Lättmjölk är farligt för hälsan

↓ ↓ ↓

.
En ny studie publicerad i European journal of nutrition visar att smör och fet mjölk inte alls är associerat med övervikt, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Tvärtom verkar det som om att det är högre risk att insjukna i dessa sjukdomar om man konsumerar margarin och lättmjölk.

The relationship between high-fat dairy consumption
and obesity, cardiovascular, and metabolic disease

En ambitiös genomgång av alla studier

Det är inte en enstaka studie som är grund för artikeln, utan det är en ambitiös genomgång av alla studier som handlar om smör och mjölk dvs ”dairy fat”.

Man har sökt ut artiklar som handlat om ”dairy fat” i relation till övervikt, hjärt-kärl-sjukdom och metabola sjukdomar, ex diabetes. De flesta studierna är observationsstudier där personer fått berätta vad de äter och dricker och så har man jämfört med sjukdom och övervikt antingen tvärsnitt, retrospektivt eller prospektivt.

På punkt efter punkt visar man att det inte finns något samband mellan feta mjölkprodukter och ohälsa, tvärtom tyder många, dock inte alla, studier att det är lättprodukterna som är associerade med övervikt och sjukdom.

Det finns förstås möjliga felkällor i observationsstudier. Kanske är det de redan överviktiga som väljer lätt-produkter? Mot det talar de prospektiva studierna som visar att de som väljer lättprodukter faktiskt blir fetare/sjukare efter ett antal år.

Mekanismer för nyttan med mjölk och smör kan vara minskad inflammation jämfört med lättprodukterna. Det finns också specifika fettsyror med positiva egenskaper i fullfeta produkter som kan vara möjliga förklaringar till nyttan med ”dairy fat”. En annan förklaring som dock inte utvecklas i artikeln är kompensationsätande, ex kanske den som väljer lättprodukter blir hungrigare och kompenserar med söta livsmedel?

Hur ska man tolka dessa resultat? Egentligen behövs det randomiserade kontrollerade studier innan man med säkerhet kan säga att hur nyttigt det är med riktigt smör och fet mjölk.

Men den uppenbara slutsatsen från studien är förstås att dagens råd om lättmjölk och margarin som till exempel ges i mitt eget landstings kostråd helt saknar vetenskapligt stöd, och till och med kan vara direkt skadliga.

Källa: diabetes.doc

Tidigare inlägg om lättmjölk och lättmargarin

 • Lättmjölken, barnen och vetenskapen. Läs här…
 • Margarinbluffen. Läs här…
 • Tack för det, Livsmedelsverket. Råd följs av kommuner in absurdum. En överviktig skolflicka påtvingas en kost som gör henne fet. Läs mer…
 • Lightprodukter skapar övervikt och undervikt. Läs mer…
 • BRA SKOLMAT – näringslära eller politik? Läs mer…
 • Lightprodukter lägger grunden till alkohol och nikotin. Läs mer…
 • Expressen; Vi blev tjockare av att undvika fett. Läs mer…
 • Medborgarförslag – Svedala. Politiker och tjänstemän tar rygg på Livsmedelsverket och struntar i medborgarna, folkhälsan och vetenskapen. Läs mer…
 • Varför rekommenderar Livsmedelsverket förorenat vatten – till och med för barn? Läs mer…
 • Folkpartiet tar helhetsgrepp på skolan. Läs mer…
 • FOOD REVOLUTION – THE TIME IS NOW. Konsekvenser av dagens kostråd. Läs mer…
 • Kostdemokrati i Mölndals skolor. Läs mer…
 • Motion för kostdemokrati i Mölndal. Läs mer…
 • Olaglig gårdsmjölk sålde som smör. Polisen ryckte ut direkt. Läs mer…
 • Vad är det för fel på kostdemokrati? Läs mer…
 • Lita inte på myndigheternas kostråd! Läs mer…
 • Kostdemokrati i Göteborg! Läs mer…
 • Vi krävde ett alternativ till light för vår treåring! Läs mer…
 • Tallriksmodellen göder cancer. Läs mer…
 • Livsmedelsverket kvar i skräcken för mättat fett (baserar sina kostråd på påhittade siffror). Läs mer…
 • Sverige leder resten av världen mot hälsa och välstånd (!) (?). Läs mer…
 • Grundlurade under tre decennier. Läs mer…
 • Ljuger Livsmedelsverket om lättmjölkstvång till barn? Läs mer…
 • Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara! Läs mer…
 • ”Energibarn – våra älskade skitungar”. Läs mer…
 • Ingen vetenskapligt stöd för att mättat fett orsakar ohälsa. Läs mer…
 • Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater. Skall vi grundlägga demens redan i förskolan? Läs mer…
 • Låt barnen välja smör! Läs mer…
 • Jag vill att min dotter skall ha riktig mat! Läs mer…

Slutsats

De politiker och kostchefer som förespråkar kostdiktatur har uppnått sin inkompetensnivå och skall således erbjudas annan tjänst som de kan svara upp mot.

Det är medborgarnas skyldighet att välja kompetenta politiker som i sin tur ser till att vi har kompetenta tjänstemän. Något annat har vi inte råd med och något annat bör vi inte nöja oss med.

Fram till nästa val bör alla som bryr sig om sina barn begära alternativ till lightprodukter och inte nöja sig med ett nekande svar. Använd Kostdoktorns blankett, ladda ner här…

Lite SISU skadar inte, det gäller ju våra barns hälsa och framtid

.
Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera