Fetmaoperation minskar risken för hjärtattack – säger vem?

Om man klickar på annonsen kan man läsa följande:

“Jubileum

NU har vi använt sleeve gastrectomy under fem år och utfört mer än 1000 sleeveoperationer. Vi är Skandinaviens ledande klinik för sleeve gastrectomy.

Vi har precis förlängt kampanjperioden eftersom vi har fullbokat fram till sommaren. Kampanjpriset på 89.000 kr gäller för operationer som genomförs innan 31 augusti.”

Kommentar

Innan man köper en viktoperation till ”kampanjpris” bör man läsa … Oskuret är bäst!

Den studie som hänvisas till i annonsen är den svenska SOS-studien, den enda prospektiva studien som finns. Det är bara två små problem.

SOS-studien handlar om Gastric Banding och 30 % är i själva verket 1,4 % absolut *). Således ett dubbelfel som skall locka jubileumskunder (läs mer … SOS).

Andra studier visar att upptill 5 % dör inom ett år, att självmordsfrekvensen ökar med 5 – 10 gånger, att risken att utveckla alkoholism fördubblas, att risken att bryta ben trefaldigas och att väldigt många mår illa varje gång de äter. Är det livskvalité?

Under en öppen föreläsning den 2010-02-08 anordnad av Sahlgrenskas ”Center for Cardiovascular and Metabolic Research” uppgavs att man uppskattade livslängden efter en Gastric Bypassoperation till i snitt 20 år. Och nu har man i en ”forskningsstudie” opererat 90 överviktiga svenska barn och ungdomar mellan 13 och 18 år.

Är det etiskt försvarbart? Hur fick man tillstånd till det? Hur har det kunnat gå så långt?

Läs ett referat från föreläsningen … ”Domedagen är nära”

Man bör fråga sig om det är klokt att betala 89.000 kronor för att få sin mage och sina tarmar sönderskurna. Det får större konsekvenser än man anar och sedan tillkommer i snitt minst 200.000 i vårdkostnader som samhället får stå för (enligt en finsk kalkyl).

Vårt råd är att normalisera vikten med hjälp av riktig mat, utan hunger, vilket i teorin är enkelt. I praktiken tar det en stund att hitta det som fungerar för just dig, men ge inte upp, för till slut fungerar det, för i stort sett alla.

Du kanske inte når BMI 25, men hälsan förbättras avsevärt, du äter dig mätt på god mat  och det går bra att leva med ett BMi på 27 – 28 också. En nivå som tidigare betraktades som normalviktig, innan WHO sänkte till BMI 25 (gissa vilka som låg bakom den sänkningen).

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS. Snabbguide till riktig mat och om vad en viktoperation egentligen innebär.

……….……….

*) Not.

Hur 1,4 % blir 28 % (eller avrundat till 30 %)  –  ett matematiskt trick som ofta används inom forskningen.

SOS-studien, som omfattade 2 010 magopererade och en motsvarande kontrollgrupp, visade att 28 % färre dog bland de som blivit magopererade efter 10,9 år.

101 opererade och 129 ickeopererade hade dött under denna period. Det betyder att 101/2010=5,0% dog av de opererade och 129/2010=6,4% dog i kontrollgruppen.

Det betyder att 1,4 % färre dog av de opererade, inte särskilt imponerande med tanke på att studien inte var randomiserad och dessutom inte ens mätte Gastric Bypass (studien handlade om Gastric Banding, som inte alls är lika brutal som Gastric Bypass).

Hur får man då fram siffran 28%? Jo, (129-101)/101=28%, vilket onekligen låter mer imponerande än 1,4 %. Den relativa procentsiffran är mer uppseendeväckande, men säger egentligen mindre än den absoluta procentsiffran i detta fall.

“28 % låter mer
än
1,4 %”

En annan amerikansk studie med 7 925 magoperade visade att 40 % färre dog (samma uträkning som ovan), bland de som blivit magopererade efter sju år. Men det krävdes 70 operationer för att ”rädda” ett liv under dessa första sju åren (i denna studie).

Vilket livskvalité hade dessa 70 under dessa sju år?

Observera att de har jämförts med en kontrollgrupp som inte fick någon hjälp alls. Om kontrollgruppen hade gått över till LCHF och fått professionellt stöd hade siffrorna sett helt annorlunda ut.

Observera också att det finns andra studier som visar motsatsen, att fler dör efter en Gastric Bypassoperation.

Observera att studier aldrig går längre än maximalt 12 år, helst bara några få år. Kanske för att därefter skulle resultatet inte bli det operationsintressenter önskar.

Vad händer om tjugo år och om trettio år? Jämför rökning där det tar minst tjugo år innan hälsoproblemen märks i form av av cancer, KOL, etc.

Kommentera