Sponsrat Bregott stoppat i skola i Bollnäs kommun

↓ [När får vi se denna löpsedel?] ↓

När skolorna i Bollnäs kommun slutade servera feta mejeriprodukter – av besparingsskäl – så erbjöd sig ett cateringföretag i Vallsta att leverera Bregott till ortens byskola, utan kostnad. Skolledningen tackade ja, men nu har sponsringen stoppats.

Sedan årsskiftet finns enbart lättmargarinet Lätta till smörgåsarna i kommunens skolor och förskolor. Alternativet Bregott, baserat på grädde, togs bort efter sparbeslutet i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet har väckt protester från föräldrahåll – och nådde också företaget Gustavssons Servering & Catering i Orbaden. Ägarna har barnbarn i Vallsta skola och erbjöd sig att sponsra skolan med Bregott-leveranser.
.

.
Skolan tackade och tog emot, men efter ett par veckor kom beskedet att de inte fick fortsätta med det. Beskedet kom från förvaltningschefen Inga Malm – efter en diskussion med kommunens kostchef Carina Englund.

– Jag kan inte ta ansvar för att vi hanterar råvaror i våra kök, som inte kommer från våra certifierade leverantörer och som vi har 100 procent kontroll över, säger kostchefen. Vi är skyldiga att hålla koll på leveranskedjan ett steg bakåt – även om det i och för sig är minimala risker med smittspridning via Bregott.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S) ser inga problem med att låta företag eller privatpersoner sponsra en skola med Bregott, när kommunen inte längre har råd – så länge det rör sig om oöppnade produkter och så länge det finns Lätta att tillgå.

Så vem bestämmer i en politiskt styrd organisation?

– Det här borde inte vara en politisk fråga och jag som politiker ska inte lägga mig i hur tjänstemän sköter sina jobb. Och kostchefen begår inget tjänstefel, som vägrar ta emot varorna – även om man från min lekmannahorisont kan tycka att det är lite väl byråkratiskt. Jag har aldrig hört talas om någon som har blivit matförgiftad av Bregott.

Källa: helahälsingland.se

[Se kommentarerna, som speglar den folkvilja kostchefen obevekligen kör över, medan ansvariga förtroendevalda politiker ser mellan fingrarna. En kränkande handling]

En läsarkommentar:

Skrivet 16 apr 2012 23:53 Sluta ge mina barn cancerogena tillsatser på daglig basis nu!

På www.namninsamling.se finns en digital namnlista för att få stopp på den här idiotin. Sök på Barnens MatRätt Bollnäs!

Det finns även ett nystartat föräldraråd för hela Bollnäs Kommun som är till för att vi som föräldrar ska kunna samordna oss i sådana här övergripande frågor. Sök på facebook för mer info.

Samma sak hände på Granberg för någon månad sen.

Vem bestämmer i Bollnäs Kommun?

 Är kostchefen allsmäktig?

Enligt Livsmedelsverkets instruktion till kostpersonal;

”Föräldrarna bestämmer vad barnet skall äta.”.

Kostchefen får därmed ej bestämma vad barnen skall äta!
Läs mer … ”Jag tar befälet”

Vi måste säga ifrån! Skriv på namnlistan!

Våra kommentar och reflektioner

Kostansvariga i Bollnäs kommun anser sig ha mandat att påtvinga barnen lättmargarin mot barnens och föräldrarnas vilja. Blir nästa steg att påtvinga vegetarianer kött?

Bollnäs verkar vara en kommun där förtroendevalda politikerna abdikerat från sitt ansvar och lämnat medborgarna, skolbarnen, åt sitt öde.

Vad kostansvariga inte har förstått att det är föräldrarna eller eleverna själva som bestämmer vad de skall äta. Ytterst är det rektorn som är ansvarig på skolan.

För medborgarna handlar det om att ta befälet! (läs mer…)

Kostansvariga i Bollnäs agerar utifrån sin auktoritet som dock verkar vara grundad på okunskap. Det främsta skälet till att införa lättmargarin är att mättat fett skall understiga 10 energiprocent, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Men var kommer denna magiska siffra 10 E% ifrån?

Den militanta vegetarian Nick Mottern styr efter 35 år fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra.

Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

Det hindrar dock inte kostansvariga i Bollnäs att resolut agera! Grundat på en en siffra som en arbetsmarknadsjournalist hittade på för 35 år sedan, som därefter gång på gång visats vara felaktig.

De verkar också ha problem med matematiken.

Om vi för enkelhetens skull räknar med att vi förbrukar 100 kcal per timma eller 2.400 kcal per dygn, får vi en ”driftskostnad” enligt följande:

 • Smör – 75 öre per timma
 • Grädde – 85 öre per timma
 • Potatis – 125 öre per timma

Således bör man stryka potatis före smör eller Bregott. Och om det gäller att fylla magen är kranvatten det allra billigaste.

Lättmargarin innehåller mest vatten, vilket gör att barnen snabbt blir hungriga igen och får problem med att följa undervisningen. Detta borde inte barn, föräldrar, rektor eller politiker acceptera. Vi pratar om barnens framtid, om lärarnas förutsättningar att undervisa och om att optimalt utnyttja en dyr utbildningsplats.

Kostansvariga i Bollnäs har tydligt visat att de inte är kvalificerade för sin uppgift och borde snarast erbjudas andra arbetsuppgifter. Fram tills dess:

Strunta i vad Inga Malm och Carina Englund tycker!

De följer okritiskt de riktlinjer Dietistförbundet utfärdat, de agerar ”postbud” för Livsmedelsverket, som i sin tur får kostrekommendationer från mäktiga organisationer som styrs av industrin.

.
Team KOSTDEMOKRATI

.
PS. Ett snabbt sätt att få resultat är att bojkotta lättmjölk och lättmargarin tills det erbjuds ett alternativ i form av standardmjölk och smör (eller Bregott). Parallellt tar respektive Brukarråd tar upp saken med rektorn och förklarar att undervisningen blir lidande om barnen inte får riktig mat, vilket elever och föräldrar inte kan acceptera.

APPENDIX
.
 • LÄTTA kontra riktigt SMÖR. Läs mer…
  .
  Ingredienserna i margarin ändras då och då medan smör är namnskyddat och får bara innehålla grädde, syrningskultur och salt. Margarin innehållet lite av varje av det som vi inte alls bör äta och absolut inte påtvinga våra barn.
  .
 • Margarin som miljöhot. Läs mer… (en utmärkt gymnasieuppsats).
  .
 • Välj Bregott framför Becel för hjärta och kärl. Läs mer… (gammal kunskap)
  .
 • Rädda våra barns hjärnor. Läs mer…
  .
  Rektorn bestämmer, inte okunniga kost”chefer” som anser att de har befogenhet att införa kostdiktatur, att påtvinga barnen lättprodukter mot deras och deras föräldrars vilja.
  .
 • Endast människor är dumma nog att äta margarin. Myror ratar det … Margarinbluffen

5 svar på ”Sponsrat Bregott stoppat i skola i Bollnäs kommun”

 1. Det är farligt när människor slutar tänka.
  En gång blev mina barnbarn och deras klasskamrater uppmanade att ta med sig någon typisk maträtt hemifrån. Så skulle man smaka på varandras mat. Trevlig ide! Mina barnbarn fick med sig kefir gjord hemma på riktig kefirsvamp innehållande nyttiga lactobaciller. Stolta över sin farmors kefir gick de till skolan.
  När föräldrarna hämtade barnen på eftermiddagen fick de tillbaka flaskan med kefir. Personalen hade inte vågat bjuda barnen på kefiren. Det var lite samma resonemang som kostchefen demonstrerade. Det var något som man inte hade kontroll över.
  Men man hade inga problem med att bjuda på bullar och kakor. Det hade man tydligen god kontroll över. Och inga problem med att bjuda barnen på vitt bröd med margarin.

 2. TJÄNSTEMÄN OCH POLITIKER LYSSNAR INTE PÅ FOLKET OCH DE STRUNTAR I BARNEN OCH FOLKHÄLSAN!

  Dagens Nyheter hade en webbfråga 14 mars 2012 och frågan var;

  Går du på någon diet?

  Frågan besvarades av 23 500 medborgare och resultatet blev:

  18 % åt enligt LCHF
  6 % åt enligt GI eller Atkins
  6 % åt enligt Tallriksmodellen
  4 % åt ”övrigt”, vilket innefattar vegetariskt, eller mat av religiösa skäl
  3 % åt pulversoppor eller enligt Viktväktarna

  Läs mer här … SLV:s pressmeddelande angående ”Frågor och svar om LCHF”

  Ett resultat som bekräftades av en demoskopundersökning mars 2011, där 23 % uppgav att de åt LCHF – dvs. drygt två miljoner svenskar. Se demoskopundersökningen här…

  Enligt Livsmedelsverkets undersökning nyligen är 40 % av befolkningen positiv till mer naturligt fett i maten (och mindre kolhydrater). Läs mer … Tack för den Livsmedelsverket

  Efter två års utredning konstatera Socialstyrelsen 16 januari 2008 att LCHF är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt. LCHF har nu i flera studier också visat sig förebygga hjärt/kärlsjukdomar och cancer (läs mer…).

  De flesta övriga koster är direkt skadliga, tallriksmodellen i synnerhet. Livsmedelsverkets tallriksmodell är en extrem högkolhydratkost som fördubblat övervikt/fetma och trefaldigat diabetes på bara 20 år. Snart fem miljoner svenskar är överviktiga, 400.000 är diabetiker (och lika många är pre-diabetiker) och kronisk tarminflammation har nu gått om diabetes typ 1 som ny folksjukdom (med cirka 100.000 drabbade). Det är talande resultat!

  De skolbarn, patienter eller äldre som väljer extrem högkolhydratkost a la Livsmedelsverket, vegetarisk kost eller kost baserade på tro får omedelbart sina önskemål tillgodosedda. Även vegetarianer baserar sitt kostval till stor del på tro. De tror att de är miljövänliga när de i själva verket är precis tvärtom (läs Vegonmyten).

  De som däremot väljer en kost (naturlig mat) som skyddar mot diabetes, övervikt, hjärt/kärlsjukdom, cancer och magsjukdom, som ger bra med energi och som är billig, de avkrävs läkarintyg och får inte ta med egen mat. De är dessutom fler än dubbelt så många som de som väljer sjukdomsframkallande mat.

  Läkarintyg skrivs antingen av en läkare, där de flesta bara har någon veckas kostutbildning eller av dietister som ha flera års vinklad industristyrd utbildning. Både läkare och dietister hålls i strama tyglar, även när det gäller mer allvarliga sjukdomar som t.ex. Ulcerös kolit eller grav fetma, och de riskerar prickning och kritik från kollegor, om de avviker från den ”standard” som satts av industrin.

  Således nästintill omöjligt att få ett läkarintyg, även för extremt feta barn. ”Standard” för feta barn är fettsnål lågkalorikost som inte fungerar (läs mer…).

  Att utsätta överviktiga barn för detta är utstuderad barnmisshandel, både psykiskt och fysiskt.

  Lobbyister har således skapat ett nästintill ogenomträngligt intrikat nätverk som skall se till att vi fortsätter att äta oss sjuka på skräpmat, att vi redan från två års ålder skolar in våra barn på en kost som kommer att få sjukvården och samhället att krascha inom en snar framtid.

  Koster baserade på forskningsfusk och tro accepteras utan diskussion, medan den kost som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet såsom hälsosam och prestationshöjande, den är förbjuden!

  Barn och föräldrar måste nu sätta ner foten, ta befälet och stoppa detta vansinne!

  Börja med att bojkotta lättmjölk och margarin tills det erbjuds alternativ i form av standardmjölk och smör eller Bregott. Föräldrarnas brukarråd tar parallellt upp saken med rektorer och kräver riktig mat för att barnen skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Allt annat är oacceptabelt.

  non-food

  Att bojkotta margarin är lätt. Margarin är ”non-food” som skall undvikas till varje pris. Sommaren 2009 satte jag ut ett block Milda och ett block smör ute i naturen under två månader. Allt smör var uppätet och allt Milda stod kvar. Hur kan gnagare, myror, insekter och mögel veta att margarin inte är mat?

  Margarin är specialdesignat på laboratorium för att lura just människans försvar mot dålig mat; vårt lukt-, smak- och synsinne. Margarin skall se ut som smör, smaka som som smör och så har de lagt till egenskaper som uppskattas, som t.ex. lätt att breda. Andra däggdjur låter sig inte luras. Det saluförs sedan med falska hälsoargument, som SLV låter passera (”älska ditt hjärta”). Vi blir således grundlurade.

  Det är elever, föräldrar och rektorn som enligt lagar och förordningar bestämmer vad som skall serveras, inte okunniga kostchefer. Fel mat är extremt dyrt i längden.

  Om politiker och rektorer mot all förmodan inte förstår eller bryr sig, då blir nästa steg att skicka med barnen matsäck till skolan och begära återbäring från skolan (grupptalan via brukarråd), eftersom skolan inte uppfyller sitt åtagande (rektorns ansvarsområde), som de har fått betalt för via skattemedel.

  Barnen är vår framtid
  och föräldrar måste värna dem mot industrins angrepp, som reflektionslöst och okritiskt verkställs av kostchefer, likt marionetter (ett verkställande som inte kräver någon högre utbildning eller kunskap, bara att göra som man blir tillsagd från ovan).

  – – – – –

  appendix – webbfrågan

Kommentera