49 vaccindoser när man fyllt 5 år och ett autistiskt barn på 88 (i USA).

.
I förra veckan tillkännagav CDC i USA (Center for Disease Control) den nya statistiken för autism, vilket är 1 fall på 88 barn, baserat på barn födda år 2000. En ökning med 23% på två år.

När det gäller pojkar födda 2002 ser man 1 fall på 54, d.v.s en ökning med 78% .

Detta är ju ytterst uppseendeväckande, men experternas försök till förklaring till orsaken förbryllar.

Här är exempel:

Något inträffade under graviditeten, för gammal mamma, felaktiga gener hos mamman eller pappan, läkemedel under graviditeten, kemikalier eller konserveringsmedel i maten, för smutsigt eller för rent i hemmet, bostad nära av kvicksilver utsläpp.

Det kan naturligtvis vara en del av orsaken, men man blundar nogsamt för att amerikanska barn har fått 49 vaccindoser när det fyllt 5 år.

Läs hela artikel här…

Googleöversatt här…

Introduktion om autism

Autism kännetecknas av allvarliga och genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga. För att få diagnosen autism ska man uppvisa beteendesymtom inom alla ovanstående områden före tre års ålder.

Det är mycket svårt att diagnostisera autism före arton månaders ålder, även om många föräldrar märker att någonting inte stämmer redan under spädbarnstiden. Det beror på att de beteendeavvikelser som används för att ställa diagnos inte framträder tydligt förrän barnet uppnått en viss utvecklingsnivå, vilket sker vid den tiden.

Ungefär två tredjedelar av alla som har autism har också en utvecklingsstörning. Många har även epilepsi. Syn- och hörselskador är också vanligare i denna grupp jämfört med personer utan autism. Personer som får diagnosen Aspergers syndrom är normal- eller välbegåvade.

Lågt räknat har 1-2 barn per tusen autism vilket innebär att det varje år föds ett hundratal barn med autism i Sverige. Hela autismspektrumet utgör minst 6 per tusen av alla barn i Sverige liksom i andra länder runt om i världen. Många fler pojkar än flickor har autism.

Källa: autismforum.se

Kommentar

I Sverige föds varje år cirka 115.000 barn och om vi hade haft samma andel autistiska barn som i USA, så skulle det bli 1300 barn per år som snabbt skulle öka till 2100 autistiska barn per år i Sverige.

Då skulle vi närma oss antalet som varje år får den kroniska tarmsjukdomen Ulcerös Kolit (2.700 per år), en sjukdom som ökat sex gånger sedan 1950-talet. En sjukdom som för många är mycket aggressiv  och 10-20% tvingas till slut genomgå en stomioperation, där grovtarmen ersätts av en påse på magen.

Många med Ulcerös kolit / Crohns sjukdom har blivit symptomfria eller mycket bättre genom att sluta äta det som skadar, men det talar inte vården om. Det får man själv ta reda på, t.ex. här…

Om vi skall följa USA i spåren och gå  från 2/1000 autistiska fall, till 1/54 skulle det innebära en ökning av autism med åtta gånger, i paritet med ökning av Ulcerös kolit.

Slutsats: Kostråden i form av Livsmedelsverkets tallriksmodell är sannolikt den största boven i dramat och vaccinationshysterin i USA verkar inte vara utan biverkningar.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen vill att vi skall följa de råd som större organisationer utger, som utgår ifrån USA och som stödjer kost- och läkemedelsindustrins särintressen.

Vi på KOSTDEMOKRATI menar istället att vi skall överge Livsmedelsverket extremkost med 50 – 60 E% kolhydrater, omega6 rika växtoljor och margariner. Vi skall istället äta riktig mat, som vi genom evolutionen är designade för, då minskar vi risken för många moderna sjukdomar som diabetes, fetma, cancer, astma, eksem och hjärt/kärlsjukdomar.

Vi bör också iaktta försiktighetsprincipen när det gäller att pumpa oss fulla med experimentvaccin. Det finns inga studier som visar vad som händer på sikt, knappt ens på kort sikt (speciellt inte om man beaktar cocktaileffekten).

Det man vet är förtjänsten per dos, den är lättare att beräkna. Man behöver inte heller bekymra sig för kostnader för biverkningar, det har man friskrivit sig från.

Våra barn verkar ha blivit ”kassakor” åt en skrupelfri och profithungrig vaccinindustri. Notan som enskilda medborgare och som samhället får betala är ofantlig.

Vårt råd är att informera Dig från flera oberoende källor och sedan själv fatta ett eget beslut. Det är Du och Dina barn som får leva med konsekvenserna.

Extremkost och experimentvacciner utgör högriskexperiment, något som visats gång på gång. Det vi märker är toppen på ett isberg, som nu börjar komma till ytan – i USA.

.
Team KOSTDEMOKRATI

.
Tidigare inlägg om neurologiska sjukdomar:

  • Förebygga, bota eller trycka ner symtomen? Läs mer…

.

Ett svar på ”49 vaccindoser när man fyllt 5 år och ett autistiskt barn på 88 (i USA).”

Kommentera