Vaccination & biverkningar

Dr Nancy Bank talar ut om allvarliga problem med vaccinationer.

[Dr Nancy Banks speaks out on the serious problems with vaccinations]

Linda Karlström skriver på www.vaccin.me :

Dr Nancy Banks ger bakgrunden till den skeva verklighetsuppfattning vi får om vacciner på grund av den manipulerade läkarutbildningen. Hon förklarar varför vacciner inte fungerar och varför de är skadliga. Särskilt utpekas vaccinet mot livmoderhalscancer. Hon medger också att hon själv varit vaccintroende, men att hon ändrade sig då hon gjorde det som få läkare tar sig tiden att göra; nämligen granska fakta.

.

Jag menar att tron på att vi kan spruta in toxiner och gifter
i fullständigt friskt immunsystem och in i blodbanan
utan att räkna med komplikationer är minst sagt
naivt eller för att inte säga ondskefullt.”

 ◊

.Dr. Nancy Banks is a graduate of Hunter College and Harvard Medical School. As a senior medical student she was awarded a scholarship from the American College of Surgeons to study surgery and tropical medicine at the Benin Medical College in Benin, Nigeria. She completed her internship and residency in general surgery and obstetrics and gynecology at St. Luke’s and Mt. Sinai Hospital and Medical Center. She was a Galloway Fellow in gynecological oncology at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dr. Banks has a master’s degree in finance from Pace University.
.

.
Tolkning av en intervjun med DR NANCY BANKS

Av Margareta Lundström

Översättarens kommentarer: Detta är troligen delar av en längre intervju, därför lite abrupta övergångar. Jag har i texten markerat var på bandet som jag inte uppfattar vad Dr Banks säger. Markeringar i fet stil har översättaren gjort.

– ◊ –

Dr Nancy Banks:

Jag har tittat mycket noga på vacciner på grund av min bakgrund som förlossningsläkare och gynekolog. En sak som kvinnor funderar över är om de skall ge sina barn vaccin och hur säkra vaccinerna är.

En del av mitt jobb var att titta på vaccinernas effektivitet och säkerhet. Tyvärr fann jag det som CDC (Center for Disease Control, ung.vårt Soc.Styr. )och FDA (Food and Drug Administration) uppgav och vad som var sanningen om vaccin inte överrensstämde.

(FDA; Den statliga myndighet i USA, som skall utöva säkerhetskontroll och godkänna läkemedel. Efter hand har Läkemedelsindustrin fått mer och mer inflytande över myndigheten genom direkt finansiera den. Övers.anm.)

När jag började studera medicin var andelen barn med autism i USA ett barn på 10.000 Nu är andelen ett barn på 100. Det kan inte vara någon genetiskt orsak. Det måste vara något i vår miljö. (I England rapporterats om ett barn på 60 övers. anm.)

Frågan är vad som har hänt under de senaste 25-30 åren som orsakat denna epidemi av autism. Det enda som har förändrats är antalet vacciner som rekommenderas och ges till barn.

Om man ser på innehållet i vaccinerna så ser man att de innehåller kvicksilver och aluminium och att de är förorenade av andra virus. De har ibland odlats på mänsklig vävnad. Så detta är vacciner som innehåller element som är neurotoxiska och de innehåller naturligtvis även andra element som kan orsaka andra immunreaktioner.

Det är detta vi ser hos barn. Vi ser autoimmuna reaktioner, vi ser autoimmuna reaktioner mot hjärnvävnaden. Även om dessa barn inte utvecklar autism så utvecklar de andra syndrom som ADD och ADHD och naturligtvis sekundära problem som de allergier vi ser hos våra barn.

En del av den allergiska reaktionen har att göra med det faktum att deras immunsystem inte är fullt utvecklat vid födseln. Det tar omkring tre år att utveckla ett moget immunsystem. Om man börjar ge barn vacciner så påverkar man den del av immunsystemet som kallas det [……]systemet (2.35) som producerar antikroppar. Men man undertrycker det cellulära immunsystemet, som inte är fullt utvecklat.

Uppfattningen om att vi behöver ge barnen det antal vacciner som vi gör är helt enkelt en felaktig uppfattning. Vi måste fråga oss varför vi gör detta?

För mig finns det flera skäl.

Ett är läkemedelsindustrin och dess krav på lönsamhet. En hel barnpopulation blir uppbunden till läkemedelsindustrin.

Det andra är en bok , ”The Molecular Vision of Life”, som kom ut för ett antal år sedan som handlade om den molekylära grunden för biologi. Skriven av Lily E. Kay en respekterad medicinhistoriker från Yale University (3:24 ).

Hon studerade medicinindustrin och hur den utvecklats och den filosofi som omfattades inom biologin. Hon förstod att det medicinska paradigmet eller den västerländska allopatiska medicinen (skolmedicinen) utvecklats av framför allt av människor som stödde eugenetik (3.55 ).

(Eugenetik, ett begrepp som jag hajade till inför. För oss är ju detta förknippat med rashygien. Söker man på vad som skrivits om boken så är det precis det hon menar. Övers. anm).

Det tredje är att inte finns några bevis för att vacciner har den effekt de påstås ha.

Man påstår att vacciner minskat antalet infektionssjukdomar. Men om man går tillbaka till början av förra århundradet, ser man att det som minskade antalet infektioner var bättre kost, ökad hygien och utbildning.

Det är sociala faktorer och de miljöfaktorer som förbättrades som ett resultat av förbättrad ekonomi och att människor fick det bättre som bidrog till infektionssjukdomarnas tillbakagång.

Jag menar att tron på att vi kan spruta in toxiner och gifter i fullständigt friskt immunsystem och in i blodbanan utan att räkna med komplikationer är minst sagt naivt eller för att inte säga ondskefullt.

När man börjar studera medicin så tror man faktiskt att man studerar vetenskap. Men man studerar den vetenskap som någon har bestämt är rätt för dig. Och det som någon inte tycker är rätt för dig studerar man inte.

T.ex. i början av 1900-talet tog Rockefeller Center och Carnegie Stiftelsen över den allopatiska medicinen disciplinen (skolmedicinen). Hur gjorde de det? Genom sina stiftelser kunde de finansiera de skolor och de människor som omfattade det eugenetiska synsättet.

( Läs mera om Rockefeller inflytande i Docent Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket, utkom 2011 Övers.anm)

De flesta studerande som går ut från dessa utbildningsanstalter kommer inte att ifrågasätta. De säger, detta har jag lärt mig och detta kommer jag att fortsätta att förhålla mig till.

När de vänder sig till CDC:s – eller FDA:s webbsite så kommer där att upprepas vad de lärt sig under sin medicinska utbildning.

En av de saker jag lärt mig är att dessa doktorer inte går till originallitteraturen. De läser inte den litteratur som verkligen ifrågasätter om vaccin är säkert eller inte.

Det är en enorm propaganda från läkemedelsindustrin. Med hjälp av enorma tillgångar kan läkemedelsindustrin marknadsföra sina produkter. I motsats till de människor som driver hälsofrågor med naturliga medel som nästan inte har några pengar.

Detta är ett av problemen. När människor som tillbringat 4 år (verkar kort, men så säger Dr Banks övers.anm.) under dessa förhållanden och kommer ut ifrån sin medicinska utbildning, förväntas de vara auktoriteter och deras patienter betraktar dem som auktoriteter. Men den auktoritet de har, är den de har fått.

Det nästa som [……] (7.0-7.10)

Där vi är i dag. Man kanske inte gör det i ett i-land men om man kommer till ett Afrika eller Sydostasien så konstaterar man; Denna grupp av barn har blivit vaccinerade oberoende av utfallet av mässling, smittkoppor eller något annat.

(Här är det svårt att höra vad Dr Nancy Banks säger. Men jag tror jag förstår av nästa avsnitt att hon menar att läkemedelsindustrin inte är intresserat av att kontrollera effekten, bara av att vaccinera. Övers.anm.)

Dessa studier har aldrig blivit gjorda och kommer aldrig någonsin att bli gjorda. Tyvärr har läkemedelsindustrin investerat allt för mycket i hela vaccinparadigmet.

Det andra stora problemet är att det är så många barn som blivit skadade av vaccin i dag, så att det vore en finansiell katastrof för läkemedelsindustrin att backa från detta paradigm nu. Någon måste stå till svars för de barn som blivit skadade.

När man studerar cellbiologi läser vi om protein, kolhydrater och fett men 80-90 % av vår kropp består av vatten. Men vi studerar inte vatten. Så för mig var det min egen sjukdom som fick mig att uppmärksamma hela det allopatiska medicinska paradigmet.

Eftersom jag är en gynekolog and förlossningsläkare så började jag titta på vacciner, eftersom kvinnor började ifrågasätta vaccinering. De hade hört att det kan orsaka autism.

Jag hade inte tänkt på det så mycket själv, men så började jag titta på de data som fanns och de var rätt alarmerande. Jag ville ge mina patienter ett informerat alternativ.

Jag har tidigare haft fullständigt förtroende för vacciner, men när jag började titta på data fick jag backa från detta synsätt.

De flesta läkare som inte drabbas av en egen kris eller en kris med en patient tror jag inte analyserar vad de själva gör. Jag tror att de gör vad de gör därför så har så har de blivit upplärda att göra. De har inte blivit utbildade. Detta är problemet med hela vårt så kallade utbildningsväsen, vi utbildar inte människor att tänka, utan lär upp människor att utföra ett jobb.

En sak som jag börjat inse är att det handlar inte om vetenskap utan om krigföring. Krig bedrivs på många nivåer. Människor tror att krig är gevär och list. Men krigföring startar på en psykologisk nivå.

Vad händer med människor som kliver utanför det medicinska paradigmet och vill börja göra människor friska. Det kan vara rätt så farligt.

 • Om du är en akademiker och har en ställning på ett universitet kan du förlora din dina anslag, du kan förlora dina doktorander.
 • Om Du är kliniker och arbetar i samhället tjänst kan du få det medicinska etablissemanget på dig.
 • Om du har en position på ett universitetssjukhus eller ingår i en stab där, så kan du förlora din ställning i staben, eftersom de andra läkarna är där för att se till att du upprätthåller ”Standard of Care”.

Standard of Care har ingenting att göra med vad som är den bästa vården eller vad som är vetenskapligt bevisat eller utan det handlar om vad alla andra gör.

Vad som är så intressant med detta är att jag läste om inkvisitionen.

Inkvisitionen var en period i Europas historia som varade i 300 år. Under denna tid dödades 9.000.000 människor för att de gick emot kyrkans lära. De flesta dödade var kvinnor. Många av dem var barnmorskor eller hade kunskap om örters helande effekt. Kyrkan menade sjukdom och lidande är straff för synder.

Dessa kvinnor minskade på lidandet och fick människor att må bättre. Det var 300 år förföljelse av kvinnor som försökte minska på lidande.

I dag har vi inte en inkvisition i form av kyrka men vi har fortfarande en uppfattning om att medicin endast kan utföras på ett sätt.

Om vi inte gör det på detta sätt har vi en inkvisition i form av läkemedelsföretagen, vi har inkvisition i form AMA (American Medical Association), vi har en inkvisition i form av lokala medicinska samfund som angriper enskilda läkare och skadar deras verksamhet och deras karriär.

Jag tror att människor behöver veta att vacciner är farliga. Att tro att det inte är någon risk förknippad med vaccin är en idiotisk uppfattning. Vi har tillräckligt med data för att veta att vaccin kan skada direkt eller ge framtida skador. Vi måste ge föräldrar tillräcklig information för att de skall kunna göra ett informerat val.

Jag tror att vi måste sluta vaccinera redan i dag.

Nyligen har Merck, ett läkemedelsföretag marknadsfört ett vaccin mot livmoderhalscancer. För det första finns det inga bevis för att humant papillomvirus orsakar livmoderhalscancer. Samband är inte detsamma som orsak.

Det finns inga bevis för att detta vaccin har effekt. Det har bara testats i 4 år innan man släppte ut det på marknaden.

Kvinnor drabbas inte av livmodercancer förrän i 40- 50- eller 60 – års åldern. Ska man vaccinera en 13 årig eller 9, 10, 11, 12 årig flicka för något som hon kan tänkas drabbas av 50 år senare?

Vi har haft ett antal dödsfall efter detta vaccin. Vi har haft barn som drabbats av långvarig sjukdom, där vi inte vet om den skall gå tillbaka. Vi ger ett vaccin som är fullständigt värdelöst, utan bevis att det har effekt. Men vi har gedigna bevis för att det är skadligt.

Ändå offrar man sina unga döttrar till vaccin gudarna. I Mexico säger man att aztekerna brukade offra människor till gudarna. Här i Nordamerika offrar vi våra barn till vaccin gudarna. Jag skulle vilja se en förändring därför att jag tycker att detta är kriminellt.

– ◊ –

 

6 svar på ”Vaccination & biverkningar”

 1. Detta är ju sensationellt.Nancy Banks säger här alltså rent ut att skolmedicinen inte är vetenskap utan en affärside med syfte att tjäna pengar på folks sjukdomar och rädslor,framsprungen ur rashygieniskt tänkande hos Rockefeller-och Carnegiestiftelserna.Dessutom har man stulit ett patent betr. kolesterolsänkning från Tyskland vid sammanbrottet 1945 och därur byggt upp en marknad värd 29 000 000 000 Dollar/år till så gott som ingen nytta men med enorma skador i hälsa och liv.(källor bl.a. Ralph Sundberg).Bekräftar gamla misstankar.Skolmedicinen eroderar allt snabbare nu till min stora glädje och den riktiga medicinen,hittills avfärdat som kvacksalveri och föråldrat,återkommer.Tar jag i för mycket?

 2. Ulf, du tar inte i för mycket.

  Jag rekommenderar alla att läsa den nya boken ”Forsknings-fusket” av docent Ralf Sundberg.

  Han visar hur ekonomiska och politiska särintressen styrt forskningen och vad som är ”sanning” under lång tid, och skapat den enorma miljöskada och sjukdom som finns idag.

  Människorna är utsatt för det allra största bedrägeriet i världshistorien. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst till företagen som ligger bakom.

 3. Hej Ulf! Först vill jag säga att det ät väldigt roligt att få respons. Jag måste erkänna att jag hajade till och blev tveksam när jag läste ordet eugenitik. Men precis som du har jag också läst Ralf Sundberg och inget förvånar mig längre.
  Jag har lånat boken som dr Bank refererar till ; The Molucelar Vision of Life av Lily E.Kay. Men jag tvivlar på att jag någonsin kommer att läsa den. Den är så tättskriven och kompakt. Men det skulle onekligen vara intressant att förstå varför medicinen tagit den vändning den gjort.
  En bok som jag kan rekommendera om Du vill läsa om hur politik, vetenskap, juridik och ekonomi i gemenskap kan bedrar oss nämligen The Fluoride Deception av Christopher Bryson. Om man bortser det tragiska i saken kan man faktiskt läsa den som en thriller. Jag har översatt bokens introduktion om Du inte orkar läsa hela boken. Min amatör översättning hittar Du på
  http://pellemaggan.blogspot.com/search/label/Fluor

 4. Tack,Margareta,för respons och tipset om ”fluor”-boken som jag tror har figurerat på en del bloggar de senaste året men jag bara sett referat och inte något utdrag.Tack för detta-nyttig och skrämmande läsning.De tidigare referaten har i alla fall gjort min förbrukning av tandkräm minimal alldenstund som jag inte kan hitta fluorfri tandkräm någonstans.Jag undrar nu vad vi kan förvänta oss från etablissemangets sida som motdrag till alla avslöjanden i både livs-och läkemedelsbranschen,det lobbas säkert flitigt för att få fram något slags tankeförbud.
  Hoppas våra myndigheter är hederliga nog för att stå emot.Annars är det väl snart dags för rättegångar-hoppas jag.

Kommentera