Pasteur versus Béchamp

sjukdom-uppkommer

ζ

Två tankemodeller om hur sjukdomar
uppstår möttes på 1800-talet. Den
som etablerades styr idag vård,
utbildning och forskning.

missa-målet

När vi skjuter på fel mål, då frodas
sjukdomar och läkemedelsindustri.

ζ

Pasteur versus Béchamp

Sundvalls Tidning hade en artikel om Dr Annika Dahlqvist och hennes kritiska ställningstagande till massvaccineringen mot svininfluensan, som resulterade i ett mindre mediadrev mot henne. Så visade det sig att hon hade haft överhövan rätt, men som Sundsvalls Tidning skriver, det har hon inte fått något erkännande för.

Läs mer… Sundsvalls Tidning

Om det medicinska och politiska etablissemanget anslutit sig till dr Antoine Béchamps (1816-1908) teori, då hade Dr Annika Dahlqvist varit på rätt sida. Men det råkade bli Louis Pasteurs (1822-1895) teori som fick företräde.

ζ

Pasteur-BechampLouis Pasteur (1822-1895) versus Antoine Béchamp (1816-1908)

Fiktiv dialog

Här är en fiktiv dialog mellan dessa två herrar, som grundar sig på respektives teorier, som den beskrivs av Jennifer Craig i boken ”Jabs, Jenner & Juggernauts”.

Hon, i sin tur använder som referens en bok som heter ”Béchamp or Pasteur: a Lost Chapter in the History of Biology”.

Den senare författad av Douglas Hume. (Douglas Hume var en kvinna som använde ett manligt namn för att bli publicerad.) Boken kom ut 1922 , men har kommit ut i nytryck.

ζ

Scenbild

lab-coat2Två skäggiga herrar står ansikte mot ansikte i ett kontor på ett laboratorium. Kontoret är enkelt möblerat med bokhyllor och ett skrivbord.

fluga-sammetLouis Pasteur är klädd i en mörk kostym och bär en fluga i sammet. Dr Antoine Béchamp i vars kontor de står, bär en fläckad laboratorierock.

Pasteur: Non, non, sjukdomar uppstår från mikroorganismer utanför kroppen. De finns i luften, i jorden, överallt.

Béchamp: Små organismer, som jag kallar microzymas finns i vävnaderna och i blodet hos alla levande organismer, där de normalt är vilande och harmlösa. När kroppens allmäntillstånd hotas förvandlas microzomerna till bakterier. Dessa sätter omedelbart i gång att arbeta med att befria kroppen från detta skadliga material.

När de fullbordat sin uppgift återtar de omedelbart det microzyma stadiet.

Pasteur: Non, non, funktionen av mikroorganismer är alltid konstant. De har alltid samma form och färg.

Béchamp: Ursäkta mig, men mikroorganismer ändrar sin form och färg för att återspegla sitt medium. Detta har jag observerat i mikroskop.

Pasteur: Mikroorganismer orsakar sjukdom. Varje sjukdom är associerad med en speciell organism.

Béchamp: Non, varje sjukdom är associerad med ett speciellt tillstånd. Till exempel brist på vissa näringsämnen.

Pasteur: Non, non, mikroorganismer är den primära orsaken.

Béchamp: Mikroorganismer blir bara patogena om värdens allmäntillstånd försämras. Därför är allmäntillståndet hos värden det som är orsaken.

Pasteur: Mon ami, sjukdomar kan drabba vem som helst och när som helst.

Béchamp: Bara om man lever under osunda omständigheter eller om kroppen befinner sig i ett ohälsosamt tillstånd.

Pasteur: För att förhindra sjukdom måste vi bygga upp ett försvar genom att använda vacciner och serum.

Béchamp: Vi måste skapa hälsa för att kunna förebygga sjukdomar. Eftersom bakterier inte orsakar sjukdom så följer därav, att varken vacciner eller serum kan förebygga eller bota sjukdom.

I själva verket kan de mest allvarliga sjukdomar provoceras fram av en injektion med en levande organism in i blodet på ett medium, som det inte är naturligt för. Sådana injektioner kan framkalla fruktansvärda manifestationer av allvarliga sjukliga fenomen.

ζ

Båda herrarna åstadkom stora vetenskapliga
framsteg, med drog olika slutsatser av dem.
.

Louis-Pasteur2Pasteur lär på sin dödsbädd ha sagt:

Béchamp hade rätt; mikroberna är ingenting; jordmånen allt.

Men då var det var försent. Bakterieparadigmet har förblivit den förhärskande medicinska normen. Kanske därför att Pasteur hade tillträde till de fina salongerna och var vän med Napoleon.

Dessutom var det mycket enklare för myndigheter att skylla på en osynlig inkräktare än att erkänna att det var de eländiga ekonomiska, sociala och sanitära förhållanden som människor levde under, som var orsak till sjukdom.

Således har vi accepterat att det är mikroorganismer som orsakar sjukdom och att den medicinska professionens uppgift är att döda dem. Och vi underkastar oss och tror att vi inte kan göra något själva för att förhindra en attack av mikroorganismer.

vaccineMen vi glömmer att vi har ett immunsystem avsett att bekämpa sjukdomar, under förutsättning att vi inte skadar det genom att injicera vacciner i kroppen.

Vetenskapen känner i dag till att den primitiva uppfattningen om att framkalla antikroppar inte skapar immunitet. Immunsystemet är mycket mera komplicerat än så.

Men vad bryr sig en lönande vaccinindustri om det?

.
Margareta Lundström

Oberoende kostexpert och sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/ 

3 svar på ”Pasteur versus Béchamp”

 1. Tack Margareta för ytterligare en pusselbit som ger bakgrunden till sjukvårdens förestående kollaps.

  Inlägget inspirerade mig till en krönika, där jag försöker förmedla den bild som framträder när man lägger samman flera pusselbitar, som tillsammans bildar ett sammanhang. En skrämmande bild, men på samma gång ger den hopp – potentialen är ju gigantisk om bara ansvariga politiker vaknar upp.

  Slutsatsen är att vi är grundlurade
  på hälsa och pengar (hundratals miljarder kronor varje år).

  Många politiker är upprörda över att privata vårdgivare gör vinster. Men de silar mygg medan de utan att blinka sväljer kameler. De har ännu inte kommit till insikt om att hela vården (även den offentliga), är infiltrerad och styrd för att i första hand generera privata mångmiljardvinster.

  Patienter genereras på löpande band via Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost. En ohelig allians som kostar medborgarna skjortan, i dubbel bemärkelse (hälsa och pengar).

  Även EU-parlamentet har nu kommit till insikt att ohälsoepidemin inte är en medicinsk fråga, utan en samhällsfråga som hotar EU:s ekonomi, en fråga som kräver en politisk lösning.

  Att veta hur man relativt enkelt (dock ett stort jobb) skulle kunna halvera sjukvårdskostnaderna OCH förbättra folkhälsan, medan ansvariga gör tvärtom, det är mycket frustrerande!

  Läs mer … Hälso- och sjukvården är på fel spår

  Vården kostar idag var femte skattekrona, 10 % av BNP, 350 miljarder kronor per år, 80.000 kronor per år och förvärvsarbetande. Prognosen är tre gånger den kostnaden år 2040 om inget görs.

  Vården lider av ett systemfel och då räcker inga pengar i världen till.

  Vägskälet för att betala vårdnotan
  Publicerad 2011-05-23

  Vårdnotan i Sverige växer för varje år. Runt 13 kronor mer i skatt per hundralapp eller kraftigt höjda avgifter kan bli nödvändigt för att klara behoven, enligt ekonomer. Men de som ska fatta besluten väjer för att ta ställning.

  Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

  Läs mer … DN

 2. Krönikan är publicerad på ”Humanism & Kunskap” … Hur uppstår sjukdom?

  Citat:

  Pasteur versus Béchamp

  Sundvalls Tidning hade en artikel om Dr Annika Dahlqvist och hennes kritiska ställningstagande till massvaccineringen mot svininfluensan, som resulterade i ett mindre mediadrev mot henne. Så visade det sig att hon hade haft överhövan rätt, men som Sundsvalls Tidning skriver, det har hon inte fått något erkännande för.

  Läs mer … Sundsvalls Tidning

  – – –


  Leif Arnold försökte förgäves väcka
  ansvariga tjänstemän och politiker.

  KOMMENTAR

  En man vid namn Leif Arnold hade kunskap och insikt om att vaccinet mot svininfluensa innebar en stor risk för neurologiska skador – vilket var grundat på vetenskap och erfarenheter. Även ansvariga tjänstemän och politiker hade tillgång till denna information INNAN de startade vaccinationskampanjen som innebar att mer än fem miljoner svenskar vaccinerade sig med ett vaccin som inte skyddade mot influensan – men som gav upphov till mycket allvarliga biverkningar där narkolepsi bara är toppen på ett isberg. Det finns de som drabbats av spontana aborter i sent gångna graviditeter och det finns de som blivit rullstolsbundna. Vad som händer om 20 – 30 år vad gäller demens vet vi inte. Förhoppningsvis klarar kroppen av att neutralisera detta experimentvaccin.

  – OMEDELBAR HANDLÄGGNINGJK-anmälan (67 sidor)

  Nu kommer nästa chock i form av Gardasil som enligt 2000-Talets Vetenskap innebär dubbelt så stor biverkningsrisk – som nu injiceras i alla tjejer i Sverige. Att det skyddar mot cancer är bara ett antagande (ett ”hitte-på”) och det kan t.o.m. trigga igång cancer. Det kan även förstöra flickornas äggstockar.

  – Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitetklicka här

  Leif Arnold insåg att miljoner svenskar skulle kunna drabbas av förlamningar, narkolepsi eller andra neurologiska skador. Vad hade hänt med Sverige då? Men mammon företrädd av bland annat vaccinkramaren Anders Tegnell ville annorlunda.

  Anders Tegnell blev den 1 mars 2013 ny statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Han efterträdde Annika Linde som gick i pension (som inte vaccinerade sig själv mot svininfluensan då det hade förstört det naturliga immunförsvaret).

  – Det blir både intressant och en utmaning att vara statsepidemiolog i tider med så stora förändringar. Snart går vi troligen in i en ny folkhälsomyndighet och en utmaning blir att ändra inriktning på smittskyddsarbetet mot ett bredare folkhälsoarbete, sade Anders Tegnell.

  Anders Tegnell var sedan hösten 2012 avdelningschef på Smittskyddsinstitutet. Innan dess arbetade han som chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning. Han är infektionsläkare och har tidigare haft olika befattningar vid Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, WHO och EU-kommissionen.

  En imponerande meritlista och det är förvånande att han inte har lärt sig mer. Han tycker t.ex. att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingen vaccin alls (?). Är karl dum eller ljuger han för att det gynnar honom?

  – Ny hemlig rapport: Tamiflu fungerar inte
  Aftonbladet

  Anders Tegnell försäkrade i TV tillsammans med dåvarande folkhälsominister Maria Larsson (KD) att vaccinet var säkert och att det var viktigt att alla vaccinerade sig. Anders Tegnell har nu köpt in en ny sats värdelöst vaccin mot svininfluensa för miljontals skattepengar och kanske tycker han att runt 400 barn och ungdomar med narkolepsi är för få. Citat:

  ”Nödvändigt med köp”

  Anders Tegnell statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten menar att det är nödvändigt att köpa in vaccinet.

  – Vi behöver ha åtminstone två vacciner tillgängliga. Annars kan vi stå där utan vaccin överhuvudtaget.

  Anders Tegnell bör självfallet omedelbart entledigas från vaccinationsfrågor och utredas för jäv. Om hans agerande däremot beror på inkompetens så är det inte åtalbart (då faller ansvarsfrågan på Folkhälsomyndighetens generaldirektör). Den 1 januari 2014 tillträdde infektionsläkaren Johan Carlson, tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet (SMI), som generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten – och det är således hans ansvar och om han inte tar tag i frågan har han inkompetensförklarat sig själv.

  – Hård kritik mot nya beslutet om vaccin: Drabbade blir förbannade
  SVT

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen”
  klicka här

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … klicka här

  Leif Arnold, en medborgare som tog samhällsansvar, publicerade ett pressmeddelande, gjorde en polisanmälan mot regeringen, gjorde en JO-anmälan, en JK-anmälan och en KO-anmälan på 67 sidor (PDF) som vilade på vetenskaplig grund. Det innebar att Anders Tegnell och övriga ansvariga tjänstemän struntade i denna kunskap och så gjorde ansvariga politiker – ”lekmän” som gjort politisk karriär och som i brist på egen kompetens lutar sig mot ”auktoriteter” i form av Anders Tegnell.

  Det innebär att medborgarna själva måste sätta sig in i vaccinationsfrågorna och själva ta ansvar för sig och sina barn. Det innebär också att vi bör välja kompetenta politiker i nästa val som ser till att myndigheterna gör sitt jobb.

  Hög tid att också återinföra tjänstemannaansvar och kanske dags att bli ”förbannad”.

 3. Klipp från Facebook

  Om bakgrunden till sjukvårdens förestående kollaps.

  Två tankemodeller om hur sjukdomar uppstår möttes på 1800-talet.
  Den som etablerades styr idag vård, utbildning och forskning.

  Verkligen intressant! Pasteurs ”krig mot bakterien” – var ingen bra idé! Ett krig som vi aldrig kan vinna, och detta ser vi NU tydliga exempel på. Tänk om Dr. Antoine Béchamps kloka kunskaper fått prägla hanteringen av bakterier – då hade världen sett helt annorlunda ut i dag – en giftfri värld med betoning på att ”förebygga sjukdomar/stärka kroppen” för att ”stå emot” bakterieangrepp.(angrepp av bakterier/virus, mikroorganismer, svamp och parasiter).

  Hela skiten är bara en ”Pasteuriansk dårskap” som vi i dag kallar sjukvård/skolmedicin – den sjuka vården – vård av sjukdom / ett upprätthållande av sjukdom. Faktiskt – till och med ”framkallande” av sjukdom? För det var mest lönsamt (hmm…. tyckte de giriga affärsmännen och gör så, även i dag – långt mer än hundra år senare – i namnet av – ”evidens och vetenskapligt beprövad erfarenhet” – (evidens passerad & bedrövad vetenskap ..)

  Hur länge till skall vi låta oss luras?

  100 år till …eller? Överlever mänskligheten och allt levande ytterligare en så lång period – det är frågan.
  ..Nej – knappast … (vem eller vilka vill oss så illa..?).

  Lite fakta om Antoine Béchamp:

  Han var en dåtida mycket stor och känd forskare, vetenskapsman, läkare, lärare i Frankrike. ”Antoine Béchamp kunde vetenskapligt bevisa att bakterier är de kemiska biprodukterna och beståndsdelar som pleomorfa mikroorganismer antar vid obalanserad, funktionsstörning cell metabolism och död vävnad som faktiskt producerar sjukdom.
  Béchamp fann att den sjuka, sura, lågt syrehaltiga cellulära miljön som skapats av ett giftigt näringsämne eller bristfällig kost, giftiga känslor och en giftig livsstil. Hans resultat visar hur cancer utvecklas genom de sjukliga förändringarna av bakterier till annan form av bakterier, bakterier till virus, virus till svampformer och svampformer till cancerceller.

  En dåtida ”Erik Enby” – med flera som nu mer än 140 (?) år senare säger nästan exakt samma sak med en och annan ”uppstickare” däremellan Otto Warburg på 1920-talet och Erik Enby i senare tid som vi känner till. Motsatsen till Pasteur och Koch var den franske superlärde Antoine Béchamp (1816-1908), professor i medicin, kemi, fysik och toxikologi (Wiki artikeln: Antoine Béchamp).

  Béchamps idéer:

  *Känslighet för sjukdomar uppstår på grund
  av villkoren för våra celler och kroppsvätskor”

  *Mikroorganismer är goda och livsnödvändiga – så länge
  kroppen hålls fri från avfallsprodukter och toxiner.”

  *Mikroorganismers närvaro och funktion ändrar sig, när vi
  skadas mekaniskt, biokemiskt, elektriskt eller känslomässigt.”


  *Mikroorganismer kan endast associeras med sjukdom, när blod och cellvätska blivit förgiftad.”


  *Sjukdom uppstår på grund av ökad förgiftning.”

  *Förebyggande och behandling av sjukdomen utföres genom utrensning av toxiner på ett ofarlig sätt.”

  Den tyske läkaren Rudolf Virchow (1821-1902) – grundare av cellteorin, cellpatologin och socialmedicin – formulerar enligt följande:

  *Bacillus söker sin naturliga miljö i redan sjuk vävnad, snarare än att vara orsaken till den sjuka vävnaden.”

  Béchamp och Virchow trodde därför att:

  *Baciller är asätare som vistas i sjuk vävnad, de är inte rovdjur som gör frisk vävnad sjuk.”

  *Mänskliga evolutionen har inte skett isolerat från bakterier och virus, som vi plötsligt såg risken att invaderas av. Tvärtom; virus och bakterier kom först, och människans evolution har ständigt eftersträvat att leva i ett symbiotiskt förhållande med virus och bakterier.”

  ————

  Man kan ju undra, vad ”vi” har hållit på med nu – i 110 år. Hmm – intressant i varje fall.
  – Béchamp föll till föga – Pasteur vann … som vi ser resultatet av i dag.

  Béchamp hade rätt; mikroberna är ingenting; jordmånen allt.

  Men då var det var försent. Bakterieparadigmet har förblivit den förhärskande medicinska normen. Kanske därför att Pasteur hade tillträde till de fina salongerna och var vän med Napoleon. Dessutom var det mycket enklare för myndigheter att SKYLLA PÅ en osynlig inkräktare än att erkänna att det var de eländiga ekonomiska, sociala och sanitära förhållanden som människor levde under, som var ORSAK till sjukdom.

  Således har vi accepterat att det är mikroorganismer som orsakar sjukdom och att den medicinska professionen uppgift är att döda dem. Och vi underkastar oss och tror att vi inte kan göra något själva för att förhindra en attack av mikroorganismer.

  Men vi glömmer att vi har ett immunsystem avsett att bekämpa sjukdomar, under förutsättning att vi inte skadar det genom den att injicera vacciner i kroppen.

  Vetenskapen känner i dag till att den primitiva uppfattningen om att framkalla antikroppar inte skapar immunitet (vacciner). Immunsystemet är mycket mera komplicerat än så. Men vad bryr sig en lönande ”läkemedelsindustri” om det?

  ”ju förr vi kommer över arvet från Pasteurs falska vetenskap och tar oss tillbaka till verkligheten, desto bättre”

  Vad bryr sig ”djävulen” om det?

  Många stora och framstående upptäckare har spelat ”djävulen” i händerna. Upptäckter som skulle komma mänskligheten och allt levande på paradiset jorden till nytta. I stället blev det kanske tvärtom.

Kommentera