Bedrägligt förtigande av alternativa behandlingar gör människor överviktiga och diabetiker sjukare

Lagen

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård och behandling utföras och genomföras i samråd med patienten: ”När det finns flera behandlingsalternativ skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kostnaden för behandlingen skall framstå som befogad.”

Sjukvården bryter helt klart mot denna lag (!):

 • Patienten ges inget val, eftersom patienten inte kan välja, därför att alternativen förtigs.
 • Patienten varnas istället för alternativ, som han eller hon själv informerat sig om (t.ex. lågkolhydrat kost, s.k. LCHF-kost).
 • Patienten upplyses inte ens om vad som förorsakar övervikt och diabetes utan beljugs med ovetenskapliga myter som t.ex. att mättat fett gör människor feta och att det är farligt för hjärta och hjärna.
 • De värsta kolportörerna av dessa myter är de som är utsedda att just hjälpa patienter att gå ned i vikt och minimera risken för diabetesskador, nämligen dietister och diabetessköterskor samt inte minst de s.k. kost-och övervikts-’experterna’ på livsmedelsverket.
 • Kostnaden för kostbehandlingen är NOLL kronor, vilket inte är fallet med kostnaden för insulinsprutor, diabetesmedicin, blodfetts- och blodtryckssänkande piller. Därtill kommer behandling av biverkningar och komplikationer. Läs t.ex. … ”25 – 40 % av vårdens kostnader är på grund av felbehandling”.

Att just de som ska hjälpa istället stjälper är outhärdligt och skrämmande. Prestige och jäv samt dålig uppdatering med modern kunskap verkar vara den enda förklaringen till denna grymma hantering från myndigheternas sida:

”Ät den mat ni blir feta/sjuka av”

Kost- och behandlingsråd som saknar evidens och som ursprungligen kommer från USA vidarebefordras okritiskt av tjänstemän på våra ämbetsverk, med ekonomiskt stöd av den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin (läs … ”Forskningsfusket”).

Den medicinska sjukvården verkar vara en herrelös byråkrati som kostar drygt 300 miljarder per år (varav diabetikervården med dessa komplikationer ca 12 %) och som ändå inte löser sin uppgift, nämligen att bekämpa och bota de välfärdssjukdomar som håller på att förstöra människorna, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer m.fl.

Jag och många, många tiotusental överviktiga och diabetiker är lyckliga nog att inte ha lyssnat på sjukvårdens ovetenskapliga och grymma råd, utan har i stället lyssnat på modiga, kunniga fritänkande forskare, läkare och autodidakter som insett att de hittillsvarande behandlingsalternativen inte bara är värdelösa, utan bygger på myter som genererats av livsmedels- och läkemedels-och sjukvårdsindustrins manipulation av politiker, sjukvårdsbyråkrater och läkare.

Mats Wiman

f.d. diabetiker*)
Civilekonom

*) Egentligen en feldiagnos. ”Symptomfri, frisk diabetiker, typ 0 (noll)” är mer korrekt.

1 242 svar på ”Bedrägligt förtigande av alternativa behandlingar gör människor överviktiga och diabetiker sjukare”

 1. Mats,
  Jag liksom dig är idag en frisk diabetiker efter att först ha blivit så sjuk att jag först fick börja med långtidsinsulin och sedan även måltidsinsulin. Jag injicerade ca 60 enheter insulin per dag. Sjukvården tyckte sedan att jag skulle ligga på ett HBA1C på runt 50 för att inte pressa kroppen för hårt. Idag som LCHF:are så har jag ett HBA1C på 32 utan att ta en enda droppe insulin.

  Jag tror att vi borde kunna få ihop tillräckligt med diabetiker som nu är LCHF:are så att vi kunde stämma vården för felvård. Kanske skulle vi kunna få fram en ”Lex diabetes” lag.

  1. Hej Stefan,

   Ensam är inte stark så det är en god idé att organisera sig, som ett första steg.

   Den nya diabetesorganisationen i Sverige DiOS (Diabetesorganisationen i Sverige) är öppen för både de som föredrar traditionell behandling och för de som föredrar LCHF. Viktigt är då att förstå konsekvenserna av sitt val.

   Sveriges största diabetsförening – Storstockholms Diabetesförening – ingår i DiOS och medlemskap i DiOS kan tecknas här. Då ingår tidningen Leva med diabetes som bland annat behandlar LCHF som ett alternativ.

   För kunniga entusiaster finns det möjlighet att starta en lokal diabetesförening på sin ort, med stöd av DiOS, som t.ex. Alingsås Diabetesförening. Ett bra sätt att konstruktivt påverka samhällsutvecklingen på samma gång som man förebygger och hjälper de som redan drabbats av sockersjuka.

   En fördelen med DiOS är att saklig information/kunskap förmedlas och att medlemmarna själva väljer hur de vill leva sina liv. DiOS stödjer sedan medlemmarna längs den väg de själva valt. Det vi brukar kalla ”egenkontroll”.

   Efter ett tag kommer vården att vara tämligen ensamma med sina nuvarande kostråd som leder in patienterna i naturalförloppet (kontinuerligt allt sämre), medan LCHF gör många helt symptomfria.

   Tills ansvariga politiker förstår vad som pågår och agerar, får vi medborgare ta saken i egna händer. Vårdens aktörer och myndigheternas tjänstemän kommer inte att göra något förrän de är nödd och tvungna.

 2. Jag är med i Storstockholms diabetesförening. Men tack ändå. Jag har dock inte varit aktiv utan i princip bara läst tidningarna och vart inne på webbsiten.

  Har det varit någon diskussion om att stämma vården för fel kostråd mm?

  1. DET JÄSER BLAND FOLKET

   Allt fler börjar tröttna på myndigheters och vårdens i många stycken oprofessionella agerande, där medborgarnas bästa inte verkar vara högprioriterat.

   Alltfler börjar också tröttna förtroendevalda politikers okritiska sponsring av verksamheter som försämrar folkhälsan. De verkar vara så bländade av alla professorstitlar att de missar RESULTATET.

   Den politiska oförmågan att hantera ohälsan och skenande sjukvårdskostnader kommer sannolikt att gynna missnöjespartier valåret 2014.

   – – –

   När det gäller viktoperationer och diabetesbehandling efter 16 januari 2008 sker behandling under skadeståndsansvar om vården underlåter att informera om och underlåter att erbjuda lågkolhydratkost som en alternativ behandling. Det kan framöver handla om avsevärda skadeståndsanspråk.

   För närvarande finns dock inga konkreta planer på att stämma vården, vad jag vet. Personligen anser jag att andra framkomliga vägar först bör prövas, som sannolikt ger bättre effekt.

   Nuvarande situation är ohållbar och oacceptabel, varför ansvarskännande medborgare måste agera. Ett medlemskap på KOSTDEMOKRATI och hos DiOS (för diabetiker) är en god början. Ju kunnigare och ju fler vi blir, ju större påverkanskraft har vi mot att förbättra folkhälsan och mot att balansera sjukvårdskostnader.

   Jag menar att vårt framtida välstånd hänger på att vi lyckas med detta. Vården själva har varken incitament eller kompetens att själva kunna göra detta, de försvara istället ”status quo”.

   Vi behöver också kunnigare och modigare politiker. Professionella politiker som rakryggat verkar i medborgarnas och samhällets tjänst.

Kommentera