Köttätandet bakom människans spridning över jorden

 ↓

.
”Det är köttätandet som ligger bakom människosläktets evolutionära framgångar. När de tidiga människorna börjat äta kött och så småningom jaga gjorde deras nya, mer högkvalitativa kost att kvinnorna kunde avvänja sina barn tidigare. Följden blev större barnkullar och en befolkning som gradvis spreds över jorden.

Kopplingen mellan köttätande och en snabbare avvänjning visas av en forskargrupp i Lund, som jämfört nära 70 däggdjursarter och funnit tydliga mönster.

Att lära sig jaga var ett avgörande steg i människans evolution. Jakten krävde kommunikation, planering och jaktredskap, vilket ställde krav på en större hjärna. Tillskottet av kött i kosten gjorde det samtidigt möjligt att utveckla denna större hjärna.”

Texten kommer från ett referat av ett pressmeddelande från Lunds universitet, 20 april 2012.

En av studieförfattarna,  Elia Psouni vid Lunds universitet, är enligt referatet noga med att understryka att forskargruppens resultat handlar om människans evolution. Forskningen handlar om hur köttätandet kan ha bidragit till människosläktets spridning över jorden, och säger inget om vad vi bör eller inte bör äta idag för att få i oss en bra kost.

Kommentar:

Det är litet roande med sådana friskrivningar i slutet av studier vars resultat motsäger det rådande kostparadigmet. Ofta brukar stå att ”mer forskning behövs”.

I detta fall är det naturligtvis så att vår evolution bestämmer vilken föda som är nyttig och hälsosam för oss och att den samtidigt ger förklaringen till alla de kostrelaterade sjukdomar som plågar människan över hela världen i spåren av den kost som de officiella kostråden påbjuder och som så diametralt avviker från den kost vi åt under vår evolution och som är vår artegna föda.

TEAM KOSTDEMOKRATI

Kommentera