Staten är inte ett företag.

.

↓  ↓  ↓

Vi behöver Inga-Britt Ahlenius! [*]

Staten är inte ett företag,

lyder rubriken på Anna-Britt Ahlenius artikel i gårdagens (17/8 2012) DN. Artikeln har bäring på det som under den senaste tiden framkommit om hur våra skattepengar använts på ett antal statliga verk och stiftelser.

Den form av styrning av myndigheterna som f.n. råder är ju relativ ung – sedan 1980-talet. Man ersatte den gamla regelstyrningen med resultatstyrning.

Inspirationen kom från näringslivet. Det blev större frihet för verkschefen och möjlighet att planera mera långsiktigt och med återrapportering till Regeringen som är myndighetens verkliga styrelse.

Men med reformen försvann  också den statliga ämbetsmannen med sitt särskilda ansvar och krav på etik.

Ahlenius poängterar att kravet på regeringar måste vara att man sätter till verkschefer efter duglighet och att verkschefen inte bara ansvarar för resurser och resultat, utan även för verkets kultur och skyldighet att följa lagen.

Här är den läsvärda artikeln i sin helhet: Staten är inte ett företag

”I det öppna Sverige kan fienderna göra sig breda”

Jag skulle vilja slå ett slag för en annan artikel som av Inga- Britt Ahlenius från 2005.

En artikel som i allra högsta grad bekräftar de många tankeväckande inlägg vi kunnat läsa här på Kostdemokrati under våren och sommaren.

Då tänker jag bl.a. på det som Michael Zazzio tillsammans med Karl E. Arfors och Tore Schersten skrivit … ”Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårdspolitik”. Men även på det som Ulf Ljungblad skriver om … Den Sjuka Vården och Christer Enkvists artikelserie om sjukvårdens organisation och funktion – den sista Sovjetstaten.

DN (publicerad 2005-07-29) … Inga-Britt Ahlenius om tankens frihet i Sverige..

Egentligen är det precis detta som Kostdemokrati handlar om.

.
Margareta Lundström

Not [*] Inga-Britt Ahlenius (född: 1939). Generaldirektör för Riksrevisionsverket 1993–2003 där hon drev igenom sitt krav på en oberoende riksrevision. Ledde även en granskning som avslöjade grov korruption och maktmissbruk inom EU-kommissionen. Chef och ansvarig för ny oberoende riksrevisionsmyndighet i Kosovo 2003 under FN:s administration. Utnämndes 2005 till Chef för FN:s interna revision (OIOS). (En tjänst som hon nu lämnat). 2011 skrev hon en starkt kritisk bok om generalsekreteraren tillsammans med Niklas Ekdal ”Mr Chance: FN:s förfall under Ban Ki-Moon”. Numera fristående kolumnist i Dagens Nyheter

Se även en recension av boken ”Mr Chance. FN:s förfall under Ban Ki-Moon

Citat: ”I juli 2010 smäller det till, Ahle­nius femårsuppdrag är slut och till avsked levererar hon en femtiosidig revisionsrapport där Ban Ki-Moons ledarskap över sekretariatet får underkänt på alla punkter. Istället för att rycka upp organisationen har han fått allt att stagnera och bli alltmer ineffektivt. Sekretariatet, och med det hela FN-systemet, är på väg mot irrelevans, sammanfattar hon.
.

 

Kommentera