Flimmer dold sjukdom

.
Flimmer dold sjukdom

Var fjärde svensk över 40 år kan drabbas av förmaksflimmer. I dag har över 200 000 diagnosen – men nästan lika många lever med sjukdomen utan att veta om det, enligt en ny rapport. Med rätt vård skulle tusentals strokefall varje år förhindras.

Första gången Björn Berglunds hjärta slog ojämnt svimmade han bara av att ta sig ur sängen, och han fick åka ambulans till sjukhuset. Då var han ung, i 30-årsåldern. I dag är han 65. Pacemakern gör att han inte lider fysiskt på samma sätt av sina flimmer längre, men han minns hur jobbigt det var när de kom regelbundet.

– Hjärtat slog ojämnt och fort och pumpade ingenting, vilket gjorde att man inte fick något syre till hjärnan. I början kunde jag bli nervös och då blev det bara värre, berättar han.

En rapport från Hjärt- och lungsjukas riksförbund som presenteras i dag visar att det finns omkring 210 000 patienter med kända förmaksflimmer i Sverige.

Tidigare har det saknas exakta uppgifter om hur många som fått diagnosen.

Sjukdomen, som drabbar både män och kvinnor, är en riskfaktor för bland annat stroke och hjärtsvikt – och fördubblar risken att dö i förtid.

Sannolikheten att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern och var fjärde person över 40 år förväntas få sjukdomen. Men endast 42 procent av de med kända flimmer får rätt behandling.

– Det här är en obehandlad folksjukdom. Bara en liten del av alla får adekvat behandling med tusentals havererade liv på grund av stroke som konsekvens, säger Leif Friberg, överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus som granskat rapporten.

Hans uppskattning är att minst 100 000-150 000 människor lever med så kallat ”tyst flimmer”, som innebär att man inte vet om att man är sjuk. Symptom på förmaksflimmer kan vara trötthetskänslor och att hjärtat slår snabbt och oregelbundet. Men svårighetsgraden på bekymren kan variera kraftigt vilket gör det svårt att hitta alla som drabbats.

– En minoritet av alla patienter mår så dåligt att de söker vård. Många har ringa eller inga symptom alls och dem hittar vi av en händelse när de gör andra typer av undersökningar, säger Leif Friberg.

Han har med hjälp av uppgifter i patientregister gjort uppskattningen att 5 000 strokefall skulle kunna undvikas årligen, som förutom lidande för den enskilde, även kostar samhället cirka 3,3 miljarder kronor varje år. Men då behöver fler drabbades identifieras och få den medicin som finns tillgänglig.

– När man upptäckte att det blodförtunnande medlet waran skyddade mot stroke trodde man att det bara var de som har flimmer hela tiden som riskerade att drabbas av stroke, så man brydde sig bara om att spåra upp och ge det till dem. Men nu har det kommit mer och mer data som tyder på att det är samma risk att drabbas av stroke om man bara har det lite av och till, och de patienterna representerar två tredjedelar, säger Leif Friberg.

I Stockholm pågår nu en studie där 25 000 personer slumpvis ska undersökas för förmaksflimmer. Förhoppningen är att efter fem år ha förhindrat tillräckligt många fall av stroke för att motivera en återkommande allmän screening efter förmaksflimmer.

Källa: SvD

Vad gäller saken?

Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och oregelbundet. En diffus obehagskänsla, smärta i bröstkorgen, trötthet, andfåddhet, yrsel och ibland svimning kan förekomma.

Hälften av alla personer med flimmer har någon annan underliggande hjärt-kärlsjukdom. Typ 2-diabetes eller giftstruma ökar också risken att få drabbas, liksom för mycket kaffe, hög alkoholkonsumtion, sömnbrist och stress.

Förmaksflimmer kräver vanligen läkemedelsbehandling.

För att förebygga och lindra förmaksflimmer kan det hjälpa att sträva efter en normal vikt, vara fysiskt aktiv och försöka att inte stressa.

Källa: Hjärt- och lungsjukas riksförbund

[Klicka på bilden nedan för att förstora den]

Kommentar

Läs vad Medicine Doktor Dwight Lundell skriver om hjärtsjukdom:

Vi läkare med all vår utbildning, kunskaper och auktoritet skaffar oss ofta ett ganska stort ego som tenderar att göra det svårt att erkänna att vi har fel.

Så, här är det. Jag medger gärna att jag haft fel. Som hjärtkirurg med 25 års erfarenhet, och efter att ha utfört över 5.000 öppna hjärtoperationer, är det nu dags att rätta till vad som är fel med medicinska och vetenskapliga fakta.

Jag utbildade mig i många år tillsammans med andra framstående läkare som betraktades som auktoriteter. Jag bombarderades med vetenskaplig litteratur, deltog oavbrutet i utbildningsseminarier och som experter påstod vi bestämt att hjärtsjukdom helt enkelt berodde på ett förhöjt kolesterol i blodet.

Det enda accepterade behandlingen var läkemedel för att sänka kolesterolet och en kost som kraftigt begränsade fettintaget. Den senare skulle sänka kolesterol och förhindra hjärtsjukdomar framhärdade vi naturligtvis. Avvikelser från dessa rekommendationer ansågs vara irrlära och innebära felbehandling.

Det fungerar inte!

Läs mer … Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom   (detta inlägg finns ute på mer än 15.000 Facebooksidor).

Mer kunskap

Två bra böcker med kunskap om hur man förebygger de flesta moderna sjukdomar:

 • Brödberoende – hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa. Läs mer…
 • STOPPA ALZHEIMER NU! Läs mer…

Ett informativt inlägg om hur vi genom att följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer öppnar upp för sjukdom:

 • Ditt dagliga bröd… . Läs mer…

Team KOSTDEMOKRATI

Ett svar på ”Flimmer dold sjukdom”

 1. Crataegus – Hawtorn has been used to reduce ”flimmer” in hearts. It is common in Germany för att stärka hjärtat och att minimera flimmer. Det stoppades för några år sedan i Sverige för att man skulle utveckla en medicin för att behandla flimmer.

  Det har även i positiva ordalag beskrivits av FDA för behandling av flimmer.
  Ingen satte igång för att utveckla Crataegus till en medicin och därför finns det inte i Sverige efter stoppet som hälsomedicin.
  Flimmer behandling skulle verkligen behövas
  tycker karl

Kommentera