Överdiagnos: Hur medicin gör friska sjuka.

↓ ↓

Överdiagnosticering ökar marknaden för vård

Vårt välmående och välstånd skadas av läkemedel som är utskrivna på grund av en överdiagnostisering, vi ”upptäcker” sjukdomar som inte finns och ändrar på gränserna för vad som är sjukdom.

Upp till en tredjedel av folket, som en generation tidigare skulle ha ansetts frisk, tar idag droger eller genomgår farliga behandlingar de inte behöver.

Medan man tidigare kunde berömma medicinen för att behandla de sjuka, är det idag nästan lika sannolikt att skada friska genom överdos, överbehandling och överdiagnostik.

Mass-screeningsprogram som använder allt känsligare teknologi upptäcker cancer som aldrig kommer att äventyra patienten och ’avvikelser’ som är godartade, medan definitionerna av ”sjukdomar” som blodtryck och kolesterolnivåer blir allt snävare, vilket kommer att tvinga in miljontals människor in i ”sjukdomsnätet”.

Avvikelser som aldrig kommer att utvecklas till något som kommer att påverka patienten eller äventyra liv, kallas ’pseudosjukdomar’ – ‘pseudodiseases’ (Arch Intern Med, 2011, 171: 1268-9).

Definitioner av sjukdom drivs av en önskvärd …… (breddning av vårdmarknaden).

Källa: What Doctors Don´t Tell You

Tidigare inlägg

Kommentar

Gränsvärdena för sjukdom (och övervikt) sänks hela tiden för att alltfler skall kunna behandlas. Det kallas att utöka kundunderlaget.

Lägre blodtryck och lägre kolesterolvärden, för att tillslut omfatta en majoritet av befolkningen. Kolesterol är extra anmärkningsvärt att sänka med läkemedel eftersom det ger svåra biverkningar och de med högt kolesterol är friskast och lever längst, se folder…

Kolesterol är ett livsviktigt ämne och för låga nivåer är livsfarligt. Här har man verkligen lyckats med att slå blå dunster i ögonen på en majoritet av folket. Idag äter 800.000 svenskar kolesterolsänkande läkemedel till en kostnad på 1.000 miljoner kronor per år. Vad biverkningarna kostar finns inga beräkningar på, men det är sannolikt betydligt mer.

Pandemivarning kunde utfärdas av WHO efter det att de sänkt kravet, vilket gjorde vaccinbolagen rikare på en mycket lindrig influensa. Influensaskadorna utgjordes främst av vaccinskador som t.ex. narkolepsi. Även missfall har rapporterats.

BMI. 1998 beslöt det amerikanska National Institutes of Health, NIH, att sänka gränsen för normalvikt i BMI-skalan från 27,8 för män och 27,3 för kvinnor till 25 rakt över.

I panelen som tog beslutet satt Xavier Pi-Sunyer, som tagit emot stora anslag från bland andra Weight Watchers, Roche och Knoll, som säljer bantningsmedlet Meridia. Där ingick också Graham Colditz och Claude Bouchard som båda har starka finansiella band till Roche samt Shiriki Kumanyika, styrelsemedlem i Weight Watchers.

Vips blev många fler överviktiga, som kräver behandling och medel i någon form.

 

Ett svar på ”Överdiagnos: Hur medicin gör friska sjuka.”

 1. Friska svenskar ska ges cancermedicin.

  100.000 personer är med i studien. I en svensk kontroversiell studie ska man prova att ge medicin mot cancer i förebyggande syfte.

  – – –

  Friska ska få kontroversiell medicin

  En svensk studie ska ge kvinnor bröstcancermedicin i förebyggande syfte för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Men behandlingen är kontroversiell och medicinen kan ge allvarliga biverkningar.

  – Det fascinerande är att behandlingen minskar risken för bröstcancer med 50—60 procent samtidigt som bröstcancer fullkomligen exploderar i Sverige för närvarande, det insjuknar en kvinna i bröstcancer varje timme, säger Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

  Genom att kombinera mammografi, genanalys och livsstilsfrågor ska läkarna kunna hitta de kvinnor som är riskzonen för att få bröstcancer. De ska sedan få ingå i ett prov där en del av kvinnorna får sockerpiller och en del får cancermedicin.

  Läkemedlet hämmar effekten av hormonet östrogen, något som vanligtvis ges till de som redan har bröstcancer. Behandlingen är kontroversiell eftersom läkemedlet kan ge biverkningar som klimakteriebesvär, ledsmärtor och även ökad risk för livmodercancer.

  – Studien ska undersöka om en lägre dos har samma skyddande effekt som en större dos och om man då kan undvika de allvarliga biverkningarna, säger Per Hall.

  Behandlingen är en del av den största svenska bröstcancerstudien någonsin och kommer att omfatta 100.000 kvinnor i Skåne och Stockholm, skriver Dagens Medicin.

  TT … DN

  SVT text skriver att handlingen är kontroversiell eftersom läkemedlet kan ge biverkningar som klimakteriebesvär, ledsmärtor och även ökad risk för livmodercancer.

  – – –

  ETIKNÄMNDEN

  Etiknämndens ledning och tjänstemän verkar vara upptagna av annat än att sköta sitt jobb:

  – Etiknämnd skötte inte sitt jobb … DAGENS MEDICIN

  – Etiknämnden lämnade ut falska handlingar … DAGENS MEDICIN

  – ”Det här är inte acceptabelt” … DAGENS MEDICIN

  Det förklarar varför det mesta kan passera. Som t.ex. att ge friska kvinnor cancermedicin med dess biverkningar eller att i forskningssyfte Gastric Bypass operera 90 barn och ungdomar mellan 13 och 18 år (läs mer).

  – – –

  Kommentar

  Det har visat sig att brist på D-vitamin, höga blodsockervärden och höga insulinnivåer ökar risken för prostatacancer och bröstcancer, och sannolikt all annan cancer också.

  Genom att ersätta tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost) med LCHF undanröjer man två riskfaktorer och D-vitamin kostar bara en krona per vecka (en kapsel á 50.000 IE per vecka). Då slipper man biverkningarna av cancermedicin och sannolikt blir effekten också bra mycket bättre.

  Att fortsätta äta det som ger cancer och samtidigt ta cancermedicin verkar vara en mycket farlig väg att pröva, men å andra sidan rekommenderas ju diabetiker att äta maximalt av det de inte tål (kolhydrater) och att medicinera ner blodsockret – så försöket ligger ju i linje med sjukvården av idag.

  – – –

  Vill man värna sin hälsa så gäller det att själv läsa på och själv bestämma sin livsstil. Det gäller också att lyssna på sin egen kropp. Om magen krånglar så äter man sannolikt fel mat och lösningen ligger INTE i ett pulver eller piller, som vi gärna vill tro och som läkemedelsindustrin vill att vi skall tro.

  Oj, vilken marknad som öppnar sig om man kan sälja cancermedicin (gift) till alla friska kvinnor!

Kommentera