JAG SYSSLAR INTE MED RELIGION …

.
”JAG SYSSLAR INTE MED RELIGION…”

tillkännagav en professor på SAHLGRENSKA CENTER OF CARDIOVASCULAR AND METABOLIC RESEARCH, Göteborgs universitet, under en föreläsning för allmänheten i februari 2012.

Föreläsningens rubrik var ”Varför är diabetes och fetma kopplat till cancer”?

Föreläsarens lite överraskande uttalande om religion föranleddes av att en äldre man berättade att han fick diagnosen diabetes II för tjugo år sedan, men att han sedan sex år tillbaka är insulinfri. Han hade bytt ut de påbjudna kolhydraterna i kosten mot animaliskt fett. Han tillade att han tar en stor sked kokosolja varje morgon.

Hans fråga var vilka sjukdomar han riskerade, eftersom hans doktor hade varnat honom. Han frågade också om det pågår någon forskning på området.

Föreläsaren som enligt presentationen var en framstående professor, som presiderade i både nationella och internationella vetenskapliga diabetessällskap tappade för ett ögonblick sin korrekta stil och signalerade med både ansiktsuttryck och svar hur stollig han tyckte den frågande var.

”Jag skulle inte kunna tänka mig att äta kokosfett på morgonen” deklarerade han och fick skrattarna på sin sida.

Men då ingrep en dam som tydligen förstod att denne professor, som sysslade med ämnesomsättning inte kände till de värdefulla fettsyrorna i kokosfettet. Hon försökte förklara detta för professorn och oss andra. Det var då professorn avbröt och gjorde sin religionsdeklaration.

Ordningen återställdes med en påminnelse om de mättade fettets vådliga följder (!).

Under föreläsningen för övrigt gavs inget svar på varför cancer är kopplat till diabetes II och fetma. Bara att det har samband och hur man hanterar symtomen. Men föreläsaren hade från början deklarerat att han inte skulle tala om mekanismer.

Om kost sades intet. Trots att föreläsaren nämnde att cancerceller var beroende av glykos så drog han inga slutsatser av detta.

Vi fick se en förfärande bild av fetma- och diabetes utbredningen i världen. USA och arabvärlden leder fettligan men när det gäller diabetes så ligger arabvärlden i topp.

Som om inte detta var nog, så har de drabbade en ökad cancerrisk. Det hjälpte inte att ha en behandlad diabetes II, risken för cancer kvarstod. Med behandling menas insulin.

Detta var en förberedelse för föreläsarens huvudbudskap. Nämligen, att lansera Metformin, som ett medel mot det räddaste vi är för – cancer – och vi var nu beredda att ta emot budskapet.

Metformin, som är ett vanligt använt preparat vid diabetes, skall sättas in tidigt vid tecken på diabetes enligt föreläsaren. Han uteslöt inte en allmän medicinering med Metformin i framtiden för både diabetiker och övriga, som jag uppfattade det.

Utöver METFORMIN är BARIATRIC SURGERY eller ”fetma operation” en annan metod att minska cancerrisken, enligt föreläsaren.

 • CMR föreläsningar våren 2012 … Flyer

Funderingar:

Föreläsaren beskrev att den som redan är överviktig och/eller hade diabetes har ökad risk för cancer. Är det uteslutet att det kan vara en och samma orsak till alla tre tillstånden? Vågar man nämna de heliga kolhydraterna?

Vad man kan se framför sig är en makalös potential för läkemedelsindustrin om alla diabetiker skall behandlas med insulin och Metformin både för sin diabetes och för att för att undvika cancer. Hur skall någon i framtiden våga avstå från Metformin?

Massmedicinering med Metformin kan bli en större hit för den farmakologiska industrin än statiner. Under förutsättning att vi inte har den dåliga smaken och botar oss själva.

År 2015 kommer 2,3 miljarder människor att vara överviktiga enligt WHO.

Viktkirurgi – en affärsmöjlighet

Affärsmöjligheterna är ju gigantiska för professorns kirurgkollegor som utför fetma operationer. Egyptiska läkare har redan fått utbildning i tekniken på Sahlgrenska sjukhuset. Det Svenska Vårdföretaget Global Health Partner är en privatklinik specialiserad på Gastric By Pass operationer och som samarbetar med kollegor i Egypten.

I Egypten är 70% av befolkningen överviktig eller feta, det gäller både rika och fattiga Basfödan för fattiga människor i Egypten är billigt statssubventionerat vitt bröd. De rika har råd att frossa på Mc Donalds och Kentucku Fried Chicken.

Undrar om professorn som blev så provocerad av kokosolja och varnade för mättat fett kan se något samband?

Det är av värde för åhörarna om en föreläsare deklarerar sina jävsförhållanden. Det gjordes inte, men det framgick tydligt vika intressen som gynnades.

Det är inte konstigt att man tappar förtroendet för det som kallar sig vetenskap och visar sig bestå av en dyrkan av kemiska ämnen i olika föreningar och av tro på stympning av friska organ.

PC Jersild säger i förordet till Babels hus. 1978:

”Det läggs ner miljarder på att lösa cancerns gåta. Vilket är en smula paradoxalt eftersom orsaken redan är känd. Världshälsoorganisationen WHO har nyligen konstaterat att kanske uppåt 90 % procent av tumörsjukdomar med all sannolikhet beror på miljöfaktorer, på rök och damm, på radioaktivitet, bilavgaser, lösningsmedel, kemiska konstprodukter, plast, bekämpningsmedel, cigaretter, och tusen andra ting som hör det goda livet till.”

Min kommentar till PC Jersild.

Jag tolkar det ”goda livet” som det som vi fyller magen med.

Margareta Lundström

9 svar på ”JAG SYSSLAR INTE MED RELIGION …”

 1. Hej Margareta,

  Jag lyssnade själv på föreläsningen och det är symptomatiskt hur lätt auktoriteter negligerar det som inte passar in i deras mallar, de som borde veta bäst verkar inte ens besitta de mest elementära kunskaper inom sina ämnen och inte verkar de vara intresserade av att lära sig heller. Jag uppfattar dessa föreläsare som läkemedelsagenter (sponsrade med allmänna skattemedel).

  Att dessutom nedlåta sig till att raljera på åhörares bekostnad var beklämmande. Speciellt när föreläsarens uppfattning i sakfrågan saknade förankring i vetenskap och beprövade erfarenhet. Professorn framförde en egen tro som presenterades som om det vore ett vetenskapligt faktum.

  T.o.m. WHO har nu öppet deklarerat att det inte finns vetenskapligt belägg för att mättat fett ger hjärt- och kärlsjukdom, snarare tvärtom. Även professorer måste lyfta blicken och uppdatera sig om vad som händer i omvärlden.

  Kallpressad kokosolja är bland det nyttigaste vi kan äta. Om fler förstod detta skulle t.ex. många fall av demens kunna förebyggas. Vi har cirka 190.000 patienter med demens i Sverige och omsorgen av bara dessa patienter kostar drygt 50 miljarder kronor per år. Mänskliga tragedier och en stor ekonomisk börda för samhället. Trenden är att problemet kommer att förvärras kraftigt framöver.

  Nyligen kom det ut en bok om detta som professorer med flera borde läsa.

  STOPPA ALZHEIMERS NU – Beskrivning::

  Var rädd om din hjärna

  Ta ett par matskedar kokosolja till frukost!

  Alzheimer och Parkinson kommer inte plötsligt. Sjukdomarna utvecklas långsamt, kanske under decennier. Innan symtomen upptäcks, kan 70 procent av hjärnans minneskapacitet ha gått förlorad. Och då är det för sent.

  Om du inte vill vänta, finns det många saker du kan göra. Du kan förebygga genom att äta rätt kost. Du kan förhindra att Alzheimer, Parkinson och ALS tar över ditt liv. Men du måste börja nu! Att behålla din hjärnas kapacitet är nämligen mycket enklare än att reparera det du har förlorat.

  Din hjärna har fantastiska förmågor. Om cellerna dör i ett område, då kan andra celler ta över funktionerna. Hjärnas stamceller kan utveckla ny vävnad. Ny forskning visar också att ketoner (som bland annat bildas när kokosolja förbränns av levern) är ett utmärkt bränsle som hjälper hjärnan att fungera bättre.

  Läs mer…

 2. Apropå möjliga orsaker till cancer så läste jag nyligen en tysk forskningsöversikt där det lanserades en för mig logiskt klingande hypotes om VARFÖR kroppen kan tänkas SKAPA cancerceller för att som en sista desperat utväg att göra sig av med blodsocker ändrar en del cellers metabolism från förbränning i mitokondrierna till jäsning i plasman.(Cellen backar då till ett stadium i jordens historia innan syre fanns.Vid jäsning förbrukas 19 ggr så mycket socker än vid förbränning vid ungefär samma energimängd.Dessutom behövs inget syre.Det är en händelsekedja dessförinnan som inte kunnat lösa sockerproblemet och ungefär när man blivit insulinresistent så kommer cancercellerna som effektivt sänker blodsockret och förökar sig våldsamt. Den visar nämligen att hypotesen om slumpartade skador på DNA och en bristande elimineringskapacitet hos immunförsvaret inte håller.Cancerinfekterade möss får nämligen frisk avkomma,alla cancerceller är tämligen lika,effektiva,och ”fortplantningsdugliga” och beter sig på samma sätt.Dessutom är cancer en helkroppssjukdom och inte lokalt eliminerbar.Rapporten:”Krebs:Entstehung,Ursache und Behandlung.Jag kom då genast att tänka på Björns räkneexempel som demonstrerar hur jobbigt det är för kroppen att hantera allt detta eviga sockeröverskott och även all denna obehövliga energi när alla depåer konstant är överfulla.Hur som helst så utmynnar översikten i slutsatsen att cancer öht är omöjlig utan långvarig ffa. spannmålsmissbruk.Staffan Lindebergs Kitavastudie visade ju också att ingen hade någon lungcancer trots att 80% rökte.

 3. Hej Ulf! Intressant teori du för fram. Jag får nog läsa inledningen ett par gånger för att riktigt förstå. Men Din slutsats låter helt logisk. Vi klarar inte ostraffat detta socker överskott. Jag har läst något liknande under mina irrfärder på nätet. Det kan ha varit här http://www.naturalnews.com/022578_cancer_body_disease.html
  Men jag är inte säker.
  När det gäller tobak så tycks det vara så att tobak har fått ett oförtjänt dåligt rykte när det egentligen är de tusentals giftiga ämnen, som med FDA goda minne tillsätts cigaretter, som orsakar sjukdom. Det förklarar kanske Staffan Lindebergs iakttagelser.
  (Jag uppmanar verkligen ingen att röka)
  Man kan dra parallellen med varningar för rött rött kött. Det är givet att det inte är nyttigt att äta kött från djur som är uppfödda på spannmål, kanske fått både tillväxthormon och antibiotika.
  http://www.naturalnews.com/032795_tobacco_warning_labels.html

  1. Hej Margareta,när jag slår på länken ”natural news” så kommer det en titelöverskrift som tycks gå i en liknande riktning som mitt referat men sedan får jag inte upp någon tillhörande text.Mitt inlägg var starkt förkortat,ett slags ”abstrakt” av 18 sidor text så det blev kanske litet för kompakt.I besagd artikel nämns också att alla de olika alternativa cancerterapierna som praktiseras i Tyskland (min 7 st) och som rapporterar framgånger i behandlingar alla har kolhydratreduktion eller -förbud som gemensam nämnare.Även höga nivåer D-vitamin nämns som en viktig bidragande faktor.Öht. verkar det bara forskas i Tyskland på ett antal Universitet bl.a. Wuerzburg och Tuebingen när det gäller alternativa naturmedicinska terapier.Även Robb Wolf länkar till Tyskland.Studier pågår också.Tyvärr bara på patienter som skolmedicinen anser som ”körda”.
   Behandlingen är då rent ketogen.

 4. ”Rött kött orsakar cancer”-hypotesenn är bara bluff och båg.
  Varför har argentinare som äter mer kött än amerikanare mindre cancer än amrisarna?
  Varför har köttätande mormoner i Utah mindre cancer än vegetabilieätande sjundedagadventister i samma delstat?
  Varför undantar WCRF vilt rött kött när de (på falska grunder) anklagar allt annat rött kött som cancerframkallande?

  Fiffel och båg är det som vanligt.

 5. Björn! Tack för att Du klargjorde detta med det röda köttet. Jämförelserna är jättebra och användbara argument. För säkerhets skull så vill jag säga att jag hoppas att jag inte blev missförstådd och att någon trodde att jag varnade för rött kött i mitt tidigare inlägg.
  Jag har just ätit en delikat kalvkotlett från i alla fall huvudsakligen gräsätande djur.

  1. Tack,Margareta,nu gick det efter lite inledande krångel att få upp artikeln.Det verkar som om något slags filter i min dator (tror jag) slår till några ggr. (kopplar bort) innan det funkar.Lite konstigt! Bortsett från det så är det inledningsvis i artikeln lite liknande funderingar som i min referens (sista försöket för kroppen att rädda sig, ändamålsenligheten hos cancerceller osv) men sedan uppehåller man sig mera med den mentala motståndskraften,typ placeboeffekten,som säkert också är väldigt viktig och som verifieras av all erfarenhet.Sockerpillret har ju statistiskt en oöverträffad botande effekt på ca 70% (trots sockret) och är därför referens.
   Sammanfattningsvis en intressant kompletterande hypotes som betonar den mentala komponenten i immunförsvaret.Liksom med alla övriga civilisationsjukdomar är det ju konstruktivt att i stället prata om dysfunktioner som kan påverkas på ett naturligt sätt.

 6. I 2000-talets Vetenskap nr 1/2013 finns 2 artiklar som visar på att cancer är svamptillväxt i kroppen. Mycket intressant och nytt tänkande. Troligen är sjukvårdens cancer behandling dikterat av medicinindustrin och fel väg att hantera problemet.

Kommentera