Svensk diabetesvård = Vanvård

22:18, 25 april 2012 in Okategoriserad by Mats Wiman

.

.


.

 

Otroligt, osannolikt, ofattbart.

Undertecknad som fick diagnosen diabetes mellitus (Typ2) 1998 har genomlidit den parodi på vård som svensk diabetesvård erbjuder sina intet ont anande patienter. Många (t.o.m. inom sjukvården) vet inte att diabetes definieras av att en människa inte kan hantera kolhydrater. Oförmågan med för att blodsockret höjs och förblir högt. Socker i blodet är skadligt för många av kroppens celler och bidrar också till att inflammationer uppstår och förvärras.

Einstein_galenskap-bwKända följder är neuropati (nervskador), makulär degeneration (förstöring av ögonbottnens blodkärl), skapande av och losskoppling av blodplättaggregat (blodproppar), vilka kan förosoraka hjärt- eller hjärninfarkt (stroke), samt skador på mäns genitalieblodkärl (medför impotens).

ζ

Sjukvårdens råd:

”Ät den mat som gör er sjuka”

ζ

Ingen i sjukvården säger så ordagrant, men det är den logiska som faktiska konsekvensen av de råd som ges. ”Tallriksmodellen” med sina 50-60 energi% kolhydrater innebär för en diabetiker en överbelastning av den insulinproducerande bukspottkörteln.

Om kroppens celler inte tar emot insulinets hjälp med att förbränna det socker som kolhydraterna omvandlats till stiger blodsockret till nivåer som vållar snabb död om inte åtgärder vidtas. Denna sockersjuka får då de ovan nämnda skadliga följderna, där de mest dramatiska är hjärtinfarkt och hjärninfarkt (stroke) vilket i många fall leder till en förtida död.

charlatan-bwOm man utgår från att vården inte önskar patienterna en förtida död, återstår inget annat (enligt den okunniga vården) än att patienten får insulinsprutor för att hjälpa till att förbränna sockret. Samtidigt blockerar insulinet förbränningen av fett vilket medför viktökning.

Dessutom förskrivs automatiskt kolesterolsänkande medicin (statiner) och blodtrycks-sänkande mediciner. Pillerkarusellen avrundas med Metformin eller andra alternativ, vilka påstås öka cellernas förmåga att uppta insulinet.

Att det finns en åtgärd som är överlägsen alla mediciner
förtigs noggrant, alternativt bekämpas av dessa
sjukvårdens charlataner.

Tack vare frimodiga och kunniga oberoende forskare som Annika Dahlqvist, Uffe Ravnskov, Lars Erik Litsfeldt och Sten Sture Skaldeman har många av oss kunnat vrida oss ur den sjuka sjukvårdens dödliga käftar och bli friska, slanka och välmående f.d. patienter genom att äta en kolhydratfattig kost (LCHF – LowCarbHighFat)

Undertecknad har klassats som icke-diabetiker (feldiagnos, jfr alkoholister). Efter 3 månaders LCHF vågade jag slänga alla mediciner (sprutor fick jag aldrig) och efter den åtgärden började jag verkligen må bra och känna mig stark igen. Jag var 15 kg lättare och mådde prima.

Istället för att dämpa symptomen, men samtidigt förvärra sjukdomstillståndet, bör sjukvården aktivt åläggas att informera diabetiker om LCHF-kosten, vilken sedan januari 2008 av Socialstyrelsen förklarats var förenlig med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

domstol-mAtt detta inte sker utgör ett lagbrott (Patientsäkerhetslagen [1]) samt Grundlagen Kap 1 § 9 [2] och kan därför anmälas till Socialstyrelsen.

Huruvida vi diabetiker kommer att stämma staten för vanvård och i likhet med de vanvårdade barnhusbarnen kräva skadestånd (individuellt eller kollektivt) får framtiden utvisa.

.Socialstyrelsen kan lämpligen anmäla sig själv enligt lex Maria och personal kan anmäla Socialstyrelsen enligt lex Sara.


Mats Wiman
Genom utbildning och olydnad frisk diabetiker

– ♦ –

Patientsäkerhetslagen

[1] Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke ochrespekt.”

”Samråd” förutsätter att patienten informeras, vilket ej sker.
Detta kan inte heller betecknas som ”omtanke”.

[2] Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.