Ombilda Livsmedelsverket och bryt ut hälsovården från Socialstyrelsen

Ombilda Livsmedelsverket och bryt ut hälsovården från Socialstyrelsen

I 30 år har dessa myndigheter rekommenderat befolkningen att äta fettsnålt och nyckelhålsmärkt för att undgå övervikt, fetma och diabetes typ 2. Rekommendationerna har visat sig helt verkningslösa, motsatsen till de uppsatta målen har blivit resultatet (ständigt stigande tal för övervikt/ fetma och diabetes).

De otroliga och osannolika är att man mot bättre vetande inte vidtar några som helst åtgärder utan helt enkelt fortsätter i de väl uppkörda hjulspåren, vilka innebär många många miljarder per år för skattebetalarna och – inte minst – att människorna lider av övervikt/fetma och diabetes samt att därigenom många dör en förtida död (vilket väl knappas kan vara avsikten med sjuk- och hälsovård).

Livsmedelsverket, som är den myndighet, som i första hand bär ansvaret för de numera välkända negativa verkningarna kännetecknas inte bara av stor inkompetens och av brottsligt försummande av sitt ansvar gentemot patienterna.

Inte nog med att man är okunnig och inte följer lagen. Man ljuger, bluffar och förfalskar fakta, allt under den mantra-liknande (och odefinierade) devisen ”enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” . Dessutom låtsas verket inte om att den överordnade myndigheten Socialstyrelsen fattat beslut som strider mot verkets egna förlegade kostråd.

Livsmedelsverkets egna hypoteser (ät fettsnålt och spring mer) saknar inte bara vetenskaplig grund (SBU maj 2010), utan har dessutom vederlagts av utvecklingen i västvärlden (ständigt stigande övervikts-/fetma-/diabetes-tal), alltsedan en senats-kommitté i USA utfärdade ”kostrekommendationer för det amerikanska folket ” (1977), vilka liksom i Sverige har misslyckats i samma utsträckning, men i högre grad och i större skala.

Socialstyrelsen synes ej utöva någon som helst ledning av det sig underställda verket, trots att man i januari 2008 fastställt att lågkolhydratkosten LCHF uppnår just det som Livsmedelsverkets kostråd är avsedda att uppnå, nämligen viktminskning för överviktiga, förhindrande av övervikt och fetma samt förebygga och behandla diabetes.

Denna brist på handlingskraft och vanskötsel av sitt uppdrag, d.v.s. att säkerställa hälsa och livskvalitet hos befolkningen, gör det berättigat att befria Socialstyrelsen från det uppdrag man nu i flera decennier misskött, nämligen att övervaka och styra den myndighet som fått uppdraget, men som endast misskött det.

Det är därför är det dags att äntligen göra något åt detta vansinne (d.v.s. att rekommendera något som man vet inte fungerar) och att underlåta att uppfylla sin styrande roll.

Till den rollen hör ju rimligen att tillse att att det egna beslutet av januari 2008 inte bara respekteras av Livsmedelsverket och primärvården, utan att beslutet kungörs som handlingsnorm och att normuppfyllelsen kontrolleras. Inget av detta har skett eller sker. Tvärtom: Dagen myndighetskultur tillämpa helt ut:

”Gör ingenting!”

”Låt saken bero!”

Lämpligt borde vara att återupprätta myndigheten Medicinalstyrelsen, vilken för många år sedan ovisligen inkorporerades i mastodontmyndigheten Socialstyrelsen, vars storlek säkerligen är en av orsakerna till det herrelösa tillstånd som råder.

En pikant och pinsam knorr på eländet är att Livsmedelsverket formellt lyder under Jordbruksdepartementet (numera ”Landsbygdsdepartementet”), som medger att man saknar kompetens att styra verket, d.v.s. enligt den rådande svenska organisationsprincipen, nämligen att den underställda myndigheten är den som har kompetensen (stämmer i och för sig inte på Livsmedelsverket) och alltså är den som ger den överordnande all information som behövs för styrning och kontroll. Samma fenomen förkommer ju ymnigt när det gäller de ministrar som anses ha ansvaret för verksamhetsområdet (i detta fall Göran Hägglund och Maria Larsson), allt enligt den numera ofta använda principen:

”Då int’ja vet nå, kan jag inte råka illa ut”.

”Om jag tar mitt ansvar anklagas jag för ’Ministerstyre’.”

Briljant och okänd som princip för chefskap och för uppfyllande av ett erhållet uppdrag. Man ju bara leka med tanken att våra framgångsrika företag skull styras enligt den principen:

”Utövande av VD-styre, FY!”

Många frågar sig vad man överhuvud ska ha ministrar till.

Principens försvarare svarar: Ministern bereder och regeringen beslutar kollektivt. Det vore naturligtvis OK om så verkligen skedde. Det sker i detta fall emellertid inte.

”Sjuk”-vården kosta cirka 350 miljarder (diabetesvård drygt 40 miljarder) per år. En stor del av orsakerna till dessa kostnader är kostrelaterade (alkohol inte att förglömma).

Vad gör man då? Ett intelligent land ser till att sprida kunskap om hur man ska äta och dricka för att få och bibehålla hälsan, inte vilka piller och sprutor man ska ta för att sopa problemet under mattan, vilket man nu gör.

Ställ upp en målsättning om att sänka kostnaderna med 50% inom de områden som kan härledas till mat och dryck (cirka 75 %). För diabetes torde den målsättningen var helt realistisk.

Med samhällelig passion, baserad på egen och andras erfarenhet (”beprövad erfarenhet”) samt självstudier under 5 år.

Mats Wiman
f.d. diabetiker

6 svar på ”Ombilda Livsmedelsverket och bryt ut hälsovården från Socialstyrelsen”

 1. NÅGOT MÅSTE GÖRAS!

  Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens tjänstemän kör runt i sina gamla hjulspår och verkar oförmögna att ta in information från verkligheten, så något måste göras. Under tiden går de fram som slåttermaskiner bland medborgarna. Bara diabetes skördar ett liv i timmen. Läs mer…

  Och varje timma får en överviktig medborgare sin mage sönderskuren, som för många innebär mycket svåra och livslånga konsekvenser, läs mer vad en viktoperation innebär … Oskuret är bäst!

  Läs också foldern … Viktoperationer – ett onödigt lidande

  För den funderar på viktoperation eller som redan är GBP-opererad finns tips och stöd på Facebook

  Att Livsfarliga Verkets och Socialstyrelsens tjänstemän tillåts bedriva denna ”terror” är en gåta, därtill finansierat med skattemedel. Uppenbarligen har vi blivit grundlurade eller tokiga.

  Ansvariga politiker måste ta befälet och medborgarna måste välja politiker som är kapabla att göra så.

 2. Bra inlägg Mats Wiman! Jag kan bara understryka angående viktoperationer som Leif skriver om. Ett par som som använde LCHF matkasse med tillhörande utbildning i hur maten påverkar hälsan fick helt enkelt sluta med matkassen. Varför? Jo, bägge hade gjort Gastric bypass-operation och deras magar tål numera inte den fetare maten som de egentligen är byggda för. Deras numera skurna magsäckar och tarmar är inte byggd för den mat som vi skapats för. Det är knappt man tror att det är sant.

 3. Det var ord och inga visor Mats Wiman! Och du har naturligtvis precis rätt i det du säger… Att ”experterna” på Livsmedelsverket kan tillåtas att år efter år propagera för en kost som gör oss allt fetare och sjukare – till och med sedan deras bluff om ”hundratusentals studier som bevisar det mättade fettets farlighet” har avslöjats – det är fullkomligt häpnadsväckande. Om landets alla brandkårer skulle ägna sig åt att åka omkring och anlägga svårsläckta bränder, så antar jag att en viss uppståndelse skulle uppstå! Varför får då SLV fortsätta sin vansinniga fettskräckspropaganda?

 4. I dag skrev Croneman i DN om skräckvälde (det handlade om melodifestivalen som snart väller över oss). Det är konstigt, men det första jag tänkte på var Livsmedelsverket när jag läste ordet skräckvälde. När man tänker på så mycket skada och lidande som de åstadkommit med sina bisarra kostråd.

  Mycket bra förslag Mats, återupprätta Medicinalstyrelsen. Kosten är en medicinsk, ingen politisk, ekonomisk eller social fråga. Låt läkarna som har kunskaperna ta tillbaka ta tillbaka frågan. Kost och hälsa är inte byråkrati och social ingenjörsvetenskap.

  Kosten är fundamentet. Det måste ges den status det förtjänar. Kosten skall upp på läkarnivå och på ministernivå.

  Dietister och nutritionister är en yrkesgrupp som tillkommit en gång bara för att implementera onaturliga kostråd av ekonomiska och politiska skäl. Det gör de oftast på ett trevligt förtroendegivande väl förberett sätt, men innehållet är katastrofalt för folkhälsan. Om de skulle göra palatsrevolution är de en fantastisk tillgång för naturlig mat.

  Nu har de hållit på i 50 år och nu får det vara slut. Kom just från en föreläsning med Ingrid Larsson kost-chefsideolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism.

  Synd bara att hon demonstrerade okunskaper i alla dessa discipliner. Men hon gjorde bra ifrån sig för margarin- och växtoljeindustrin och statintillverkare. Som skräckmånglare för rött kött och salt skötte hon sig utmärkt.

  Ministerstyre självklart. Man kan inte låta en myndighet leva sitt eget i liv i oberoende av andra, ha egna regler och normer som strider mot lagar och människors uppfattning.

 5. Läkartidningen från 2012-11-06 innehåller ett inlägg av dietist Ylva Gefvert ”Om att välja bort både smör och standardmjölk”. http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18844
  Denna yrkeskår får helt oemotsagda propagera för industri intressen. Någon måste stoppa detta elände.

  I samma tidning står om ”Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering”. Detta är ännu ett enormt problem med narkotika förskrivning för ADHD-patienter. http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18830
  Det finns goda exempel på klara förbättringar för ADHD-patienter med rätt sorts kost, dvs. LCHF.

  Världen är galen.

 6. Läkartidningen är lika korrumperad som Livsmedelsverket. Avvikande åsikter tas inte upp och de som kommer in refuseras. Se http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/07/19/vitamin-d3-nnr5-och-lakartidningen/
  Även Dagens Medicin vilar tryggt i industrins armar. Både LT och DM anordnar med jämna mellanrum snygga ”utbildningar” i våra vanligaste sjukdomars behandling. Se http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/11/20/landstingen-kan-spara-miljarder/
  och http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2011/12/08/jag-har-varit-pa-lakartidningens-seminarium-om-fetma-den-7-december-2011/

Kommentera