Explosiv nyhet: Monsanto ”förgiftar medvetet arbetare” vilket har fått förödande konsekvenser för nyfödda.

[Googleöversättning]

Argentina

I ett utvecklingsland har en nyhet släpps av ”courthouse news wire” att Monsanto har förts till domstol av dussintals argentinska tobaksodlare som säger att den biotekniska jätten medvetet förgiftat dem med herbicider och pesticider och därefter orsakat ”förödande fosterskador” hos deras barn.

Bönderna stämmer inte bara Monsanto som ombud för för sina barn, utan stämmer också flera större tobaksbolag. De missbildningar som bönderna säger inträffade är flera, som inkluderar hjärnskador, Downs syndrom, psykomotoriska problem, saknade fingrar och blindhet.

Bönderna kommer från små familjeägda gårdar i Misiones provinsen och säljer sin tobak till många amerikanska återförsäljare. Familjebönderna säger att de stora tobaksbolagen som Philip Morris bad dem att använda Monsantos växtgifter och bekämpningsmedel, och försäkrade dem om att produkterna var helt säkra.

Genom att hävda att de giftiga kemikalier var säkra, menar bönderna att tobaksbolagen genom sina tvärsäkra påståenden ”felaktigt orsakade att föräldrar, barn och spädbarn, har utsättas för dessa kemikalier och ämnen som de båda (tobaksbolagen och Monsanto) kände till eller borde ha vetat, vilket orsakat barnet, avkomman av föräldrarna, att födas med förödande fosterskador”.

Majoriteten av bönderna i den areal som använder Monsantos Roundup, ett ogräsmedel med den aktiva beståndsdelen glyfosat som har visat sig vara döda humana njurceller. Vad mer, bönderna säga att tobaksbolagen uppmanar bönderna att använda Monsantos Roundup, trots brist på skyddsutrustning.

Med andra ord, dessa bönder – många i svåra ekonomiska förhållanden – var direkt utsatta för Roundup i stora mängder utan någon skyddsutrustning (eller ens erfarenhet eller kompetens om hantering av ämnet). Ändå fordrade tobaksjättarna av de kämpande bönerna att de ”köpte stora mängder av Roundup och andra bekämpningsmedel.”

Mest chockerande var att bönderna hade order att dumpa överblivna herbicider och pesticider på platser där de lakas ut direkt i vatten. Det var redan känt att Monsantos Roundup förorenar grundvattnet , varför detta tillkommer som ett allvarligt hot till rent vatten leveranser.

Bönderna avsluta sitt prejudicerande fall med att kräva en förklaring till varför tobaksbolagen tillåter och kräver att Monsantos växtgifter och bekämpningsmedel skall användas av de små familjejordbruk i sådana stora mängder och köpas i så stora kvantiteter.

I sin fordran, bönderna uppger att tobaksbolagen ”motiverades av en strävan mot ohämmad ekonomisk vinning och vinst”, med noll hänsyn till bönderna, deras barn och spädbarn – med påföljden att många nu lider nu av svåra fosterskador från Monsanto produkter.

Original: Explosive: Monsanto ’Knowingly Poisoned Workers’ Causing Devastating Birth Defects  (Googleöversatt).

Ett svar på ”Explosiv nyhet: Monsanto ”förgiftar medvetet arbetare” vilket har fått förödande konsekvenser för nyfödda.”

 1. Nu är Monsanto på gång i Sverige igen. Från Sydsvenskan:
  ”Genmodifierade betor testodlas
  Kemiföretaget Monsanto ska odla genmodifierade sockerbetor i Skåne. Jordbruksverket har nyligen gett klartecken för testodlingar i Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och Kristianstad.

  Monsanto har fått tillstånd att odla en genmodifierad sockerbeta med namnet H7-1.

  Betan är enligt ansökan tolerant mot växtgifter med glyfosat, som bland annat ingår i ogräsmedlet Roundup, en av Monsantos storsäljare.

  Sockerbetan H7-1 är godkänd för odling i USA, Kanada och Japan. Inom EU får den importeras, bearbetas och ingå i foder och livsmedel.

  – Den är i princip godkänd för allt utom odling inom EU, säger Staffan Eklöf, handläggare på Jordbruksverkets växt- och miljö­avdelning.

  Monsanto begärde tillstånd att släppa sockerbetan på marknaden i EU redan 2008.

  – Godkännandet av genmodifierade produkter går trögare på EU-nivå, konstaterar Staffan Eklöf.

  Men testodlingar, så kallade fältförsök, med H7-1 har utförts i Sverige sedan 2005. Monsanto har nu fått tillstånd för fyra års försöksodlingar i flera skånska kommuner.

  Enligt verkets sammantagna bedömning är fältförsöket säkert för människors hälsa och miljö, etiskt försvarbart och uppfyller övriga krav.

  Monsanto måste annonsera om odlingarna i dagspressen. Sydsvenskan hade nyligen en annons om att fältförsök planeras i Kävlinge kommun.

  – Kraven på annonsering betyder inte att omgivningen behöver vidta några åtgärder, säger Staffan Eklöf. Han ser heller ingen risk att skörd från testodlingarna kan hamna i svenska sockerprodukter.

  – Det är förbjudet att använda något från fältförsök i livsmedel.

  Monsanto har ansökt om att odla på max 30 000 kvadratmeter per år. Syftet är att utvärdera de agronomiska egenskaperna och tåligheten mot ogräsmedel i olika miljöer.

  En rad skyddsåtgärder räknas upp i Jordbruksverkets beslut:

  Fälten ska besökas var tredje vecka från juli till skörd. Inga pollen får spridas till vanliga betodlingar, som måste ligga minst 50 meter bort.

  De sockerbetor som inte ska analyseras ska hackas sönder på plats och harvas ner i jorden. Transport av frö och skördeprodukter ska ske i slutna behållare.

  Året efter avslutat försök ska fältet sås med annan gröda eller bearbetas så att växtlighet tas bort. Eventuella sockerbetsplantor ska förstöras.

  Monsanto måste skicka in kartor som anger varje försöksytas exakta läge före sådd, och varje år skicka in rapporter.”

  Varför tillåts dessa försök överhuvudtaget?
  Är Jordbruksverket duperat av Monsanto?

Kommentera