Fler äldre kan leda till besparingar

En äldre befolkning innebär ökade kostnader för Sveriges kommuner. En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen redan år 2020 kommer att ha ökat med 125 miljoner.

Kostnaden motsvarar 1 400 dagisplatser — då är inte byggkostnader för nya äldreboenden inräknade, rapporterar SVT:s Rapport.

Resultatet har gjort att kommunen redan nu börjar spara: ett bygge av en bandyhall har fått nej, och 50 lärare har varslats.

Länk … TV4

– ◊ –

Kommentar:

För att klara av den demografiska effekten (fler äldre) så behövs det fler företagare och en förbättrad folkhälsa. Riktig mat (ersätter tallriksmodellen) skulle innebära:

  • En förbättrad folkhälsa gör att fler skulle vilja och kunna jobba längre upp i åldrarna.
  • Färre skulle drabbas av demens, som idag drabbat 150.000 svenskar, mest i form av Alzheimers. Demenssjuka är omsorgskrävande och kostar redan mer än 40 miljarder kronor per år.
  • Vi skulle kunna balansera och t.om. minska vårdkostnader och vårdkörer. Utgifter som om de får fortsätta att öka på detta epidemiska sätt kommer att sänka samhället.
  • Barnen skulle bättre kunna tillgodogöra sig undervisningen och slippa  en massa kostrelaterade sjukdomar och övervikt.
  • Lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro skulle ge en konkurrensfördel för Sverige.
  • Friskare folk ger ett mer kreativt folk, som krävs för att skapa fler arbetstillfällen.

Det är en politisk fråga av hög dignitet att främja en god folkhälsa och skapa ett bra företagsklimat. Då kan man inte via Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen blunda för vetenskapen och ge ut sjukdomsframkallande kostråd (läs mer…). Det har vi inte råd med! Det duger inte längre att ducka!

Om vi fortsätter som idag kommer våra pensionärer inte att få den pension och den omsorg de förväntar sig. Alla medborgare kommer att behöva köa för sjukvård. Sannolikt skulle också den politiska kartan ritas om, till förmån för missnöjespartier.

Dags för ansvarskännande politikerna att ta befälet!

Myndigheter och vården har själva inte vilja, kompetens eller incitament att göra det.

Kommentera