EU-regel får oss att slänga fräscha ägg

 

I Sverige slänger vi ett stort antal felfria ägg varje år. Det är oacceptabelt! Ägg i svenska hushåll håller betydligt längre än det datum som nu måste vara stämplat på kartongen enligt EU:s matmärkningsregler. Varför? Jo, så gott som alla svenskar förvarar sina ägg i kylskåp och svenska värphönsbesättningar är i princip salmonellafria.

Ägg håller sig minst en månad efter nuvarande bäst före-datum om de förvaras i kyla. Många konsumenter slänger ägg när bäst före-datumet passerat, vilket orsakar ett matsvinn förenat med en miljömässig kostnad. Vi vill stoppa detta vansinne och slöseri med fullgod mat!

Vi vill att EU-regeln som innebär att ägg måste bäst före-stämplas med fyra veckor ses över, när våra ägg håller god kvalitet betydligt längre än så. Inte nog med att bäst före-märkningen är onödigt kort, dessutom måste butikerna ta bort äggen från hyllan en vecka före detta datum (21 dagar efter värpning.

När det gäller andra matvaror bestämmer tillverkaren själv bäst före-datumet och butikerna hur länge livsmedlen kan säljas. Om vi kan få bort denna EU-särregel för hållbarhetstider och bäst före-datumpå ägg, så kan producenter själva sätta bäst före-datumet, och då självklart ta hänsyn till vår svenska situation. Det finns redan särskilda regler om att ägg måste kontrolleras för salmonellasmitta innan de sätts på marknaden i EU. Därför skulle borttagandet av denna särreglering vara harmlös.

Vi uppmanar Kommissionen att se över regelverket för att minska svinnet utan att för den delen tumma på matsäkerheten. Vi vill tro att en stark opinion kan påverka detta, och uppmanar härmed den svenska regeringen att driva denna fråga, så att vi får till en ändring snarast!

I väntan på detta hoppas vi att inga svenskar slänger ägg bara för att datumet gått ut! Ta dina sinnesförnimmelser till hjälp för att konkret minska matsvinnet. Nu är det påsk och vi hoppas att alla ägg kommer till sin rätt!

Källa: SvD

Kommentar

Betrakta ”bäst före datum” som ”sista försäljningsdag”, vilket gäller de flesta livsmedel. Om livsmedel förvaras på rätt sätt håller de sig fräscha betydligt längre.

Lita på dina sinnen; smak, lukt och syn.

 

Kommentera