OM VACCINER – ”UTAN TVIVEL ÄR MAN INTE RIKTIGT KLOK”

.

vad du kanske

OBS. Föreläsningsturné med Linda Karlström om
vaccin med start i Stockholm 20 maj (nu på onsdag)
…. klicka här för tider och platsereller klicka här

.
ζ
.

Följande brev skrev jag till mina barn och barnbarn den 5 maj 2015

skrivmaskin


.

”UTAN TVIVEL ÄR MAN INTE RIKTIGT KLOK”

Tage-Danielsson

 5 maj 2015

Till mina barn, barnbarn och era respektive!

Detta skriver jag därför att jag fick ett ångestfyllt mail från min vän L I Kalifornien.

Först lite fakta sedan återkommer jag till L:s mail.

USA-flagga-knappVisste ni att i världens mäktigaste och rikaste land, är barnadödligheten högst jämfört med 34 andra industriländer? Nästan 3 gånger så hög som i Sverige och Singapore. Mississippi, har den, högsta spädbarnsdödligheten och den högsta vaccinationstäckningen i USA. Förhållandet är 10 döda på 1000 levande barn.

Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given:

Is there a biochemical or synergistic toxicity?

Neil Z Miller and Gary S Goldman
Table 1. 2009 Infant mortality rates, top 34 nations

Rank Country IMR
1  Singapore 2.31
2  Sweden 2.75
3  Japan 2.79
4  Iceland 3.23
5  France 3.33
6  Finland 3.47
7  Norway 3.58
8  Malta 3.7
9  Andorra 3.76
10  Czech Republic 3.79
11  Germany 3.99
12  Switzerland 4.18
13  Spain 4.21
14  Israel 4.22
15  Liechtenstein 4.25
16  Slovenia 4.25
17  South Korea 4.26
18  Denmark 4.34
19  Austria 4.42
20  Belgium 4.44
21  Luxembourg 4.56
22  Netherlands 4.73
23  Australia 4.75
24  Portugal 4.78
25  United Kingdom 4.85
26  New Zealand 4.92
27  Monaco 5.00
28  Canada 5.04
29  Ireland 5.05
30  Greece 5.16
31  Italy 5.51
32  San Marino 5.53
33  Cuba 5.82
34  United States 6.22

CIA. Country comparison: infant mortality rate (2009). The World Factbook. www.cia.gov (Data last updated 13 April 2010)..

ζ

USA-flagga-karta

Visst ni att …

Visste ni att i värdens mäktigaste och rikaste land så betalar man dubbelt så mycket per capita för hälso- och sjukvård jämfört de 10 länder som ligger närmast i kostnader? (Japan, Tyskland, Frankrike, Kina, Storbritannien, Brasilien, Italien, Kanada Spanien, Australien)

Visste ni att amerikanarna ligger sämst till när man mäter hälsa och har en kortare livslängd jämfört med 17 andra industriländer. Ändå tror man precis som vi att hälsa går att spruta in genom en kanyl.

vaccin-barn-21-2årVisste ni att i världens mäktigaste och rikaste land får varje barn 69 vaccindoser av av 16 olika sorter före 18 års ålder. Av dessa ges 49 doser före 6 års ålder! Första dosen ges samma dag som barnet föds. Detta vaccin skall skydda mot en sexuellt överförd sjukdom!

Visste ni att i världens mäktigaste och rikaste land är 1 av 68 barn autistiska (enligt Center for Disease Control) och att om den trenden håller i sig kommer vartannat barn vara autistiskt 2025.

Visste ni att 1 av 6 har inlärningssvårigheter; 1 av 9 har astma; 1 av 10 har diagnosen ADHD; 1 av 450 har diabetes; och miljoner lider av allvarliga allergier, tarm inflammationer, depressioner och andra former av skador på hjärna och immunsystem.

Visste ni att man i Kalifornien har genomdrivit en lag som bara väntar på ett slutgiltigt godkännande, som tvingar alla barn att ta alla föreskrivna vacciner för att få börja skolan. Även vuxna, som inte fått alla vacciner skall spåras upp och vaccineras. Andra stater förbereder liknande lagstiftning. Även i Sverige höjs röster för att vaccinering skall vara tvingande.

Visste ni att på 10 år har ingen dött i mässling i USA men 108 har dött av mässlingsvaccin. Att dö i mässling är väldigt ovanligt i Sverige och andra i-länder. År 1930 var risken att dö i mässling i Sverige 0,16 per 100 000, på 1950-talet var det var det 0,07 per 100 000 och 1960 var det 0,04 per 100 000 invånare. 1963 kom det första mässlingsvaccinet då var dödligheten redan nere på noll.

 ζ

USA-örn

Brevet från USA

Så till L. och hennes mail. Hon vill inte utsätta sin dotter för fler vacciner. Det innebär att dottern blir utestängd från skolan. Själv vet hon inte hur hon skall kunna bevisa de barnsjukdomarna hon haft eller vilka vacciner hon redan har fått i Sverige.

Så här skriver L:

Jag ser barn överallt omkring mig med allergier, juvenile arthritis, Crohns, autism, asperger, learning disabilities, celiac- och gluten intolerans, depression (children who cannot even attend school due to this…), ADHD och mediciner för detta… (för att nämna bara det som jag kom på just i skrivande stund).

Kalifornien och säkert 10 stater till just nu, försöker göra ALLA vaccineringar obligatoriska för ALLA (Lagförslag SB277), även de som hemskolas! ”

Slut citat.

L skrev till sin senator om sin oro för den växande ohälsan hos barn och vädjade till henne att stoppa lagförslaget. Svaret blev att individuella önskemål inte får stå i vägen för ”THE GREATER GOOD”.

Men i detta mäktiga och rika land finns fantastiska kämpande människor som denna mamma som L skickade mig en länk om, som beskriver den förtvivlan föräldrarna känner inför lagförslaget. Försök att lyssna på detta tal utan att börja gråta.

Nedan min översättning av talet:

Laura Hayes´s Rally tal i protest mot SB 277 , 8 april 2015

Idag är det en sorgens dag i Kaliforniens historia. Idag är det den dag när vi har varit tvungna att komma från när och fjärran för att protestera mot medicinskt tyranni och att kämpa för det som är vår rätt att bestämma vad vi tillåter i våra kroppar och i våra barns kroppar. Vår rättighet är under hård attack från just de människor som vi valt för att skydda våra rättigheter. Om rätten att bestämma om vad som händer i våra kroppar och i våra barns kroppar orättfärdigt tas ifrån oss, vilka meningsfulla rättigheter har vi då?

Hur hamnade vi i denna situation, att om SB 277 blir lag, så kommer man att behöva polishandräckning för att med våld ta våra barn mot vår vilja att bli tvångsvaccinerade … med massor av vacciner … av läkare och sjuksköterskor som har svurit att ”först av allt inte skada” och som är etiskt och juridiskt skyldiga att först försäkra sig om ett frivilligt och informerat samtycke före alla medicinska ingrepp ……. inklusive vaccinering? Hur har det blivit så här?

Jag kommer att berätta hur.

Det börjar med lögner. Lögner att vacciner är mirakulöst säkra och effektiva för alla, till skillnad från alla andra läkemedel eller medicinska åtgärder … vilket är särskilt otroligt som det finns väl över hundra av dem.

Lögner om att vacciner är ensamt ansvarigt för att ha utrotat vissa sjukdomar.

Lögner om att vacciner har testats ordentligt, både individuellt och i de flerfaldiga kombinationer i vilka de har injiceras.

Lögner att läkemedelsföretagen inte har ett korrumperande inflytande över de statliga kontrollorganen.

Lögner att vaccinforskningen är utan förfalskning.

Lögner om att den förfalskade vaccinforskningen är trovärdig.

Lögner att giftiga vaccinkomponenter är säkra.

Lögner som förnekar mörkläggning av orsakssambanden mellan vaccin och den ändlösa listan av tillstånd som nu föröder hälsa, utveckling och välbefinnande hos vår nations barn.

Lögner om att informerat samtycke sker före vaccination.

Lögner att någon faktiskt följer upp vad som händer vår nations barn efter vaccinationen.

Lögner om att vaccinbiverkningar, skador och dödsfall inte förekommer.

Lögner att vår nation har ett program på plats som tar hand om vaccinskadade.

Lögner om att även om ingen läkare och inget företag är ansvarigt för vaccinskador och vaccindödsfall så prioriteras säkerheten.

Lögner om att läkare erkänner och rapporterar vaccin skador, dödsfall och misslyckanden. Lögner att läkemedelsföretagen berättar sanningen.

Lögner om att läkemedelsföretag uppträder etiskt när det gäller vaccin, trots att de blir stämda på många miljoner och miljarder för fusk och bedrägeri år ut och år in.

Lögner att vaccinskador är sällsynta.

Lögner att vacciner inte skadar och inte dödar.

Lögner att vacciner aldrig orsakar Autism eller krampsjukdomar, påverkar lärande ger beteendestörningar orsakar astma, livshotande födoämnesallergier, tics, plötslig spädbarnsdöd, cancer, diabetes typ 1, juvenil reumatoid artrit, förlamning med mera.

Denna långa lista påminner mig om ordspråket:

”Vacciner … är den vanligaste
orsaken till slumpens verk i världen.”

ζ

Lögner, lögner och fler lögner …

… det är så vi har kommit fram till den situation vi har i dag, när våra lagstiftare tror att de har rätt att bortse och skriva om konstitutionen; ta sig rätten att ignorera det som vårt land grundades på, religionsfrihet, i synnerhet friheten att tänka fritt, att tro och utöva det på vårt sätt; de tar sig rätten att trotsa internationella etiska koder såsom Nürnberg koden, som förbjuder alla tvingande medicinska behandlingar eller ingrepp, inklusive vaccinering.

Våra lagstiftare tycks också tro att de har rätt att bryta mot heliga, av gud givna föräldrarättigheter och de tar sig rätten att kräva att miljontals föräldrar underkastar sig ett ”one-size-fits-all” recept, som har en lång obestridlig historia av skada, handikapp och död.

Vi måste fråga dessa lagstiftare: Vilka konstitutionella befogenheter har ni som tagit er rätten att bestämma att jag måste injicera mitt barn med kända nervgifter, kända cancerframkallande ämnen, ingredienser som visat sig störa och förstöra både nervsystem och immunsystem, ingredienser som kommer att förstöra mitt barns tarmar och mage…ingredienser som ni, senatorer och representanter inte skulle tillåta i ert morgon kaffe, men som vi tvingas injicera i våra barn?

Vilken laglig eller moralisk makt ger er rätt att beordra att jag måste tillåta riskfyllda medicinska ingrepp på mitt barn, många gånger under loppet av 18 år, ingrepp som har en mycket konkret potential att orsaka stor skada, allvarliga men, bestående funktionshinder och död?

NI HAR INTE RÄTT OCH NI HAR INTE HAR BEHÖRIGHET att ge föräldrar order att spela rysk roulette med sina barn.

Jag skulle vilja ta upp den rådande uppfattningen om att alla måste vaccineras för att skydda dem med nedsatt immunförsvar. Elefanten i rummet som man vägrar att erkänna är hur och varför vi har så många barn och ungdomar idag som bedöms ha ett nedsatt immunförsvar?

Kan det vara så att just är de vacciner som de fått, i många fall redan i livmodern, därefter samma dag som de föds och därefter med jämna mellanrum när deras blod-hjärnbarriär varit vidöppen och deras immunförsvar varit outvecklad och oförmöget att hantera den störtflod av gifter och virus som finns i vacciner, kan det vara så att de har nedsatt immunförsvar på grund av de vacciner som de fått?

Och nu avser lagstiftare att genomdriva att andra barn tvingas till vaccinering tills alla är sjuka är bortom all hjälp?

Dessutom för de barn som har ett allvarligt nedsatt immunförsvar, så är det farligt för dem att vistas i offentliga sociala miljöer och deras föräldrar måste bestämma när det är möjligt för dem att lämna hemmet och in i sociala sammanhang igen.

Att vaccinera alla barn i delstaten Kalifornien kommer inte att skydda dem.

Welcome to CaliforniaDet kommer alltid att finnas sjukdomar som cirkulerar som de kommer att exponeras för, inklusive vanlig förkylning. Det kommer alltid att finnas de för vilka vacciner inte fungerar. Det kommer alltid att finnas de vars tillfälliga, partiella och artificiella vaccinframkallade immunitet har avtagit och inte längre finns kvar. Det kommer alltid att finnas de som just fått levande virusvacciner, som faktiskt är smittsamma och sprider just de sjukdomar mot vilka de vaccinerades. Det kommer alltid att finnas en risk för dem som har nedsatt immunförsvar … det finns alltid en risk för var och en.

Det betyder inte att andra ska tvingas utstå en risk som förment anses skydda dem. Dessutom är det inte regeringens sak att avgöra detta. Beslut om risker och fördelar när det gäller hälsovård för barn måste göras av deras föräldrar, som känner dem bäst, som känner deras rådande hälsotillstånd, som kan barnets familjehistoria och som vet att det finns många sätt att skydda, bevara och förbättra sina barns hälsa … riskfria sätt … utan riskbelastade vacciner.

Det åligger alla föräldrar till barn med nedsatt immunförsvar att de vidtar tar nödvändiga åtgärder för att skydda sina barn. Det är inte andra barns ansvar alldeles särskilt som det kan betyda kronisk sjukdom, invaliditet eller död för dessa barn. Ingen har rätt att ta på sig uppgiften att vara den som kan väga ett barn liv mot ett annats.

ζ

VACCINSKADA

Jag är mamma till ett svårt vaccinskadat barn som nu är 21 år gammal. Han är en pojke i en mans kropp, helt beroende av andra. Han kunde inte slutföra gymnasiet eller gå på college. Han är inte i stånd att försörja sig eller bo självständigt, han kommer inte att gifta sig eller skaffa barn. Faktum är att han aldrig kommer att få gå på någon första träff. Han blev bestulen på att någonsin få leva ett vanligt och självständigt liv, eftersom han blev förgiftad och handikappad av vacciner med början år 1994, som fortsatte fram till och under 1998.

Det fanns inget informerat samtycke, inget erkännande av hans förlust av förvärvade kunskaper och utveckling, av hans konstiga beteenden efter varje enskild omgång vacciner. Det fanns ingen som erkände att han fått minst 237,5 mikrogram av neurotoxiskt kvicksilver och neurotoxiskt aluminium och formaldehyd och frostskyddsmedel och djurceller och virus och allergiframkallande matproteiner och kända cancerframkallande ämnen. Ingen regeringsansvarig har följt upp hans vaccinskador för att förhindra att samma saker skall hända andra barn.

Han är en av de icke-erkända, oräknade, okompenserade, ignorerade, uteslutna och offentligt förnekade offer som utgör den ständigt ökande epidemin av vaccinskadade personer.

Detta är i sanning ett allvarligt hot mot folkhälsan som sveper över landet och det är inte mässling, påssjuka eller vattkoppor. Det är vaccinskador.

Vaccinskador är den folkhälsokris som vi står inför i dag.

Tack för att ni kom hit i dag för att hjälpa till att stoppa denna vaccingalenskap, denna medicinska fascism, detta förtryckande tyranni … denna närvarande ondska.

Eftersom det finns risk, måste det finnas val … föräldrarnas val.”

.
Slut på talet.

 Kram / maggan

Slut på brevet till mina barn och barnbarn


Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

APPENDIX

Missa inte:

Linda-Karlström-2op-bLinda Karlström kommer till Göteborg och talar ut om vaccin.

Datum: Torsdagen den 21 maj
Tid: 18:00–21:00, plus frågestund
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg
Entré: 100 kr (kontant)
Arrangör: Föreningen Cui Bono www.foreningencuibono.se
Affischklicka här

 • Läs mer om föreläsningsturnén som startar i Stockholm onsdagen den 20 maj (nu på onsdag) … klicka här

Brevet jag fick bekräftar än en gång det jag redan skrivit om, att USA är ”ockuperat” av kost-, kemi- (GMO-) och läkemedelsindustrin. Frågan är om folket hinner befria sig innan bomben briserar?

Sverige står på tur och vaccinering mot svininfluensa och införande av HPV-vaccinering i det allmänna vaccinationsprogrammet var stora steg – i fel riktning.

Vår hälsa måste vi själva ta ansvar för – om vi inte vill bli grundlurade.

klicka för att läsa tidigare inlägg ↓

11 svar på ”OM VACCINER – ”UTAN TVIVEL ÄR MAN INTE RIKTIGT KLOK””

 1. UTAN TVIVEL ÄR ÄVEN SVENSK SJUKVÅRD ”KAPAD”

  Vår har drabbats av en autoimmun sjukdom (IBD, vår nya folksjukdom) och tillhör således ”riskgrupperna” – och hade därmed förtur till svininfluensavaccinet.

  Vi visste tyvärr mindre om kost under hans uppväxt och inte fick vi någon korrekt information från BVC – och vi litade i hög grad på Livsmedelsverkets (sjukdomsframkallande) kostråd. De som borde veta bäst har visat sig själva var missleda och den information de förmedlar kan rubriceras som ”säljpropaganda” (och så är det än idag).

  Det kan nämnas att han kostbehandlas på vårt initiativ och att han i stort sett är symptomfri – utan läkemedel. Däremot tål han inte alls skräpmat och den känsligheten är kronisk.

  När vi var på sjukhuset för kontroll så dök en sköterska upp och ville vaccinera vår grabb.Och även pappa (jag) skulle få sig en dos eftersom jag ändå var på plats.

  Jag frågade hon visste att vaccinet innehöll ”squalene-based adjuvants” som just triggar igång autoimmuna sjukdomar.

  Jag frågade om hon visste om att det var ett experimentvaccin som innehöll kvicksilver och som i USA visat sig kunna framkalla mycket allvarliga neurologiska skador.

  Jag frågade om hon visste om att det inte alls fanns något belägg för att vaccinet fungerar. Däremot fanns det en gedigen dokumentation om dess biverkningar.

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/12/04/influensavaccin-och-gardasil-vad-vi-tidigt-visste-om-riskerna/

  Jag fick inget svar.

  Självfallet skrev vi också på ett papper att vår dotter inte skulle vaccineras med HPV-vaccin, den enda i klassen som avstod. Istället borde alla föräldrar skriva på ett papper att de ger tillstånd att deras barn ska få HPV-vaccin och intyga att de läst och förstått riskerna med biverkningar enligt bipacksedeln och att de tar fullt ansvar för eventuella biverkningar (ingen annan tar ju det ansvaret).

  Många av klasskamraterna blev sjuka av sprutan och fick vara hemma flera dagar (tur att ingen utvecklade allvarliga biverkningar). Även för detta vaccin finns ingen dokumentation om att det skulle kunna skydda mot cancer, däremot kan det trigga igång cancer och risken för allvarliga biverkningar är inte försumbar.

  Så ”UTAN TVIVEL ÄR MAN INTE RIKTIGT KLOK”

  1. TILLÄGG

   En bra sammanfattning av vaccin … DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN … http://www.kostdemokrati.se/guests/2014/08/21/darfor-ifragasatter-vi-vaccin/

   Mitt råd är att ta in information från flera OBEROENDE källor och att själv tänka till – för ingen annan tar ansvar för våra beslut. Att ”vacciner är bra och nödvändigt” är djup rotat och det tog mig flera år innan jag på fullt allvar började ifrågasätta vaccinering, efter att ha tagit del av information från en mängd olika källor.

   Att avstå från svininfluensasprutan, HPV-vaccin och alla dessa influensavacciner var enkelt, en självklarhet. Men att ta ställning för eller emot de andra vanliga vaccinerna är knivigare. Här har inte ens jag landat ännu (trots all information), men snart.

 2. klipp från Facebook

  Kan någon förklara detta vansinne?!

  71 vacciner med kvicksilver, aluminium, glykol, avdöda djurfoster och andra livsfarliga ämnen i en liten barnkropp! Autism har ökat lavinartat i USA i takt med att fler och fler vacciner plockas in i vaccinationsprogrammet. Samband?

 3. Finland inför tvångsmedicinering med vaccin för äldre och vårdpersonal 2018.

  Finland beslutade i februari att införa tvångsmedicinering med vaccin from den 1 mars 2018 för all vårdpersonal och äldre trots att många finska läkarna väljer att inte låta vaccinera sig. Beslutet togs utan att låta lagen om tvångsmedicinering först debatteras i Riksdagen eller i media.

  Läs mer … NewsVoice

  – – –

  Så kan det gå när konstitutionen tillåter toppstyrning (diktatur) – varför det är viktigt med en konstitution där folket har ett ord med i laget. Försöker Finland tävla med Sverige vad gäller korruption, dumhet och inkompetens inom vårdsektorn?

  Det finns ett parti på G i Sverige som har en lösning på detta … http://omstartsverige.se/

  1. FOLKHEMMET SVERIGE

   Det nya partiet Folkhemmet Sverige menar att en massa piller och sprutor i kombination med näringsfattig skräpmat är vår tids ”ättestupa” och är ovärdigt folkhemmet Sverige att behandla de som byggt landet på detta sättet.

   Folkhemmet Sverige satsar på en halv miljon billiga bra hyresrätter där en del utgörs av seniorbostäder med närservice, god näringsriktig mat och gemenskap.

   Vad väljer du?

   Folkhemmet Sverige – det självklara valet för medvetna medborgare … klicka här

   Uppstickarpartiet som slår ”8-klövern” (de har ju i stort sett samma politik allihopa) i praktiskt taget ALLA frågor. Läs partiprogrammet och bedöm själv.

   Gå gärna med i Facebookgruppen där det går att ställa frågor … klicka här

   Partiprogram BroschyrProgram

 4. VET DU VAD SOM SPRUTAS IN I DINA BARNS BLODBANOR?
  Läser du bipacksedeln innan du ger ditt bifall?

  Följande substanser ingår i de flesta vaccin.
  Listan är framtagen av den erkänt kunniga homeopaten Stefan Whilde.

  Kan någon vänlig själ tala om vad de har i en människokropp att göra?
  Och vilken nytta de gör?

  Jag förstår inte riktigt det..

  Ungefärlig innehållsförteckning över våra vanligaste vaccin (gäller även svininfluensavaccinet):
  formaldehyd
  kvicksilver (eller ersättningen 6-fenooxyetanol, ett protoplasmiskt gift)
  aluminium
  färgförtunning
  kylarvätska
  färgämnen
  rengöringsfenoler
  lösningsmedel
  borax
  desinfektionsmedel
  natriumglutamat
  glycerol
  sulfit- och fosfatsammansättningar
  polysorbat 80/20
  sorbitol
  polyribosylribitol
  betapropiolakton
  amfotericin B (och andra kemikalier)
  hydrolyserat gelatin
  kasein
  blod och vävnad från döda djur (t ex ko, kycklingembryo, apa, får, gris, hund etcetera)
  celler från aborterade människofoster
  muterade människovirus
  förorenade djurvirus (t ex SV 40, vilket orsakar cancer hos människor)
  bakterier
  bakteriella endotoxiner
  antibiotika
  jäst
  DNA från djur, bakterier och virus (som när det injiceras kan införliva sig med mottagarens DNA)

  – – –

  Läs mer

  Vad innehåller vacciner – egentligen? (Och vad gör dessa ämnen med kroppen?)klicka här

Kommentera