Är detta bedrägeri för stort även för ”CBS 60 minutes”?

De traditionella behandlingsmetoderna vid cancer har visar sig nästintill verkningslösa när det gäller att minska dödligheten, trots mycket stora satsningar på forskning, läkemedel, strålningsbehandling och kirurgi.

Det som är anmärkningsvärt är att alternativa verkningsfulla metoder (som inte kan patenteras) mörkas eller motarbetes. Vilket Dr Mercola, världens största hälsosajt, belyser nedan.

Cancer kan också förebyggas genom ett lågt och stabilt blodsocker, genom att undvika höga insulinnivåer, vilket uppnås genom att ersätta Livsmedelsverkets tallriksmodell med lågkolhydratkost. Vidare bör D3-vitamintillskott intas under den mörka årstiden.

Läs artikeln här … Is This Fraud Too Big Even For 60 Minutes?Googleöversatt

Kommentar:

En stor del av kost- och läkemedelsindustrin baseras på just forskningsfusk. Docent Ralf Sundberg beskriver i sin bok ”Forskningsfusket” om hur omfattande detta fusk är och hur det blivit så, en bok alla medborgare borde läsa, för sin egen skull.

Bokbeskrivning här…

Max 10 energiprocent mättat fett

Den militanta vegetarian som Mats Wiman nämner, Nick Mottern, styr fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

Fettbluffen

Fettbluffen etablerades på 50-talet, genom ett forskningsfusk Se en informativ och underhållande kortfilm nedan.

Kost- och läkemedelsindustrins främsta uppgift är att tjäna pengar, inget konstigt med det. Det bör man vara medveten om.

Konsumentens uppgift är att ta ansvar för sitt eget liv, att styra kost- och läkemedelsindustrin genom att efterfråga hälsosamma och bra tjänster och produkter.

Det som är anmärkningsvärt är att myndigheter och att vårdens personal dansar med utan att reflektera. De verkar varken se, höra eller vilja tala om verkligheten.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera