Sjukvården – den sista Sovjetstaten

16:07, 19 mars 2012 in Okategoriserad by Mats Wiman

.

TankeförbudSe även en artikelserie om sjukvårdens organisation
och funktion – den sista Sovjetstatenklicka här

ζ

Tankeförbud inom sjukvården

Nu när Internet finns och människor kan, törs och får berätta vad som pågår blir man alldeles mörkrädd.

Man får t.ex. höra att en patient kommer till sin vårdcentral och berättar att han gått ner 20 kg genom avstå från kolhydrater, d.v.s. tillämpa s.k. LCHF-kost (LowCarbHighFat).

Sjuksköterskan förklarar då att det kan han inte ha gjort för ”det fungerar inte”. Här gäller dogmen och inte verkligheten. Dogmen gäller även högre upp i hiearkin.

Läkaren vid samma vårdcentral blir sur när patienten säger:

”Nej Tack”

till att bli välsignad med biverkningsrika och kolesterolsänkande statiner som påstås sänka risken för hjärtsjukdom (som välsignar läkemedelsbolagen med flera hundra miljarder kr – PER ÅR). Patienten berättar lugnt att han genom att avstå från kolhydrater inte behöver sänka sitt kolesterol. Likaledes behöver han inte sänka sitt blodtryck – det har LCHF-kosten redan gjort åt honom.

Detta har han uppnått genom kontinuerlig egenkontroll av sitt blodsocker.

”Det du gjort är meningslöst” meddelar läkaren.

Han tvingas emellertid att konstatera att patientens blodsocker är så lågt att patienten knappast längre kan benämnas diabetiker längre.

Därför har denne inte längre rätt att erhålla teststickor för kontroll av sitt blodsocker. Ridå!

Är syftet med sjukvården att bota /hela/vårda patienten eller att se till att läkemedelsindustrin skall gynnas genom att frammyglade gränsvärden alltid skall innebära att mediciner skall ordineras som enda lösning.

Dyker det upp ett annat sätt att bota/hela/vårda patienten så skall man absolut inte ens överväga att använda sig av det, därför att det tillåter överordnade myndigheter ej, allt under överhetsmantrat:

”Tillåtet är endast behandlingar som grundar sig på Vetenskap och beprövad erfarenhet”

(ett mantra som framför allt upprapas av Livsmedelsverket, dietister och diabetessköterskor).

Allt skulle väl vara i sin ordning om denna kungssats följdes av myndigheterna själva.

Så är emellertid inte fallet.

Listan är lång:

I slutet på sjuttiotalet började myndigheterna predika för folket att man skulle undvika det mättade fettet därför att det medför att man får hjärtinfarkt och stroke av det. Det påstods vara ”vetenskapligt bevisat”. Till grund för detta påstående låg samvariationsstatistik från 22 länder där vetenskapsfuskaren Ancel Keys endast tog med de sex länders som kunde uppvisa ett linjärt förhållande mellan mättat fett och hjärtinfarkt/stroke.

Detta paradexempel på forsknings-fusk/bedrägeri avslöjades i och för sig redan 1957 men skrämselfaktorn hos allmänheten och okunniga läkare var så stor satt många tyckte nog att det var bäst att ta det säkra för det osäkra och dessutom var det ju en enkel och bestickande teori att fett lagrade sig på blodbanornas väggar och cloggade igen dessa som i ett avloppsrör. (Detta tänkesätt har t.ex. Unilever så sent som 2010 använt för att försöka övertyga människor om att äta Becel-margarin istället för det ‘farliga mättade fettet’).

Denna kolartro blev så etablerad med ökande hjärtinfarktfrekvens, att man (d.v.s. politikerna) nu måste ‘agera’ genom att ta ’krafttag’.

Den misslyckade presidentkandidaten George McGovern råkade vara ordförande i en senatskommitté som såg som sin uppgift att göra något åt saken. McGovern som nu såg sin chans att göre en historisk insats lyckades trots stark kritik från sakkunniga forskare (”vetenskapliga bevis saknas”) genomdriva att den amerikanska staten skulle utfärda kostråd ”för det amerikanska folket”.

Sagt och gjort: Fettsnålt blev det begrepp som skulle komma att dominera hjärnorna hos människor, livsmedelsverk, socialstyrelser och deras högavlönade s.k. experter ända fram till våra dagar. Detta vetenskapliga bedrägeri har blivit så etablerat att reellt tankeförbud råder.

Lyckligtvis kommer diktaturstrukturen som råder inom svensk sjukvård inte längre att kunna upprätthållas. Fler och fler människor tänker nämligen själva och tack vare Internet kan de utbilda sig till en kunskapsnivå som ofta överstiger kunskapen hos de diktaturens kreatur som har alldeles för stor och oberättigad makt vid behandling av övervikt och diabetes.

[Här är det på sin plats att medge att ”kreaturen” är kreatur
endast därför att de är så hårt hållna av diktatorn/systemet.
Man avundas dem inte i deras ”klämda” situation.]

De kan ju oftast inte i sin position utöva privatforskning, men många gånger undrar man över deras stora brist på nyfikenhet, trots överväldigande många bevis på att alternativen faktiskt fungerar. Tilläggas bör också att många andra sektorer av svensk sjukvård är av världsklass, t.ex. akutvård och kirurgi.

Det är tragiskt att sjukvården i så hög grad styrs av andra intressen än av omsorgen om patienterna. Dr Ignaz Semmelweis i Österrike fann på 1800-talet att handtvätt är utomordentligt viktigt när man arbetar med patienter på ett sjukhus. Han fick vänta länge (45 år) på att diktaturens kreatur (professorer och andra s.k eminenser) skulle inse att verklighetens bevis utgjorde vetenskap och beprövad erfarenhet, inte professorernas teoretiserande.

Jämför dagens ständiga krav på långtidsstudier. År 2008, mer än 150 år senare utgavs ett guldmynt om 50 Euro för att hylla doktor Ignaz Semmelweis pionjärgärning.
.

.
Hur länge skall Annika Dahlqvist, Ralf Sundberg, Lars-Erik Litsfeldt, Uffe Ravnskov, Sten Sture Skaldeman, Andreas Eenfeldt, Björn Hammarskjöld, Jörgen Vesti-Nielsen, Christer Enqvist, Frank Nilsson och flera andra behöva vänta på sina?

Hur länge skall det dröja innan de s.k. ’experterna’ på livsmedelsverket medger att de hela tiden haft fel och att LCHF-förepråkarna haft rätt när det gäller övervikt och diabetes??

.
Mats Wiman

Oberoende kostexpert, frisk diabetiker.
Styrelseledamot Diabetesorganisationen i Sverige

Bloggar:
Friska Diabetiker ... www.friskadiabetiker.se
Kostdemokrati ... www.kostdemokrati.se/matswiman/ 

sovjet_symbolζ

PS.

Se även artikelserien om sjukvårdens organisation och funktion
– den sista Sovjetstaten … klicka här