Nu kan det äntligen avslöjas……..

Ingrid Larsson, med dr,
klinisk näringsfysiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Följande text kan man läsa på informationsbladet för de offentliga föreläsningar som arrangeras av CMR (Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet). Se program…

….. CMR bedriver forskning om ämnesomsättningsrelaterade hjärt-kärlsjukdomar. Visionen för CMR är att genom en ökad förståelse bidra till att bota och lindra några av vår tids allvarligaste folksjukdomar. Inom centret samarbetar flera oberoende forskargrupper med att utreda orsakerna till det metabola syndromet, som är ett samlingsnamn för alla de riskfaktorer som kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Vår verksamhet länkar samman forskning om fetma, typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, områden där Göteborgs universitet länge har haft en ledande position ….. (Min markering med fet text) Fortsätt läsa ”Nu kan det äntligen avslöjas……..”