Vaccin mot HPV

11:53, 10 oktober 2011 in Uncategorized by Margareta Lundström

.

HPV vaccin skyddar

ζ

Vaccin mot HPV

Vaccinering av unga flickor mot HPV (Humant Papillom Virus) för att förebygga livmoderhalscancer är återigen ett hyperaktuellt ämne.

Två läkemedelsjättar slåss om att ”rädda” unga flickor från cancer. Stämningen har piskas upp till hysteriska höjder. Vanligen sansade vetenskapliga journalister stämmer in i kören. Politikerna försvarar sig frenetiskt mot kritik.

Nu dröjer det innan man kan sätta in vaccineringarna eftersom en av läkemedelsjättarna anser sig ha blivit orättvist förbigången. De har ju alla skäl för att kämpa för sin sak. Det handlar om så oerhört mycket pengar.

Får man sedan med pojkar i vaccinationsprogrammet också, så är vinsterna enorma för den som vinner striden. Vinster som kommer att genereras så länge det föds barn.

Man talar om att fördröjningen hotar flera årskullar av unga flickor. Så blev plötsligt unga flickor så viktiga.

– ◊ –

Death by Drugs

För ett par år sedan läste jag en bok som heter ”Death by Drugs” av Stephen D. Herman M.D,

Publicerad 2009 på Wolf Bane publishing company – kan beställas på www.amazon.com

Kort om boken: Författaren är läkare och har läst vad de olika läkemedelsföretagen uppger om sina produkters effekt i de medicinska tidskrifterna.

Det handlar om de vanligast förekommande preparaten. Sedan har han analyserat det statistiska underlag som företagen stöder sin utsaga på. Därefter har han konstaterat att i alla de fall som han tagit upp, inte finns något underlag för det som läkemedelsföretaget hävdar.

Här följer ett referat av vad författaren skriver om vaccin mot humant pappilomvirus:

Läkemedelsföretaget Merck driver en intensiv reklamkampanj för sitt vaccin Gardasil i USA (och Sverige min anm).

I USA propagerar FDA och politiker för obligatorisk vaccination av alla flickor mellan 9-26 åt. Trots att det inte finns några bevis för att det finns ett direkt samband mellan livmoderhalscancer och HPV och trots att vaccinet tycks vara mer vådligt för kvinnors hälsa än att inte göra något alls. Det ökar risken för ett förstadium till livmoderhalscancer hos vissa kvinnor med 40,6 %.

(FDA=Food and Drug Administration – högsta godkännande myndigheten för läkemedel och vacciner i USA)

Det finns hundra olika typer av pappilomvirus. De flesta läker ut av sig själva.

Gardasil anses skydda mot fyra typer. Två av dessa, 16 och 17 som anses vara de mest ansvariga för livmoderhalscancer har en smittofrekvens på 1,5 % respektive 0,8 %. Alltså ytterligt ovanliga. Dessutom läks 90 % av dem ut, enligt en studie publicerat The Journal of the American Medical Association

En rapport avslöjar att man på FDA under flera år känt till inte finns något samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardsil anses skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk.

I en rapport från en studie från 2007 gör man följande konklusion: Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt.

Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 (USA)

Dessutom, om vaccinet skulle ha effekt:

  • Cancerstatistiken säger att det inträffar 30-40 fall livmoderhalscancer per 1.000.000 kvinnor i åldrarna 9-26 år/år.
  • Merck tillverkaren av Gardasil lovar att sänka fallen med 12.2 – 16.5%.
  • Innebärande att man sänker från 30-40 fall av till 26-35 fall.
  • Det betyder att man måste vaccinera 1.000.000 flickor i åldersklassen 9-26 år för att förebygga 4 cancerfall.
  • Alla som får cancer dör inte i sin sjukdom.
  • Alltså: för att förhindra ett (1) dödsfall i cancer måste man vaccinera 1.000.000 flickor..
  • Detta skall man jämföra med risken för biverkningar.

Detta är ett vanligt folkhälsobedrägeri lett av giriga läkemedelsföretag och korrupta tjänstemän på offentliga institutioner och svaga eller förledda politiker.

– ◊ –

När det finns mycket pengar att tjäna kan man offra unga kvinnors liv och hälsa [min anm].

.
Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/