Bedrägligt förtigande av alternativa behandlingar gör människor överviktiga och diabetiker sjukare

21:18, 9 juli 2012 in Okategoriserad by Mats Wiman

Lagen

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård och behandling utföras och genomföras i samråd med patienten: ”När det finns flera behandlingsalternativ skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kostnaden för behandlingen skall framstå som befogad.”

Sjukvården bryter helt klart mot denna lag (!):

  • Patienten ges inget val, eftersom patienten inte kan välja, därför att alternativen förtigs.
  • Patienten varnas istället för alternativ, som han eller hon själv informerat sig om (t.ex. lågkolhydrat kost, s.k. LCHF-kost).
  • Patienten upplyses inte ens om vad som förorsakar övervikt och diabetes utan beljugs med ovetenskapliga myter som t.ex. att mättat fett gör människor feta och att det är farligt för hjärta och hjärna.
  • De värsta kolportörerna av dessa myter är de som är utsedda att just hjälpa patienter att gå ned i vikt och minimera risken för diabetesskador, nämligen dietister och diabetessköterskor samt inte minst de s.k. kost-och övervikts-’experterna’ på livsmedelsverket.
  • Kostnaden för kostbehandlingen är NOLL kronor, vilket inte är fallet med kostnaden för insulinsprutor, diabetesmedicin, blodfetts- och blodtryckssänkande piller. Därtill kommer behandling av biverkningar och komplikationer. Läs t.ex. … ”25 – 40 % av vårdens kostnader är på grund av felbehandling”.

Att just de som ska hjälpa istället stjälper är outhärdligt och skrämmande. Prestige och jäv samt dålig uppdatering med modern kunskap verkar vara den enda förklaringen till denna grymma hantering från myndigheternas sida:

”Ät den mat ni blir feta/sjuka av”

Kost- och behandlingsråd som saknar evidens och som ursprungligen kommer från USA vidarebefordras okritiskt av tjänstemän på våra ämbetsverk, med ekonomiskt stöd av den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin (läs … ”Forskningsfusket”).

Den medicinska sjukvården verkar vara en herrelös byråkrati som kostar drygt 300 miljarder per år (varav diabetikervården med dessa komplikationer ca 12 %) och som ändå inte löser sin uppgift, nämligen att bekämpa och bota de välfärdssjukdomar som håller på att förstöra människorna, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer m.fl.

Jag och många, många tiotusental överviktiga och diabetiker är lyckliga nog att inte ha lyssnat på sjukvårdens ovetenskapliga och grymma råd, utan har i stället lyssnat på modiga, kunniga fritänkande forskare, läkare och autodidakter som insett att de hittillsvarande behandlingsalternativen inte bara är värdelösa, utan bygger på myter som genererats av livsmedels- och läkemedels-och sjukvårdsindustrins manipulation av politiker, sjukvårdsbyråkrater och läkare.

Mats Wiman

f.d. diabetiker*)
Civilekonom

*) Egentligen en feldiagnos. ”Symptomfri, frisk diabetiker, typ 0 (noll)” är mer korrekt.