GLUTEN OCH MJÖLK Del 2

.

gluten-o-mjölk

ζ

GLUTEN OCH MJÖLK Del 2

Vi har ju alltid ätit bröd.
Hur kan vi bli sjuka av det ?

Här har vi boken som svarar på den frågan.

.
GLUTEN & MJÖLK – Källan till moderna sjukdomar – Del 2.

Spannmål och den pastöriserade och homogeniserade mjölken är en sjukdomsorsak och olämplig som föda för oss skriver Michael Håkansson i sin andra bok i serien om gluten och mjölk och utvecklar och fördjupar sitt tankar från första boken.

Recension del 1

Första boken i serien om GLUTEN OCH MJÖLK har jag tidigare skrivit om, klicka på löpsedeln ovan.

Även denna bok (del 2) är full av fakta och vägledning.

Michael Håkansson verkar vara outtröttlig i sin strävan att förmedla den kunskap han grävt fram. Jag skriver gräva för det är ingen lättillgänglig kunskap. Man får stor respekt för författaren kunskap, förmåga och kraft att sprida sitt budskap.

Här bara några få nedslag i vad Michael Håkansson skriver och ger svar på i sin bok.

Spannmål som föda är nytt i människans 2,6 millioner års långa historia. Spannmål på våra breddgrader i Nordeuropa är i högsta grad en nymodighet.

Med introduktionen av spannmål i människans kost för 5000 -10 000 år sedan, öppnades Pandoras ask och de kroniska sjukdomar som vi nu uppfattar som naturliga för människan släpptes lösa.

Men det blev värre….

scientist_halfblind

Vetet har genmanipulerats till att bli högavkastande och med bra industriella egenskaper – på bekostnad av vår hälsa och livskvalitet

Spannmålet/vetet vi äter i dag är resultatet av ett hundraårigt förädlingsarbete som vi inte har haft en chans att anpassa till oss evolutionsmässigt. Vi har de generna vi har och som utvecklats under flera millioner år och anpassats till en jägare- och samlarkost.

Under de senaste 50 åren har förädlingshastigheten tilltagit och åstadkommit förändringar i vetets glutenkodande genom. gluteninnehållet har 10-faldigats i det nuvarande vetet jämfört med dess föregångare. De enzymer som har till uppgift att bryta ner gluten räcker inte till. Detta faktum tillsammans med påverkan av ett antal andra för oss skadliga element i spannmålet ger upphovet till ett helt panorama av sjukdomar. Författaren beskriver och redovisar ingående i boken om  förädlingsverksamheten.

veteNär man läser beskrivning av förädlingsarbetet så slås man av att för varje gång man lyckas få fram en god egenskap så är det ofta på bekostnad av en annan lika eftersträvansvärd egenskap.

Författaren skriver:

Vår vanligaste brödsäd är en genetisk mardröm.

Till detta kommer nästa mardröm som vi står inför nämligen de stora biotechföretagen med Monsanto i spetsen som helt oreglerat använder sig av genteknik (GMO) som syftar ännu längre i sin manipulering av spannmål och andra grödor.

Människor har alltid försökt att förbättra sina husdjurs och växters egenskaper genom att se till att individer med goda egenskaper tillåtits att föröka sig.

GMO-Monsanto-CornMen den moderna förädlingen (GMO) handlar om att förändra arvsanlag och korsa organismer som inte är möjliga att korsa på naturligt sätt.

Drivkraften har naturligtvis varit ökad avkastning, kunna mätta fler, proteinrikare spannmål med bättre motståndskraft mot sjukdomar, lättare att skörda, lättare att bearbeta och processa.

Ekonomiska incitament är alltid närvarande. Men också det faktum att det är möjligt och ingen sätter stopp.

Spannmålsförädlingen av framför allt vetet anses vara framgångsrikt och de forskare som så hängivet arbetat på området har fått officiellt erkännande för sina insatser. Veteförädling har t.o.m. renderat ett Nobelpris.

Redan 1925 bistod svenska veteförädlare Egypten med att förädla landets vete (i dag är USA passerat av Egypten i övervikt och diabetes. Svenska läkare reser till Egypten och utför fetma operationer och utbildar egyptiska läkare i metoden. Min anm.).

Men det har hela tiden funnits en blind fläck i dessa framgångsrika projekt. Nämligen hur dessa ihopmixtrade gener går ihop med människans matsmältningssystem?

Inte alls visar det sig.Think-before

Detta kommer inte att sluta väl för djuret människa eller för våra domesticerade djur, tänker man när man läser den långt gående förädlingen.

Den reflektionen är helt befogad förstår man när sedan läser det tunga kapitlet om hälsokonsekvenserna av spannmål-/vetekonsumtionen.

Michael Håkansson beskriver ingående alla de negativa konsekvensera av spannmålskonsumtionen (i synnerhet vete). Även om gluten har en stor skuld så är gluten inte den enda beståndsdelen i spannmål som orsakar sjukdom och ohälsa.

Det är så mycket och det är så stort och det är så brett och så varierat så man förstår att den medicinska vetenskapen varken kan eller hinner med i utvecklingen. Om man dessutom låtsas att det inte har någonting med kosten att göra, då kommer man ingenstans.

isbergDet man ser är bara toppen på ett isberg menar författaren.

Bit inte i baguetten, låt bli pannkakan och pastan! Det är väl det som författaren vill förmedla med boken. Ingen av oss tål gluten, men en del råkar värre ut än andra.

Orsaken, mekanismen och de allvarliga följderna av en läckande tarm som roten till det onda beskrivs på ett bra sätt.

En nyckelfaktor i detta är ett ämne som kallas Zonulin. Ett ämne som vi säkert kommer att höra mer talas om i framtiden.

Men vår spannmålskonsumtion och kostskador genererar millioner skriver författaren (då har han inte talat om de generösa subsidier som de stora multinationella spannmålsodlarna  tar emot i USA för att upprätthålla sin odling. Min anm. ).

ζ

Läkemedelsindustrin

läkemedelHan talar om Läkemedelsindustrin som sedan länge INTE är värd sitt namn.

Hur detta går till är en läsning så upprörande att jag mådde fysiskt dåligt av att läsa det.

Man vill inte tro att det är sant. Men det är det.

Jag har tidigare läst mycket om den samvetslösa korrumperade, maktfullkomliga och giriga läkemedelsindustrin och här bekräftar författaren detta.

Det som är svårast att ta till är sig är att läkare i offentlig vård och att skattefinansierade institutioner, som alla har till uppgift att vara patienternas advokater och att tillvarata allmänhetens intressen agerar som läkemedelsindustrins förlängda arm och som försäljare av både sjukdomar och ”legala droger”. Och media ställer upp som megafoner i samma ärende.

tystnad-rund-skyltFörfattaren tar framför allt upp ”pillerpsykiatrin” som genererar astronomiska summor för läkemedelsindustrin. Skadeverkningar av de ”legala drogerna” behandlas som statshemligheter som alla inblandade hjälper till att hemlighålla.

Här är ett paradoxalt exempel. Läkemedelsverket som skall stå som en garant för att inte farliga eller ineffektiva läkemedel kommer ut på marknaden finansieras av dem som de är satta att kontrollera, nämligen läkemedelsindustrin.

abcÄr det är rimligt att 10 % av alla barn har en neuropsykiatrisk problematik? En störning i hjärnan som dessutom betecknas som kronisk och bör hittas så tidigt som möjligt och som kräver livslång medicinering. Det handlar alltså om alla barn som blivit etiketterade med en bokstavskombination.

Själv skulle jag vilja säga till alla föräldrar:

Skydda era barn från dessa mörkrets män och kvinnor och låt dem inte sätta etiketter på era barn.

Läs istället vad Michael Håkansson skriver om kostens betydelse.

Eller är det rimligt, som en psykiater som citeras i boken påstår att 5-10 % av befolkningen uppskattas behöva psykiatrisk behandling (jag läste i den senaste upplagan av psykiatrins diagnosbibel DSM-5 har man infört diagnosen depression om man sörjer längre än två veckor. Om en nära vän eller anhörig gått bort Min anm.).

När du läst kapitlet om läkemedelsindustrin kommer du kanske att se lite mera kritiskt på tv-program där det förekommer en representant för en patientförening, en patient och en läkare som tar till brösttoner över att patient inte kan få den medicin som doktorn tycker att hen behöver. Det kan vara befogat men lika gärna ren marknadsföring av ett preparat som kanske ingen behöver.

Författaren skriver också om sojaindustrin som förödande för både människor, djur och miljö och om genmanipulering av grödor som verkligen är mänsklighetens ödesfråga.

mjölkNär författaren skriver om mjölk och dess påverkan på hälsan är det helt bevisligen så att några av oss inte tål mjölksockret eller något av proteinerna i mjölken och således måste avstå från mjölk.

Men jag är övertygad om att den opastöriserade och ohomogeniserade mjölken har klara hälsofördelar framför den processade mjölken. Så tror jag också att mycket hänger på källan. Hur djuren mår och behandlas. Jag hoppas också att vi i framtiden kan få välja mellan processad mjölk och gårdsmjölk (mina privata synpunkter).

ζ

Ett kapitel i boken är rubricerat havre och majs – hur säkert är det för Gluten intoleranta?

Detta är ett viktigt kapitel för alla som tror eller förespeglas att havre och majs är säkra livsmedel för glutenintoleranta.

ζ

Demens och gluten

demensFinns det någon som inte fruktar för att själv eller för att anhöriga skall drabbas av Alzheimer? En sjukdom som snart blir vanligare än diabetes typ 2 och som det inte finns något bot för.

Vi vill ju gärna tala i termer som att alla kroniska sjukdomar har sin egen speciella orsak. Men tänk om alla kroniska sjukdomar har en och samma orsak?

När man läst kapitlet om demens och Alzheimer och kopplingen till glutenintolerans och celiaki så förstår man sambanden och förstår också att det i stort går att förebygga. Gör det nu innan det är för sent!

Vem skall läsa boken?

Alla som bryr sig om sin egen och sina barn och barnbarns framtid och hälsa.

 .
Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

ζ

Läs även ett av mina tidigare inlägg … Ditt dagliga bröd…

Läs mer om hur kost- och läkemedelsindustrin fungerar  här…

ζ

Läs mer …

Läs mer på Michael Håkanssons blogg … http://gluten-celiaki.blogspot.se/

Här köper du böckerna gluten och mjölk-serien om ”de vita gifterna” av Michael Håkansson billigast på nätet! Alltid fri frakt.

Nu en ny, delvis omarbetad och kompletterad utgåva.

Gluten och mjölk - bok 3

 ζ

Uppdatering: Den 7 april 2014 släpptes den sista boken i serien

Mer än tusen sidor kunskap och insikter som man behöver behöver för att ta kontroll över sin livskvalitet.

Läs mer och beställ härhttp://www.sundhetsbutiken.se/

ζ

Om författaren

Michael HåkanssonMichael Håkansson,
alias Micke Skribent

Michael som startat bloggen gluten-celiaki.blogspot.com har arbetat med och granskat ämnet intensivt under mer än sju års tid, hjälpt många personer som haft bekymmer med detta och relaterade följdsjukdomar, samt haft kontakter med mängder av andra patienter i mina kartläggningar.

Han har ofta följt sjukdomstillstånden på nära håll. Professorer och specialistläkare (ej i Sverige) har också bistått med kunskaper i ämnet. Ett jättearbete är utfört som givit ett gediget och omfattande underlag i ämnet gluten, celiaki och att även vår heliga mjölk är bovar till moderna sjukdomar.

Vill du bli fri från dina besvär? … läs och förstå sambanden, ta till dig informationen i hans böcker och på bloggen … uteslut gluten (och ibland även mjölk) ur ditt liv … men valet ligger hos den sjuke!

Att endast 1 % av befolkningen i landet är drabbade av glutenintolerans är ren lögn … sanningen ligger på en nivå som är AVSEVÄRT högre (sannolikt runt 50 %). Innehållet i böckerna och på hans webbplats är inte att se som medicinsk rådgivning. Den sammanställda information gör att du lättare kan fatta välgrundade beslut, eventuellt i samarbete med din läkare.

Det finns studier som antyder att ALLA får läckande tarm av gluten, men att den del inte märker av skadan eller så har de vant sig och tror att det är normalt.

Läs mer … Studie: ALLA får läckande tarm av gluten!

ζ

Kommentera