”The Silent Killer”

↓ [När får vi se denna löpsedel?] ↓

Inflammation orsakar en blodpropp som täpper till kärlet;
alternativt lossnar plack som kan täppa till andra kärl.

Åderförkalkning – arterioskleros/atheroskleros – vad är det?

Åderförkalkning drabbar de flesta av oss förr eller senare. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor. Flera faktorer medför risk att drabbas även i yngre åldrar. Samtidig förekomst av flera riskfaktorer innebär kraftigt ökad risk.

Riskfaktorer:

 • Ärftliga faktorer
 • Diabetes
 • Höga blodfetter
 • Rökning
 • Övervikt
 • Fysisk inaktivitet
 • Stress (inre och yttre)
 • Näringsbrister, m.fl.

Artärer är blodkärl vars vägg på insidan tapetseras av ett cellager som kallas endotel och på utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad, men med åldern blir våra kärl stelare.

Endotelcellerna har viktiga funktioner för att hålla blodkärlets insida ”teflonliknande” för att motverka hopklumpning av blodplättar, att motverka inflammationsreaktion och fettinlagring som kan utvecklas till förkalkningar.

När åderväggen förtjockas försvåras blodflödet och risken för proppbildning ökar. Vid stress ökar sammandragningen av de minsta artärerna och så ökas risken ytterligare för en akut kärlkatastrof.

.
The Silent Killer (”den smygande döden”)

Räcker det inte till med blodprov – kontroll av kolesterol och andra blodfetter, blodsocker osv. – och reglerat blodtryck för att förebygga åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt?

Svar: Nej.

40‐60 %, dvs. ca hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har inte riskfaktorer för hjärt‐kärlsjukdom, såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Johns Hopkins White Papers, Coronary Heart Disease – 1998, m.fl. studier).

De har normala värden på de olika blodprov som man tar (blodsocker, blodfetter m.m.), de röker inte, de äter normalt och har låga kolesterolvärden.

Fram till nu har man således inte kunnat hitta hälften av de människor som kommer att få hjärtinfarkt och/eller stroke. Ingen förvarning. I USA har man ibland kallat den symtomlösa tilltagande åderförkalkningen för ”The Silent Killer”, eller gjort liknelsen med en tickande bomb.

Därför kan en person som precis gjort en vanlig hälsoundersökning med normalt resultat, strax därefter ändå drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, som en blixt från klar himmel.

Det har behövts en ny, lättillgänglig, snabb och smidig metod för att ta reda på hur ditt hjärt‐ kärlsystem mår. Med den revolutionerande Arteriografen inleds nu en ny era för tidig diagnostik, behandling och uppföljning av åderförkalkningens förlopp. Metoden är kliniskt godkänd men används ännu så länge bara i begränsad omfattning inom den traditionella vården.

Det finns ett samband mellan högt blodtryck och åderförkalkningssjukdom. Trots detta vet vi idag att knappt 25 % av alla som lider av högt blodtryck har en fungerande behandling! (Erdine S.: How well is hypertension controlled in Europe? European Society of hypertension Scientific Newsletter 2000;1: No.3).

Vilket innebär att 75 % utsätts för en behandlingsform som fungerar sämre eller inte alls. Högt blodtryck beror oftast på för mycket kolhydrater i maten, men det får man inte reda på av vården.

Siffror

Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar, ungefär 46 procent av männen och 47 procent av kvinnorna avlider av detta. Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 25 procent av dödsfallen bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Källa: scb

År 2011 dog 90.937 medborgare i Sverige, varav cirka 42.300 av hjärt- och kärlsjukdomar (116 per dag) och cirka 21.400 av cancer (58 per dag).

Varje år drabbas svenska medborgare av 30.000 hjärtinfarkter och lika många strokes, vilket innebär 165 svenskar per dag, eller en svensk var nionde minut, dygnet runt, året runt.

Även cancer är en ”smygande” sjukdom, som plötsligt kan slå till, som en blixt från klar himmel. Tillsammans svarar hjärt/kärlsjukdomar och cancer för 70 % av alla dödsfall (cirka 175 pr dag) och bägge är de till stor del oförutsägbara.

Det innebär att det Harald Treutiger drabbades av under veckan inte alls är ovanligt. Läs mer…

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket sysselsätter 519 årsarbetskrafter (á 0,9 Mkr) och kostar 466 miljoner kronor per år, fördelat på följande verksamheter (2011 års siffror):

 • Maten är säker, 383 Mkr, 427 heltidstjänster, 82 % av verksamheten.
 • Livsmedelshanteringen är redlig, 45 Mkr, 50 heltidstjänster, 10 % av verksamheten.
 • Matvanor är bra, 38 Mkr, 42 heltidstjänster, 8 % av verksamheten. ← Svarar för kostråd.

Läs mer…

SLV (”Matvanor är bra”)

Livsmedelsverket bedriver ingen egen forskning, de fungerar mer som ett ”postkontor” när det gäller kostråd (”Matvanor är bra”). De stämplar och skickar vidare.

De får sina kostråd från stora mäktiga organisationer som styrs av industrin. Ett fyrtiotal (post)tjänstemän stämplar ”OK” på kostråden och distribuerar dem vidare till kostchefer och dietister (där Dietistförbundet ser till att de efterlevs).

Uppgift nummer två är att försvara kostråd som saknar verklighetsförankring. Det görs genom att hänvisa till de stora mäktiga organisationerna, genom att negligera forskning och genom att bryta mot grundlagen. Detta kan man göra i kraft av sin auktoritet.

Resultatet. Livsmedelsverket vidarebefordrar kostråd som på bara tjugo år fördubblat fetma och trefaldigat diabetes. Extrema högkolhydrat-kostråd som också ökar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom, magsjukdomar och demens.

Sannolikt vårt allra dyraste ”postkontor” om vårdkostnader och andra samhällskostnader räknas med.

Vad göra?

– Tro inte på dem Harald! Det var Mats Lindgrens råd till Harald Treutiger.

Precis som Mats Lindgren skriver i sin krönika om Harald Treutiger så orsakas hjärt- och kärlproblem av inflammationer i kärlen. Livsmedelsverkets tallriksmodell är en extrem högkolhydratkost som även innehåller omega-6-växtoljor, en kost som är starkt inflammationsdrivande, en kost som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom samt cancer.

Ungefär en fjärdedel av befolkning har på egen hand kommit underfund med att de mår bättre med riktig mat – LCHF. Främst för att det förebygger diabetes och övervikt.

Alla vet dock inte om att riktig mat även förebygger de dödsorsaker som svarar för 70 % av alla dödsfall; hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
.

Autentisk löpsedel. Läs mer…

Att det är ovanligt att de som äter LCHF får hjärt- och kärlsjukdom förstår man när det blir löpsedlar när någon som äter LCHF drabbas. Att äta riktig mat är inget 100 % skydd, men en mycket effektiv förebyggande livsstil.

Nyligen drabbades en medborgare som (gått över till LCHF) av två mindre strokes, s.k. TIO:or [*], och vårdpersonal tyckte att vederbörande borde kontakta media. Ingen som äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer uppmanas dock att kontakta media.

När får vi se följande löpsedel (?):
.


.
En löpsedel som skulle kunna sitta uppe varje dag, året runt.

Läs mer

Se även tidigare inlägg … Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom

Läs boken ett utdrag ur boken ”Varför djur inte får hjärtattacker… men människor dör av dem!” skrivet av läkaren och forskaren Dr. Matthias Rath i samverkan med Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare inom kemi. Linus Pauling var en av molekylärbiologins grundare.

Bok som skrevs 2003, är baserad på ett forskningsgenombrott som publicerades redan 2 juli, 1992. Boken översattes under 2010 till svenska. En bok som visar hur vi på ett ”enkelt” sätt kan utrota kardiovaskulära sjukdomar, baserat på forskning och kliniska studier, som alla ger samma resultat. En kunskap som hotar en lönsam industri, som lever som bäst på just kronisk ohälsa.

Läs ett utdrag här… Nytt hälsovårdssystem

Beställ t.ex. här…
.

.

Team KOSTDEMOKRATI

[*]TIA – en varningssignal

TIA är en störning i hjärnans blodcirkulation som går över. Det betyder att man får samma symtom som vid stroke, men att alla symtom försvinner inom tio minuter. Misstänker man att man drabbats av TIA eller stroke ska man åka till sjukhusets akutmottagning direkt (ring 112), även om symtomen gått över. I vissa fall kan TIA följas av stroke inom några timmar om man inte inleder en förebyggande behandling.

Tecken på stroke eller TIA:

 •  plötsliga domningar eller plötslig svaghet i ansikte, armar och ben, oftast – men inte alltid – bara i den ena kroppshalvan
 • plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå
 • plötsliga synstörningar på ena eller bägge ögonen
 • plötsliga svårigheter att gå, plötslig yrsel, svindel, dubbelseende eller försämrad balans och koordination
 • plötslig, kraftig huvudvärk utan klar orsak.

Källa: Vårdguiden

2 svar på ””The Silent Killer””

 1. DOKTOR SOFIE HEXEBERG

  Jag hade ett samtal med doktor Sofie Hexeberg när hon startade upp sin nya klinik i Oslo (läs mer …), som blivit en framgång. Hon poängterade att LCHF var en fråga om hälsa och inte främst viktminskning.

  Doktor Sofie Hexeberg går i bräschen i Norge när det gäller kostens inverkan på hälsan. Hennes bok ”Nytt liv med riktig mat : frisk med LCHF” har sålts i mer än 110.000 ex (observera att viktnedgång inte nämns i titeln).

  Riktig mat gör att vår automatiska viktkontroll aktiveras; underviktiga ökar i vikt, normalviktiga behåller sin vikt och överviktiga går ner i vikt. Gemensam nämnare är att immunförsvaret stärks, hälsan förbättras och prestationsförmågan ökar.

  Så att kalla riktig mat (LCHF) för en ”bantningsdiet” är felaktigt. Traditionella bantningsdieter baseras dessutom på svält (äta mindre), medan de som äter LCHF äter sig mätta på god mat.

  Sofie Hexeberg är en norsk läkare med inriktning på kost med fördjupade studier av olika kostkomponenters betydelse för bland annat hjärta och blodsystem. Genom denna kunskap och logiska resonemang har hon framgångsrikt behandlat patienter med diabetes, migrän, psoriasis, högt blodtryck, övervikt, hormonrelaterade besvär och mycket mer genom att föreslå byte till en kost med en mindre andel tomma kalorier (kolhydrater), som byts mot näringsrika och nyttiga naturliga animaliska fetter. Läs mer …

  Sofie Hexeberg har nu skrivit en nya bok … ”Frisk med LCHF : 100 recept med riktig mat”. Läs mer…

  Observera att viktnedgång är underordnat, även om LCHF verkar vara den enda metod som ger viktnedgång som varar, utan hunger. Aktivering av automatisk viktreglering (som alla däggdjur har) är bara bonus.

  Viktigast är hälsan, som att t.ex. förebygga diabetes, hjärtattacker, strokes, cancer och demens.

 2. ALL viktminskning är baserad på kolhydratreduktion.
  Kolhydratreduktion av SLV-kost till 100 g kolhydrater innebär 800 kcal/dag vilket innebär svält.
  Kolhydratreduktion med LCHF ger 100 g kolhydrater då man äter 2 500 kcal med 16 E% kolhydrater. Man håller sig mätt.

  Båda kosterna ger lika stor viktminskning på kort tid eftersom de äter lika mycket kolhydrater.
  Bägge kosterna kan man äta tills man dör. Men det går inte att svälta mer än några få månader på SLV-kost innan man dör svältdöden, medan LCHF kan man äta i flera decennier tills man dör frisk av naturlig ålderdomssvaghet.

  Valet är enkelt.

Kommentera