Hur vi ”enkelt” sparar en miljard kronor OCH förbättrar folkhälsan!

.
Hur vi ”enkelt” sparar en miljard kronor per år OCH stärker folkhälsan!
Team KOSTDEMOKRATI bjuder på den passningen till ansvariga politiker.

↓ ↓ ↓

Bakgrund

För första gången sedan 1970-talet kommer notan för receptbelagda läkemedel att minska under 2012. Kostnaderna väntas sjunka med en halv miljard kronor och det beror främst på att flera viktiga patent går ut i år. Flera dyra mediciner kan då ersättas av billigare kopior.

Normalt brukar läkemedelsnotan bli dyrare för varje år och vissa år har det handlat om galopperande kostnadsökningar för staten och landstingen som betalar läkemedelsförmånen. En förmån som innebär att många är starkt subventionerade och att de dessutom ryms inom det så kallade högkostnadsskyddet.

2012 ser ut att åtminstone ge ett hack i ökningskurvan. Enligt Socialstyrelsens prognos beräknas notan bli 20,4 miljarder för innevarande år jämfört med 20,9 miljarder som subventionen kostade 2011. Det blir i så fall en minskning med över två procent.

Det finns en rad förklaringar till nedgången men den viktigaste verkar vara att över 10 patent för olika stora läkemedel går ut under året. Det är preparat som nu kan ersättas av betydligt billigare kopior.

Dessutom har TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – omprövat flera mediciner som ingått i läkemedelssubventionen. Några har kastats ut helt och hållet för att de inte varit kostnadseffektiva och några har klassats som mindre viktiga och kommer därför inte att subventioneras lika mycket som tidigare. Det har hittills lett till besparingen på en bra bit över 100 miljoner kr.

Landstingen har också blivit mycket duktigare på att se över läkemedelsanvändningen där man bland annat sätter hårdare tryck på de förskrivande läkarna att ta större ansvar för kostnaderna och inte slentrianmässigt skriva ut de dyraste medicinerna.

– Det är positivt att landstingen arbetar för en effektivare läkemedelshantering. Men samtidigt är det viktigt att alla patienter i hela landet har tillgång till läkemedel som är medicinskt motiverade.

Det är de onödiga recepten som ska bort, säger Maarten Sengers som är utredare på Socialstyrelsen.

Han pekar också på förändringen av taket i högkostnadsskyddet som höjdes vid årsskiftet, från 1 800 kr till 2 200 kronor innan det blir något frikort. Patienten får alltså betala mer ur egen ficka för sina mediciner, vilket sänker statens kostnader.

Enligt Maarten Sengers beräkningar minskar det kostnaderna med ungefär 700 miljoner kronor under 2012 och 2013.

Långt in på 1990-talet landade läkemedelsnotan på drygt tio miljarder, vid sekelskiftet var det uppe i knappt 16 miljarder och 2007 passerade det 20 miljarder. Men årets nedgång blir sannolikt högst tillfällig enligt Socialstyrelsens prognoser. Redan 2013 lär kostnaderna öka igen och framåt 2016 ligger notan troligtvis på över 22 miljarder.

Den enkla förklaringen är att befolkningen blir både större och äldre. Med en allt åldrande befolkning kommer behovet av mediciner att öka.

Källa: SvD

♣ ♣ ♣

Hur vi ”enkelt” sparar en miljard kronor per år

800.000 svenskar äter kolesterolsänkande statiner för 1000 miljoner kronor per år i Sverige och får i praktiken bara biverkningar (kvinnor för endast biverkningar).

Låt patienterna få fullständig information och sedan själva få välja – det är patienterna som får leva med biverkningarna. Här skulle vi enkelt kunna spara en miljard kronor per år plus alla de vårdkostnader som biverkningarna ger upphov till (vilket uppskattningsvis är minst lika mycket). Läs ner:

 • Ny folder: Kolesterolmyterna. Läs här…
 • Läkartidningen: ”Ett statinpiller för mycket”. Läs här…

Lågt kolesterol är farligt

Det mytomspunna, men livsviktiga kolesterolet, levereras av levern i den utsträckning som kroppen behöver, allt enligt modellen ”lite genom munnen, mer genom levern” (alltså ett självreglerande system). Högt kolesterol har i högre gard visat sig samvariera med högre ålder än lågt kolesterol. Likaledes har kunnat konstateras att hjärt- och kärlsjukdomar i högre grad förekommer hos dem med lågt kolesterol.

Läs mer … Är sjukvården genuint intresserad av att patienter blir friska?

Fler länkar om kolesterol:

 • Läkarnas roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 1). Läs mer…
 • Forskarnas roll i i Sovjetstaten – sjukvården (del 2). Läs här…
 • Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3). Läs här…
 • Sluta glorifiera medicinen och läkarna. Läs här…
 • De grymma kostråden till diabetiker. Läs här… (statiner förvärrar sjukdomen)
 • Uppenbar rasrisk. Läs här…
 • Onödigt lidande för våra diabetiker. Läs här…
 • Kallas det bara ”forskning” är allt tillåtet (eller absolut förbjudet). Läs här…
 • Minst 10 000 patienter dör i onödan varje år (27 per dag). Läs här…
 • Cancer och stroke av rött kött och kolesterol? Läs mer…
 • Kolesterolsänkande mediciner är patenterbara vilket gör dem dyra, de gör stor skada och knappt någon nytta alls. Läs mer … ”Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män”.
 • Parlamentsledamot i Kanada vill införa en D-dag (D-vitamin dag). Läs här…
 • Kostdoktorn Andreas Eenfeldt mot Irené Mattisson (SLV). Läs här…
 • Diabetes – dilemma för statinanvändare. Läs här…
 • Läkemedel utgör 62.000 gånger större risk att döda dig än kosttillskott. Läs här…
 • Får våra patienter för många läkemedel? Läs här…
 • Ny studie: Fettrik kost sänkte blodsockret hos diabetiker. Läs här…
 • Allt går att sälja med mördade reklam (bokstavligen). Läs här…
 • Ägg och kolesterol är nyttigt. Läs här… (nio myter om kolesterol).
 • Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom – kommentar. Läs här…
 • Den märkliga Västerbottenstudien. Läs mer…
 • ”The Silent Killer”. Läs mer…
 • Dietisten Rothenberg rasar i GP! Läs här…
 • Frågor och svar om LCHF (rättad version). Läs här… OBS! 
 • Ny krönikör: 2000-Talets Vetenskap. Läs här… (hur det kunnat bli så galet).
 • FDA adds warnings to statin label. Läs mer…
 • Statiner gör mer skada än nytta. Läs mer…
 • ”Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män” . Läs här…
 • Kolesterolsänkande statiner ökar risken för diabetes. Läs här…
 • Sjuka av sina mediciner. Läs mer…
 • Det är inte demens – det är en effekt av din kolesterolsänkande medicin! Läs mer…
 • Kolesterolsänkande medicin? – Biverkningar! Läs här…
 • Hjärtkirurg medger stort misstag! Läs mer…
 • Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom. Läs mer… OBS!
 • ralfsundberg.se. Läs här… (symptom)
 • Caremaskandalen överskuggar den verkligt allvarliga vanvården. Läs mer…
 • Varning: Detta populära läkemedel kan faktiskt orsaka diabetes. Läs här…
 • Fetmaepidemi trots kostråd. Läs mer…
 • Kostdebatten visar nätets makt. Läs mer…
 • D-vitamin, hormonet som kan förebygga cancer. Läs här…
 • Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater. Läs här…

.
Riktig mat är den bästa medicinen – aktiverar också världens mest sofistikerade medicinfabrik – den egna kroppen.

Vi skulle kunna ersätta de flesta läkemedel (dock inte alla) med naturlig mat och därmed slippa biverkningar och de läkemedel som biverkningar i sin tur kräver. En ond spiral.

Riktig mat skulle också förebygga sjukdomar, drogberoende och fetma. Den billigaste sjukvården är den som inte behövs. Även medborgarna föredrar att vara friska.

En förbättrad folkhälsa skulle stärka vår konkurrenskraft genom; lägre kostnader, en bättre fungerande utbildning, högre kreativitet och en hög produktivitet. Vilket i sin tur höjer välfärden och livskvalitén.

Ett sjukt och trött folk vinner inga matcher, de förlorar den internationella ligan om framtidens jobb och om framtidens välfärd. De blir fattigare.

Det är generande ”enkelt” att vända denna match till vår fördel – men det kräver kunniga och modiga politiker som gör sitt jobb, som nickar passningen vidare och inte duckar som hitintills (läs mer…).

Sjukvårdens tjänstemän kommer inte att spela bollen, de står still som gjutna i betong. Den enda som tillåts vara aktiv inom ”vårdens lag” är målvakten som försvara ”status quo” eller ”business as usual”. Det gäller för ansvariga politiker att passera förbi vårdens ”målvakt” – som istället strävar efter att expandera ”läkemedelsmarknaden”.

Vad politikerna ännu inte förstått är att man brukar byta ut coachen om det går för dåligt för laget. Och om det är något som väljarna inte gillar, så är det en ojämlik vård.

Läs mer … Bota och lindra de flesta sjukdomar.

 ◊

”Enkelt” – om man kan sin sak

Svårare än så är det inte att spara 1000 miljoner kronor per år av skattepengar och samtidigt förbättra folkhälsan och höja medborgarnas livskvalité. Det krävs bara att man sätter sig in i frågan och läser på sin läxa (sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet), för att spara MINST en miljard skattekronor per år.

Att prova och utvärdera är ett bra första steg. Är det för mycket begärt?

Läs snabbguiden … Kolesterolmyterna (det tar bara några minuter)!

En guldkantad passning vi bjuder på nu under OS-tider!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Ladda ner här…

Kommentera