Förtigande av alternativa behandlingar gör diabetiker sjukare

Sjukvården bryter mot lagen när man inte presenterar information om LCHF-kost till diabetiker

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård och behandling utföras och genomföras i samråd med patienten: ”När det finns flera behandlingsalternativ skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kostnaden för behandlingen skall framstå som befogad.”

Sjukvården bryter helt klart mot denna lag.

Patienten ges inget val eftersom:

  • Patienten inte kan välja därför att alternativen förtigs.
  • Patienten varnas istället för alternativ, som han eller hon själv informerat sig om (t.ex. lågkolhydrat kost, s.k. LCHF-kost).
  • Patienten upplyses inte ens om vad som förorsakar övervikt och diabetes utan beljugs med ovetenskapliga myter som t.ex. att mättat fett gör människor feta och att det är farligt för hjärta och hjärna.
  • De värsta kolportörerna av dessa myter är de som är utsedda att just hjälpa patienter att gå ned i vikt och minimera risken för diabetesskador, nämligen dietister och diabetessköterskor samt inte minst de s.k. kost-och övervikts-’experterna’ på livsmedelsverket.
  • Kostnaden för behandlingen är NOLL kronor, vilket inte är fallet med kostnaden för insulin-sprutor diabetesmedicin, blodfetts- och blodtryckssänkande piller.

Att just de som ska hjälpa istället stjälper är outhärdligt och skrämmande. Prestige och jäv samt dålig uppdatering med modern kunskap verkar vara den enda förklaringen till denna hantering från myndigheternas sida: ”Ät den mat ni blir feta/sjuka av”

Den medicinska sjukvården verkar vara en herrelös byråkrati som kostar c:a 250 miljarder per år (diabetikervården 10 miljarder) och ändå inte löser sin uppgift, nämligen att bekämpa och bota de välfärdssjukdomar som håller på att förstöra människorna, t.ex. diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer m.fl.

Jag och många, många tiotusental överviktiga och diabetiker är lyckliga nog att inte ha lyssnat på sjukvårdens ovetenskapliga och grymma råd utan har i stället lyssnat på modiga, kunniga fritänkande forskare, läkare och autodidakter som insett att de hittillsvarande behandlingsalternativen inte bara är värdelösa utan bygger på myter som genererats av livsmedels-, läkemedels-och sjukvårdsindustrins manipulation av politiker, sjukvårdsbyråkrater och läkare.

Mats Wiman

 

PS. Detta inlägg finns också publicerat på bland annat NEWSMILL där Lars Bernkommenterade;

”Vore det inte dags att diabetessjuka och andra som på olika sätt drabbats av det metabola syndromet började en rättsprocess mot ansvariga experter, myndigheter och stenrika läkemedelsföretag?”

Not: Lars Bern, född 1942, är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är styrelsen för SvD, och av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1988. Han var tidigare VD i Sv Metanolutveckling (Volvo), Ångpanneföreningen, Incentive och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté. Källa:Wikipedia

– ♥ –

Om mig:  Mats Wiman – numera ”frisk diabetiker”

Mitt tidigare inlägg:  De grymma kostråden till diabetiker

40 svar på ”Förtigande av alternativa behandlingar gör diabetiker sjukare”

Kommentera