Riskfaktorer och orsaker

01:28, 27 januari 2013 in Okategoriserad by Mats Wiman

.

.

”Högt kolesterol är en riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar”

svänger sig många med (från Ancel Keys på 50-talet och framåt).

ζ

Ett annat vanligt yttrande är:

”Bukfetma är en riskfaktor för diabetes.”

ζ

Smarta (?) debattörer använder medvetet inte ordet ‘orsak’ vilket är lätt att ifrågasätta och kritisera. ‘Riskfaktor’ går lättare att använda eftersom de flesta inte vet vad ordet innebär, medan andemeningen oftast uppfattas som just orsak och därför har stark skrämseleffekt (med ty åtföljande lydnad).

Vad man förtiger är att de nämnda faktorerna endast samvarierar med de händelser de antyds orsaka.

ζ

Andra exempel:

  • ”Övervikt är en riskfaktor för diabetes”
  • ”Rött kött är en riskfaktor för tjocktarmscancer” (ej bevisat)
  • ”Mättat fett är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar” (konstaterat osant)

samt tusen andra exempel (inom olika områden).

ζ

Samma orsak ger upphov till flera fenomen

En korrekt term vore ‘parallellfenomen’ alternativt ‘parallellföljd’ d.v.s. något som samvarierar med något annat, men som eventuellt/sannolikt/med säkerhet har samma orsak.
.

.
Exempel

Överskott av kolhydrater orsakar såväl övervikt, bukfetma som diabetes. En människa med en logisk hjärna ser lätt lösningen:

– Eliminera överskottet så försvinner de negativa effekterna.

.
Mats Wiman

Oberoende kostexpert,
frisk diabetiker.

Bloggar:
Friska Diabetiker ... www.friskadiabetiker.se
(följ nya inlägg via "Länkar → Externa bloggar")
Kostdemokrati ... www.kostdemokrati.se/matswiman/ 

.

PS. Viktigt att veta är att : Kolhydrater = Stärkelse = Socker