Dietisten Rothenberg rasar i GP!

Elisabet Rothenberg, ordförande Dietisternas Riksförbund – Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet – Björn Zackrisson, affärsområdeschef Praktikertjänst

En hel generation riskerar sämre hälsa

För att vi ska minska den epidemiliknande ökningen av övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar behövs en rejäl satsning på forskningen om sambandet mellan mat och hälsa. Vi uppmanar även till en strategi för bättre folkhälsa genom förbättrade mat- och livsstilsvanor, skriver bland andra Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Läs mer … GP

Min kommentar:

Elisabet Rothenberg ordförande i Dietisternas riksförbund, Björn Zackrisson Praktikertjänst AB affärsområdeschef i Sveriges största privata sjukvårdsföretag och Sineva Ribeiro ordförande i vårdförbundet menar i en debattartikel i GP, att en hel generation riskerar sämre hälsa i Sverige.

De tycker att extrema kostvanor och dieter är ett hot mot hälsa och miljö. Vi som deltog i årets första Debatt i SVT vet ju vad Rothenberg menar;

Det är LCHF som är ett hot mot folkhälsan.

“För att minska den epidemiliknande ökningen av övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar behövs en rejäl satsning på forskningen om sambandet mellan mat och hälsa”. Så skriver de bland annat i debattartikeln i Göteborgsposten. Jag kan bara hålla med. Det är absolut nödvändigt att börja forska på de här frågorna omgående.

Frågan är bara hur och på vilket sätt forskningen ska utföras och tillämpas. Vi som blivit friska av en icke inflammerande kost som LCHF vill ju inte att Rothenberg ska ha någon som helst påverkan på den forskningen. Hon tror ju att LCHF-kosten är just boven i dramat!

Låt oss bena ut sammanhangen lite. Varför ska Rothenberg skriva en debattartikel om folkhälsan tillsammans med Björn Zackrisson som är representant för Sverige största privata vårdföretag, Praktikertjänst AB. Har någon av dessa personer, i sin yrkesroll, någon glädje av av forskning som visar att naturlig mat botar och förhindrar metabola sjukdomar?

Svaret är naturligtvis nej. De fruktar LCHF som pesten därför att då kommer Björn Zackrisson i Praktikertjänst AB att sälja mindre sjukvård och väldigt få kommer att efterfråga tjänster från dietister utifrån deras nuvarande teorier. Faktum är att Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro också sitter i en mycket knepig situation om människor skulle börja bli friska från hjärt- och kärlsjukdomar utan hjälp av sjukvården; Hennes medlemmar skulle helt enkelt riskera att förlora sina jobb.

Det är alltså personer som talar i egen sak när de luftar sina åsikter i dagens debattartikel i GP. I debattartikeln framhåller de att mättat fett är farligt och de jämför mättat fett med transfetter och hänvisar till studier att högt kolesterol leder till hjärt-kärlsjukdomar.

Modern forskning visar att det är precis tvärtom. Senast i går på Fet hälsa-bloggen redovisade jag en studie, via Dr Dwight Lundell, att 75 procent av alla som blir inlagda för hjärtinfarkt på sjukhus har låga kolesterolvärden.

Om man ska forska kring hur maten påverkar hälsan och vilken inverkan livsstilen har så kan inte personer som har intresse av att vi säljer ännu mer läkemedel vara tongivande. Inte heller bör dietister med deras nuvarande teorier medverka. De har inga skäl att önska att folk blir friska av mat därför att då kan deras yrke helt enkelt försvinna.

I en stor studie där man undersöker sambanden mellan hälsa och kost bör man vara ytterst försiktig hur man går tillväga. Se bara hur det gick när forskaren Ancel Keys fick ett sådant stort uppdrag. Utifrån hans antaganden har de metabola sjukdomarna utvecklats enormt och vi ser ingen ände på dem.

Det är oerhört svårt att utföra studier på människor utifrån sambanden mellan kost och hälsa. Vem kollar att alla äter de dom ska äta? Jag tror att frivilligstudier är det enda raka. Att t.ex. två stora grupper med personer som har hjärt-kärlsjukdomar får äta två olika kostalternativ t.ex. Tallrikmodellen och LCHF-modellen.

Dessa grupper äter frivilligt av respektive kost och sedan får man kontinuerligt mäta deltagarnas hälsotillstånd. Visst är det tråkigt för dem som äter Tallriksmodellen men det hade de gjort ändå oavsett studie. Utifrån resultat av en sådan stor studie kan man sedan formulera kostråd till medborgarna. Det kan ju inte vara svårt att få fram deltagare till studien; Enligt Rothenburg och company så dör varannan människa idag av en hjärt-kärlsjukdom.

Mats Lindgren

Författare ("Frisk av mat")
Företagare ("LCHF matkasse")

5 svar på ”Dietisten Rothenberg rasar i GP!”

 1. Jättebra analys Mats!
  Det jag tycker är det mest flagranta, uppseendeväckande och hårresande i denna artikel som inte vågar tala klarspråk utan bara antyder och blandar ihop mättat fett, transfetter och cykelbanor, är referensen till Jim Mann.
  Av alla forskare i världen beroende och oberoende så refererar man till en fuskare helt i Ancel Keys anda.

  En ”forskare” som får signifikanta resultat efter en studie på 11 personer. En studie där man ökat kolhydratinnehållet i födan från 40 % till 60 % och fick en signifikant minskning av insulinbehovet. Det hindrade inte The Lancet att publicera studien.

  I en annan studie jämförde Jim Mann traditionell kost och högkolhydratkost. Efter en tid uteslöt man patienter som försämrats utan att redovisa vilka som uteslutits. Slutsatsen var att kosterna var likvärdiga i diabetesbehandling.

  I en tredje studie som Jim Mann var ansvarig ingick 18 patienter som blev 14 som slutligen blev 11. I den studien drar man slutsatsen att det inte längre är försvarbart att ordinera lågkolhydratkost till diabetiker!

  Nu kommer det verkligen signifikanta absoluta. Studierna var sponsrade av Sugar Research Foundation och av Flora margarin.

  Uppgifterna har jag fått från en läsvärd artikel, ”Livsmedelsindustrin vilseleder och bedrar” av Docent Ralf Sundberg i 2000-talets vetenskap 1/2009.
  Läs gärna hans artikel där finns mycket mer uppseendeväckande att läsa. Han har med säkerhet skrivit om detta i sin bok FORSKNINGSFUSKET. Men i skrivande stund hittar jag inte avsnittet om Mann.

  Hursomhelst, det är denne Jim Mann som Elisabet Rothenberg et al så förtroendefullt lutar sig mot.

 2. Jättebra Mats
  Studien du föreslår är redan gjord av Jörgen Vesti Nielsen mellan 2003-7
  Den så kallade Karlshamnsstudien
  16 diabetespatienter på max 100 g kolhydrater gick ned 11,5 kg på sex månader och tre slapp insulin, övriga kunde minska medicinerna.
  Kontrollgruppens 15 oförändrat
  8 I kontrllgruppen gjorde om samma resa som de 16 första
  44 månader senare hade tre av fem dött I kontrollgruppen.

 3. Mats, Jörgens studie finns här:
  http://www.nutritionandmetabolism.com/content/5/1/14
  Resultatet är signifikant trots det lilla antalet individer. Det behövs inga stora studier när individerna är sina egna kontroller men det saknas bra statistiska metoder för dessa statistiska övningar av kända skäl, det kan ju störa rådande paradigm.
  24 patienter på lågkolhydratkost hade inga besvär och ingen progress av ”naturalförloppet” medan fem av dem som var kvar så dog 40 %, precis som Socialstyrelsens Dan Andersson skrev i Läkartidningen 1998.

Kommentera