Dyrköpt Tamiflu sparar bara en sjukdag (om ens det)

Det antivirala läkemedlet Tamiflu kortar bara influensasjukdom med en dag, från genomsnittliga sex dagar till fem. Men trots det har svenska regeringen bestämt att det ska köpas in, och hittills har det köpts för nästan 300 miljoner kronor.

Första tanken var att det skulle vara ett medel att ta till när det fanns rädsla för fågelinfluensan 2005. Istället kom svininfluensan som en pandemi 2009, och den blev mild. Enligt Smittskyddsinstitutes beräkningar blev 240.000 – 610.000 personer sjuka i Sverige av influensa 2009. Över 60 procent hade då vaccinerat sig.

Peter Götzsche, professor och chef för nordiska centret för det oberoende forskarnätverket Cochrane menar att inköpet av Tamiflu är den största stölden i Europas historia.

Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, säger att det är bättre än ingenting alls, men att det är synd att Tamiflu inte har bättre effekt. Men om 200 000 blir sjuka, och en dag kortas av sjukdomsperioden kan det vara viktigt för att få personal till sjukvård och andra samhällsinstanser, enligt Tegnell.

På läkemedelsföretaget Roche i Sverige menar medicinska chefen Margareta Olsson Birgersson att det är ett säkert medel som visar effekt, och att allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Studier har visat att det land i världen som använt Tamiflu längst och mest är Japan. Där har  myndigheterna stoppat Tamiflu till ungdomar efter fler ovanliga självmord bland ungdomar.

LÄNKAR:

Jefferson et al ”Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children” Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1:CD008965

Länk till studien

Hsu J et al ”Antivirals for Treatment of Influenza: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies.”Ann Intern Med. 2012 Feb 27

Länk till studien

S Ward Casscells ” The association between oseltamivir ue and adverse nuropsychiatric outcomes among TRICARE beneficariares ange 1 trhough 21 years diagnosed with influeza” Int J Adoles Med Health 2009;21 (1) 79-89

Länk till studien

Kommentar:

Tamiflu kostar skattebetalarna 300.000.000 kronor och har ingen effekt på influensan, men verkar öka självmordsfrekvensen och vad Tamiflu gör ytterligare vet ingen.
.

Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, säger att det är bättre än ingenting alls, men att det är synd att Tamiflu inte har bättre effekt.

Ett svar på ”Dyrköpt Tamiflu sparar bara en sjukdag (om ens det)”

  1. Peter Götzsche, professor och chef för nordiska centret för det oberoende forskarnätverket Cochrane säger denna nyckelreplik i reportaget:

    ”Föreställ att i en rättssal, du kommer till domaren och säger: Här är evidensen i mitt fall, jag har producerat hela evidensen själv. Det finns ingen annan evidens än den jag har producerat. Nu skall du ta ställning till om jag är skyldig eller inte. Det skulle vi aldrig acceptera, men så fungerar det faktiskt inom läkemedelsindustrin”

Kommentera