Doktor Nancy Banks talar ut om vaccinproblematiken

Sprid denna information vidare!

”Mycket bra video!

I själva verket den bästa sammanfattning jag någonsin sett.”

Torbjörn Sassersson 3.1.2012, webbredaktör på Vaccin.me

En mycket bra beskrivning om vad som sker bakom kulisserna, som sedan våra barn blir utsatta för. Högaktuellt med tanke på att alla yngre flickor nu uppmanas att HPV-vaccinera sig. Se filmen och se min översättning nedan.

ζ ζ

Dr Nancy Banks talar ut om de allvarliga problemen med vaccination

Jag har tittat mycket noga på vacciner på grund av min bakgrund som obstetriker och gynekolog. En sak som kvinnor funderar över är om de skall ge sina barn vaccin och hur säkra vaccinerna är.

En del av mitt jobb var att titta på vaccinernas effektivitet och säkerhet. Tyvärr fann jag att det som CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och FDA (Food and Drug Administration) uppgav och det som var sanningen om vaccin inte överensstämde.

När jag började studera medicin var andelen barn med autism i USA ett barn på 10.000. Nu är andelen ett barn på 100. Det kan omöjligt vara någon genetisk orsak. Det måste vara något i vår miljö. Frågan är vad som har hänt under de senaste 25-30 åren som orsakat denna epidemi av autism? Det enda som har förändrats är antalet vacciner som rekommenderas och ges till barn.

”Antal autistiska barn har
ökat med 10 000 %”

Om man ser på innehållet i vaccinerna ser man att de innehåller kvicksilver och aluminium och att de är förorenade av andra virus. De har ibland odlats på mänsklig vävnad. Så detta är vacciner som innehåller element som är neurotoxiska och de innehåller naturligtvis även andra element som kan orsaka autoimmuna reaktioner.

”Vacciner kan orsaka
autoimmuna sjukdomar”

Det är detta vi ser hos barn. Vi ser autoimmuna reaktioner, vi ser autoimmuna reaktioner mot hjärnvävnaden. Även om dessa barn inte utvecklar autism så utvecklar de andra syndrom som ADD och ADHD och naturligtvis sekundära problem som de allergier vi ser hos våra barn. En del av den allergiska reaktionen har att göra med det faktum att deras immunsystem inte är fullt utvecklat vid födseln. Det tar omkring tre år att utveckla ett moget immunsystem. Om man börjar ge barn vacciner så påverkar man den del av immunsystemet som kallas den humorala delen och som producerar antikroppar. Men man undertrycker det cellulära immunsystemet, så att det aldrig utvecklas helt.

”Vacciner kan orsaka
ADHD och allergier”

Uppfattningen om att vi behöver ge barnen det antal vacciner som vi ger är helt enkelt en felaktig uppfattning. Vi måste fråga oss varför vi gör detta? För mig finns det flera skäl.

Ett är läkemedelsindustrin och dess krav på lönsamhet. En hel barnpopulation blir uppbunden till läkemedelsindustrin.

Det andra är en bok som kom ut för ett antal år sedan och som handlade om den molekylära grunden för biologi. Boken är skriven av Lily Kay, en respekterad medicinhistoriker från Yale University. Hon studerade medicinindustrin och hur den utvecklats, samt den filosofi som bedrevs genom biologin. Hon förstod att det medicinska paradigmet eller den västerländska allopatiska medicinen (skolmedicinen) utvecklats framför allt av människor som stödde rashygien.

Det tredje är att det inte finns några bevis för att vacciner har den effekt de påstås ha. Man påstår att vacciner minskat antalet infektionssjukdomar. Men om man går tillbaka till början av förra århundradet, ser man att det minskade antalet infektioner berodde på bättre kost, hygien och utbildning. Det var alltså de socioekonomiska faktorerna som bidrog till infektionssjukdomarnas tillbakagång.

ζ

Jag anser att tron på att vi kan spruta in gifter i ett fullständigt friskt immunsystem utan att räkna med komplikationer är minst sagt naiv – för att inte säga ondskefull.

ζ

När man börjar studera medicin så tror man faktiskt att man studerar vetenskap. Men du studerar den vetenskap som någon har bestämt är rätt för dig. Och det som någon inte tycker är rätt för dig studerar du inte.

ζ

“När man studerar medicin
lär man sig den «vetenskap»
någon bestämt är den rätta”

ζ

I början av 1900-talet tog Rockefeller- och Carnegiestiftelsen över den allopatiska medicinen (skolmedicinen). Hur gjorde de det?

Genom sina stiftelser kunde de finansiera de skolor och de människor som omfattade det rashygieniska synsättet. De flesta studerande som utexamineras från dessa utbildningsanstalter kommer inte att ifrågasätta detta. De kommer helt enkelt att säga:

”Detta har jag lärt mig och detta kommer
jag att fortsätta att förhålla mig till,
det måste vara sant”.

ζ

När de vänder sig till CDC:s eller FDA:s webbsidor så upprepas där samma saker som de lärt sig under sin medicinska utbildning. En av de saker jag lärt mig är att dessa doktorer inte går till originallitteraturen. De läser inte den litteratur som verkligen ifrågasätter vaccinsäkerheten.

Propagandan från läkemedelsindustrin är enorm. Med hjälp av enorma tillgångar kan läkemedelsindustrin marknadsföra sina produkter. Däremot har de människor som förespråkar en normal eller naturlig hälsa nästan inga pengar alls. Detta är ett av problemen.

ζ

Läkarutbildning

När människor som tillbringat fyra år under dessa förhållanden kommer ut från sin medicinska utbildning, förväntas de vara auktoriteter och deras patienter betraktar dem som auktoriteter. Men den auktoritet de har är den de har fått. Det är som med påven.

Där är vi i dag. För att ta ett exempel: Man kanske inte skulle kunna göra det i ett i-land, men om man tar ett land i Afrika eller Sydostasien så borde man titta på en grupp med ovaccinerade barn och en grupp med vaccinerade barn. Vad blir utfallet vad gäller insjuknande i mässling eller smittkoppor eller vad som helst? Det är så man undersöker.

Men dessa studier har aldrig blivit gjorda och kommer aldrig någonsin att bli gjorda. Tyvärr har läkemedelsindustrin investerat allt för mycket i hela vaccinparadigmet. Det andra stora problemet är att det är så många barn som blivit skadade av vaccin i dag, så att det vore en finansiell katastrof för läkemedelsindustrin att backa från detta paradigm nu. Någon måste stå till svars för de barn som blivit skadade.

När vi studerar cellbiologi läser vi om protein, kolhydrater och fett, men 80-90 procent av vår kropp består av vatten. Men vi studerar inte vatten. Så för mig var det min egen sjukdom som fick mig att uppmärksamma hela det allopatiska medicinska paradigmet.

Eftersom jag är en gynekolog och obstetriker så började jag titta på vacciner, eftersom kvinnor började ifrågasätta vaccinering. De hade hört att det kan orsaka autism. Jag hade inte tänkt på det så mycket själv, men så började jag titta på de data som fanns och de var rätt alarmerande. Jag ville ge mina patienter alternativ.

Jag har tidigare hyst fullständigt förtroende för vacciner, men när jag började titta på data fick jag backa från detta synsätt. De flesta läkare som inte drabbas av en egen kris eller en kris med en patient analyserar inte vad de själva gör. Jag tror att de gör vad de gör därför att så har de blivit upplärda att göra. De har inte blivit utbildade. Detta är problemet med hela vårt så kallade utbildningsväsen, vi utbildar inte människor att tänka, utan lär upp människor att utföra ett jobb [åt industrin].

ζ

KRIG

En sak som jag börjat inse är att det inte handlar om vetenskap, utan om krigföring. Krig bedrivs på många nivåer. Människor tror att krig är gevär och kanoner. Men krigföring startar på en psykologisk nivå.

ζ

“Det handlar om krigföring,
inte om vetenskap

ζ

Vuxen mobbing

Vad händer med människor som kliver utanför det medicinska paradigmet och vill börja göra människor friska?

Det kan vara rätt så farligt.

Om du är en akademiker och har en ställning på ett universitet kan du förlora dina anslag och dina doktorander. Om du är kliniker och arbetar i samhällets tjänst kan du få det medicinska etablissemanget på dig. Om du har en position på ett universitetssjukhus eller ingår i en stab där, så kan du förlora din ställning i staben, eftersom de andra läkarna är där för att se till att du upprätthåller «vårdstandarden».

ζ

“Vårdstandarden har ingenting att göra
med vad som är den bästa vården, eller
vad som är vetenskapligt bevisat, utan
det handlar om vad alla andra gör.”

ζ

Inkvisitionen

Vad som är så intressant med detta är att jag läste om inkvisitionen. Inkvisitionen var en period som varade i 300 år i Europa. Under denna tid dödades minst nio miljoner människor för att de gick emot kyrkans lära. De flesta dödade var kvinnor. Många av dem var barnmorskor eller hade kunskap om örters helande effekt. Kyrkan menade att sjukdom och lidande är straff för synder.

Dessa kvinnor minskade lidandet och fick människor att må bättre. Därför uppstod 300 år av förföljelse av kvinnor som försökte minska lidande. I dag har vi inte en inkvisition påhejad av kyrkan, men vi har fortfarande en uppfattning om att medicin endast kan utföras på ett sätt.

Om vi inte gör det på detta sätt har vi en inkvisition initierad av läkemedelsföretagen, av AMA (American Medical Association) och av lokala medicinska samfund som angriper enskilda läkare och försöker förstöra deras kliniker och karriärer.

ζ

Vaccinering är riskfullt

Människor måste få veta att vacciner är farliga. Att tro att det inte finns någon risk med vaccination nu eller i framtiden är en idiotisk uppfattning. Vi har tillräckligt med data för att veta att vaccin kan skada direkt eller ge framtida skador. Vi måste ge föräldrar tillräcklig information för att de skall kunna göra ett informerat val. Och jag anser att vi måste sluta vaccinera redan i dag.

ζ

HPV-vaccin

Nyligen har Merck och ett annat läkemedelsföretag börjat marknadsföra ett vaccin mot livmoderhalscancer. För det första finns det inga bevis för att humant papillomvirus orsakar livmoderhalscancer. Samband är inte detsamma som orsak. Det finns inga bevis för att detta vaccin har effekt.

Det har bara testats i fyra år innan man släppte ut det på marknaden. Kvinnor drabbas inte av livmoderhalscancer förrän i 40-, 50-, eller 60–års åldern. Ska man vaccinera en 13-årig eller 9-, 10-, 11-, 12-årig flicka för något som hon kan tänkas drabbas av 50 år senare?

Vi har haft ett antal dödsfall efter detta vaccin. Vi har haft barn som drabbats av långvarig sjukdom, och vi vet inte om de någonsin blir friska. Vi ger ett vaccin som är fullständigt värdelöst utan bevis att det har effekt. Men vi har gedigna bevis för att det är skadligt.

ζ

“Vi har ett fullständigt värdelöst vaccin med
gedigna bevis för att det är skadligt”

ζ

Offra sina barns hälsa

Ändå offrar man sina unga döttrar till vaccingudarna. I Mexiko säger man att aztekerna brukade offra människor till gudarna. Här i Nordamerika offrar vi våra barn till vaccingudarna. Jag skulle vilja se en förändring därför att jag tycker detta är mycket primitivt.

.
Dr Nancy Banks

ζ ζ ζ

Kommentar

Docent Ralf Sundberg, forskare och författare
till ”Forskningsfusket” – som ALLA bör läsa

Hur detta organiserade bedrägeri har byggts upp under decennier har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivit på ett populärvetenskapligt sätt i sin bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av av kost- och läkemedelsindustrin”, läs en recension här…

ζ

Artikelserie i Svenska Dagbladet om jäv.

Spelet bakom HPV-vaccinering har Svenska Dagbladet nyligen belyst i tre delar:

 • Del 1: Jäv vid beslut om HPV-vaccin. Läs mer…
 • Del 2: Fler jävsfall i vaccinutredningar. Läs mer…
 • Del 3: Vem är redo att agera i Sverige? Läs mer…

ζ

VACCIN & BIVERKNINGAR

– Analyser och reportage om vaccin –

Filmen, denna översättning plus en engelsk utskrift finns här … Vaccin.me

ζ

Sprid gärna denna information till alla som Du bryr dig om, t.ex. genom att trycka på ”Print – PDF” nedan och maila tillsammans med en personlig hälsning. Eller tryck på ”f -Like” längst uppe till vänster så hamnar en länk på Din Facebook.

.
Margareta Lundström

Oberoende kostexpert och sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/ 

.
Tidigare inlägg (oktober 2011) … Vaccin mot HPV . Citat:

“En rapport avslöjar att man på FDA under flera år känt till inte finns något samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardsil anses skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk.

I en rapport från en studie från 2007 gör man följande konklusion: Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt.

Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 (USA).”

 ζ

APPENDIX

Våra ”auktoriteter” missar viktig information!

ζ

Dr Mercola (världens största hälsoblogg), konstaterade samma risker redan 2008, så detta är ingen ny kunskap, som dock inte verkar ha uppfattats av våra ”experter” eller så väljer de medvetet att inte informera folket eller politiker (som blir vilseledda).

 • The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development. Read here…
 • Googleöversatt … Faran med överdriven vaccinering under hjärnans utveckling. Läs här…

Dr Mercola har också publicerat flera artiklar om HPV-vaccin, som t.ex.

 • New Evidence Demolishes Claims of Safety and Effectiveness of HPV Vaccin. Read here…
 • Googleöversatt … Nya bevis demolerar Påståenden om säkerhet och effektivitet av HPV-vaccin. Läs mer…

Vi blir således grundlurade på vår demokratiska och lagliga rätt att få en allsidig information av våra myndigheter och sedan själv få välja, vi blir lurade på både hälsa och skattepengar.

Vi blir lurade att utsätta våra barn för fara, för ingenting…
.

3 svar på ”Doktor Nancy Banks talar ut om vaccinproblematiken”

 1. Vill Du lära Dig mer om vaccinbiverkningar, forskning och rapporter som tystas ner av läkemedelsindustri, myndigheter och sjukvårdsapparat så gå in på vaccin.me. Redaktören för vaccin.me heter Linda Karlström .
  Vaccin.me har tagit initiativet till att registrera alla vaccinbiverkningar som människor anmäler till sajten. Där finns ett formulär som man kan fylla i om man misstänker eller vet att man drabbats av en vaccinbiverkan.

 2. VACCIN-INDUSTRIN TESTAR NYA VACCIN PÅ AFRIKANSKA BARN

  Minst 40 barn (av 500) förlamade på grund av nytt vaccin. Reaktionerna kom inom ett dygn. Barnen började kasta upp och klaga på huvudvärk innan de ramlade ihop i okontrollerbara kramper samtidigt som saliv rann ur munnen.

  Läs mer … Vaccin.me

 3. Observera ett tidigare inlägg (oktober 2011) … Vaccin mot HPV

  Citat:

  “En rapport avslöjar att man på FDA under flera år känt till att inte finns något samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardasil anses skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk.
  .
  I en rapport från en studie från 2007 gör man följande konklusion: Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt.
  .
  Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 (USA).”

Kommentera