Får våra patienter för många läkemedel?

Ingen har överblicken

”Are our patients on too many drugs?”

En intressant diskussion om ett växande problem i västvärlden i form av övermedicinering, med konsekvenser som ingen kan överblicka – både ekonomiska och mänskliga.

En diskussionsserie fördelat på tio avsnitt där tre initierade professorer belyser problematiken. ”The Heart.org” bjuder på debatten under rubriken – ”Are our patients on too many drugs?”

.

.
Alla verksamma läkemedel har biverkningar och om olika läkemedel blandas kan effekten bli katastrofal för patienterna. Det finns sällan studier på hur läkemedel reagerar när de blandas, så kallad ”cocktail-effekten”.

Detta är något som speciellt drabbar äldre som tar många mediciner samtidigt. När biverkningarna blir för svåra, skrivs en ny ut mot biverkningarna osv.

Läs mer om läkemedel till äldre … Socialstyrelsens rapporter

Många läkemedel initierar demens och ger yrsel – patienterna ramlar och bryter t.ex. lårbenshalsen – vilket sker lätt då många mediciner gör skelettet skört.

Allt fler äldre behandlas med många olika läkemedel samtidigt.  Bland personer som är över 80 år och bor i särskilt boende är det nu 25 procent som har tio läkemedel eller fler. För ett år sedan var siffran 23 procent. Även andelen som får tre eller fler psykofarmaka samtidigt har ökat, från 14 till 16 procent. Det visar Äldreguiden för 2012 från Socialstyrelsen.

Läs mer … Läkartidningen: Fler äldre får många läkemedel. Våra äldre har blivit ”kassakor” för läkemedelsindustrin, där läkarna agerar ”försäljningsagenter”. Inte alls konstigt att antalet dementa beräknas öka från 150.000 till 250.000, bara i Sverige. Dagens omsorgskostnader på 40.000 miljoner kronor beräknas öka till 60.000 miljoner.

Hur skall kommunerna klara det?

Vem skall betala det?
.

.
COCKTAIL-EFFEKTEN.
Livsmedelsverkets extrema kostråd i kombination med en cocktail av läkemedel och vacciner gör att vi lätt drabbas av det mesta i sjukdomsväg, där yrsel och benskörhet även ökar antalet olyckor som kräver sjukhusvård. Det kallas att expandera vårdmarknaden för världens mesta lönsamma industri.

VIKTOPERATIONER. Gastric Bypassoperationer gör t.ex. att kroppen drabbas av kronisk vitamin- och mineralbrist, vilket försvagar skelettet och man bryter ben 2 – 3 gånger lättare än innan operation. Bristen gör också att immunförsvaret försämras, vilket gör att man lättare drabbas av de flesta sjukdomar.

Läs mer … Oskuret är bäst!

Detta brutala ingrepp, där mage och tarmar skärs sönder, drabbar i snitt en patient i timmen, bara i Sverige, till en vårdkostnad på i genomsnitt 3.000 miljoner kronor per år. Dessa patienter blir läkemedelsberoende resten av livet, med alla dess biverkningar.

STATINER. 800.000 svenskar äter statiner till en läkemedelskostnad på 1000 miljoner kronor per år för sänka kolesterolnivån till en nivå som industrin bestämt. Utvalda forskningsstudier har visat att endast män mellan 35 och 47 år och som haft hjärtinfarkt har en marginell nytta av medicinen. Sannolikt på grund av att medicinen har en viss inflammationshämmande effekt, alltså inte för att kolesterolnivån sänks (vilket snarare är ohälsosamt).

Observera att de som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast. Mer än 90% av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5,0 mmol/L, en godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin (normalt kolesterol är 4,0-8,8).

Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar. Detta kallas att expandera marknaden för läkemedel.

Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!

BLODTRYCK. Många äter också blodtryckssänkande mediciner som har den effekten att livslängden istället förkortas. Kroppen höjer blodtrycket för att det behövs på grund av andra orsaker och genom att med medicin sänka blodtrycket försämras kroppens förmåga att läka, på samma gång som den verkliga sjukdomen maskeras.

DIABETES. Läkare och sköterskor rekommenderar diabetiker att äta maximalt av det de inte tål, socker och kolhydrater (de följer Socialstyrelsens senaste rekommendationer).

För att inte omedelbart dö av denna extrema högkolhydratkost måste patienterna dagligen injicera stora doser av insulin, vilket i kombinationen med pendlande instabila blodsockervärden leder in patienterna i det så kallade ”naturalförloppet”, vilket innebär patienterna blir allt sämre och kräver allt med vård och läkemedel.

Cirkulationsskador, nervskador, hjärt- och kärlproblem, fetma, synskador (blindhet), njurskador (dialys kostar en miljon kronor per patient och år), sårskador och amputation av fingrar och fötter (två fötter per dag amputeras i Sverige).  I genomsnitt dör en patient i timmen på grund av sin diabetes, läs mer … Fettskräckens förfärliga följder.
.

.
Alltfler unga människor börjar nu droga sig till ett livslångt beroende. Vart är vi på väg?

Varför tror vi mer på läkemedel än på vår egna kropp och hjärna. Med hjälp av läkemedel i tid och otid kastar vi grus i kroppens fantastiska förmåga att läka, att må bra och prestera bra. Vem skall stå för välfärden och sjukvården om majoriteten är sjuk?

Läkemedel är viktigt vid akuta situationer där de kan göra stora nytta, men att äta potenta läkemedel i förebyggande syfte i tid och otid har oftast rakt motsatt effekt.

Vi borde istället stärka kroppens och hjärnans immunförsvar på ett naturligt sätt, så att vi kan hantera de attacker vi blir utsatta för varje sekund av livet. Riktig mat (läs mer … Njutmetoden) och att röra på oss är en bra början.
.

.
”Cocktail-effekten. När olika läkemedel blandas fås helt

andra effekter än de som provats fram, vilket kan vara
förödande för patienterna på kort och lång sikt.”
.

.

Vad göra?

Idag är det kemikalie- (GMO), kost- och läkemedelsindustrin som styr och ställer, med inriktning på att bredda marknaden och maximera vinsten (till varje pris verkar det).

Ansvariga politiker måste ta befälet och börja styra i medborgarnas och samhällets intressen. Kunskapen om hur detta skulle kunna gå till finns redan, det är bara politisk handlingskraft som måste till.

Under tiden får vi själva ta befälet över våra liv, läsa på och fatta egna beslut, företrädesvis i samråd med vår läkare (byt läkare om er kommunikation inte fungerar).

PENGAR STYR. När det gäller statiner rekommenderas ”Kolesterolmyten” och när det gäller demens rekommenderas ”Stoppa Alzheimers nu!” (som även har ett bra kapitel om kolesterol).

Vill man förstå hur sjukvården styrs och hur det kunnat bli så galet så rekommenderas boken ”Forskningsfusket” som är skriven på ett populärvetenskapligt sätt, en bok för alla.

Det är svårt att till en början ta in hur sjukvården fungerar, det är svårt att förstå att det kan vara så uselt. Det är ingen slump att det fanns 5.000 läkare i Sverige år 1950 och det idag finns 35.000 läkare, det är ingen slump att vi allmänt mår sämre idag och att vi har vårdköer trots att vården aldrig tidigare haft större resurser. Det är en styrd process som finansieras via skattemedel (9 % av BNP i Sverige).

.
Team KOSTDEMOKRATI

Ett svar på ”Får våra patienter för många läkemedel?”

 1. Statiner dränerar oss på livskraft, vilket visas i ny studie.

  Googleöversatt …. Original … Statin can drain the life out of us

  Statiner (kolesterolsänkande ”läke”medel) minskar kolesterol genom att inhibera ett enzym i levern (HMG-CoA-reduktas), som spelar en roll vid produktionen av kolesterol i levern. Tyvärr spelar detta enzym också en del i produktionen av ett ämne som kallas coenzym Q10, som är viktigt för energiproduktion inom kroppens celler. Statiner har därför effekten att läkemedlet dränerar oss på livskraft. Alla läkare som ser patienterna och faktiskt lyssnar på dem vet detta av erfarenhet, och nu har det visats med en vetenskaplig studie.

  Studien publicerades on-line i Archives of Internal Medicine. En grupp av individer randomiserades för att ta en av två statiner (simvastatin vid 20 mg per dag eller pravastatin 40 mg per dag) eller placebo under sex månader. Deltagarna bedömdes med jämna mellanrum genom studier för deras upplevd trötthet vid ansträngning, allmän trötthet och energinivåer.

  En sak värd att lyfta fram här är att studien bara var 6 månaders varaktighet. Detta är relevant eftersom det är inte ovanligt att de negativa bieffekter av statiner kommer efter många månader eller år, efter att behandlingen påbörjats.

  Totalt orsakade statiner en betydande förändring i energi och förvärrade tröttheten vid ansträngning.

  Kvinnor var mer drabbade än män.

  – Fyra av 10 kvinnor redovisade antingen minskad energi eller ökad trötthet vid ansträngning.

  – Två av 10 kvinnor rapporterade problem med båda dessa saker.

  – En av 10 kvinnor rapporterade att båda dessa saker var ”mycket besvärande”.

  ”Effekterna uppkom i ett allmänt sund prov med blygsamma statindoser, och både simvastatin och pravastatin har bidragit till den betydande negativa effekten av statiner vad gäller energi och trötthet vid ansträngning. Särskilt för kvinnor, var dessa negativa effekter inte ovanligt … Dessa resultat är viktiga med tanke på den centrala betydelsen av energi för välbefinnande.”

  – – –

  Kommentar:

  Märkligt att kvinnor ordineras statiner, de får ju bara biverkningarna. Det finns inga studier som påvisar några positiva effekter med statiner för kvinnor.

  Detta har vi vetat om länge, men förskrivningen av statiner fortsätter ändå
  . Det verkar som om vården drabbats av vansinne, som kostar patienterna deras hälsa och landstingen en miljard kronor per år, bara för statinerna. Därtill skall läggas kostnaderna för biverkningarna.

Kommentera