Socker är ett gift

Fruktos är sju gånger mer reaktiv än glukos,
är inflammationsdrivande och kan orsaka fettlever,
en ny folksjukdom som redan drabbat var femte svensk.

↓ ↓ ↓

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sXhKQEdIDa0

Dr. Sanjay Gupta discusses the dangers of the American lifestyle and the dangers of sugar.
He interviews many specialist, including Robert H. Lustig MD (Medical Doctor), who agree that sugar is a toxin.

Dr Sanjay Gupta diskuterar farorna med den amerikanska livsstilen och farorna med socker.
Han intervjuar många specialiserade, inklusive Robert H. Lustig MD, som är överens om att socker är ett gift.

Docent Ralf Sundberg:

Allt fler forskare och och en allt större del av allmänheten börjar inse att socker kanske är vårt största hälsoproblem.

Alla kolhydrater är nämligen inte lika. Framförallt är det skillnad mellan glukos och fruktos.

De svenska forskarna Folke Lindgärde, Bengt Vessby och Bo Ahren undersökte kostvanor hos kvinnor hos ett sydamerikanskt naturfolk och jämförde med en grupp indiankvinnor som levde i slummen i Lima. Båda grupperna åt mestadels kolhydrater och så extremt lite fett som 20 % av kalorierna. Medan de indiankvinnor som inte exponerats för jordbrukssamhällets produkter varken blev feta eller utvecklade diabetes, så hade de fattiga kvinnor som åt den moderna kosten en mycket hög förekomst av bukfetma och diabetes, något som ökade trots att de efter fem års observation minskat något i vikt.

I ena fallet ger en fettsnål kolhydratrik kost inte metabola syndromet och diabetes, i det andra fallet ses en fullständig explosion.

Enda förklaringen måste vara att kolhydratkällorna inte var densamma. Naturfolket åt varken spannmål eller socker.

Vad gäller spannmål vet vi att dagens vete inte är detsamma som det som din mor eller mormor bakade med för trettio år sedan. Proteinhalten är väsentligt lägre och stärkelseinnehållet är högre, varför nivåerna av det fettbildande hormonet insulin blir högre av det bröd som bakas idag.

Men även glutenproteinerna har förändrats av den omfattande växtförädlingen, något som lett till att glutenintolerans blivit dubbelt så vanligt i befolkningen. Glutenintolerans är sannolikt bara toppen på isberget.

Mycket tyder på att dagens gluten har negativa hälsoeffekter på långt fler människor genom att vara inflammationsdrivande.

Sockerarten fruktos kanske dock är det största hälsoproblemet. Många luras av att fruktos inte höjer blodsockret, alltså blodglukos och därmed har ett lågt GI, men det är tyvärr en överförenkling som missar det väsentliga. När vi äter socker höjs nämligen blodets halt av fruktos.

Fruktos är sju gånger mer reaktiv än glukos och bildar så kallade Advanced Glycaemic End products genom att förena sig med proteiner, vilka därmed inte fungerar optimalt i sina olika biologiska uppgifter. Att vi glömt bort fruktos beror på att vi inte rutinmässigt mäter det!

I videoinslaget ovan kan du lära dig mycket om varför fruktos bör betraktas som ett gift som långsamt försämrar vår hälsa.

Länk: Socker är ett gift
Text: Docent Ralf Sundberg
Författare till "Forskningsfusket"

Ralf Sundbergs tidigare blogginlägg:

Ett svar på ”Socker är ett gift”

 1. En femtedel av svenskarna lider av fettlever.

  Nu visar en ny studie att fettlever ökar risken för levercancer.

  Fettlever är västvärldens vanligaste leversjukdom.

  Att alkohol kan orsaka fettlever är känt sedan länge. Senare forskning har visat att fettlever också kan orsakas av övervikt och insulinresistens, som är kopplat till diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Fettlever kan leda till inflammation, ärrbildning på levern, skrumplever, diabetes och levercancer.

  Levercellerna gör om alkoholen eller sockret till triglycerider, en slags fett. När för mycket fett samlas i cellerna rubbas deras funktioner. Levern bildar då nya celler och blir större.

  Levern kan räddas om den drabbade lägger om sin livsstil.

  Källa: Expressen … http://www.expressen.se/halsa/ellinor-29-vann-kampen-mot-fettlever/

  – – –

  Att FRUKTOS är en stor bov i detta drama har KOSTDEMOKRATI tidigare skrivit om:

  Fruktsocker gör råttor dummare (observera rekommenderad maximal mängd av fruktos)

  Gåsleverbonden visste! …. Ökad risk för skrumplever om du är överviktig!

  Nya sjukdomar i fetmans spår.

Kommentera