SKÅL FÖR HÄLSAN!

Jag köper i bland FAKTUM, de hemlösas tidning i Göteborg.

Den har bra artiklar och är snygg och fräck.

Jag klippte ur denna SKRÖNIKA förra året och lade den i en hög med annat läs- och tänkbart. Så hittade jag den häromdagen och insåg att här finns kunskaper och klokhet som man önskade fanns bland dem som utger sig för att vara experter på kost.

”Vem minns inte Socialsty-
relsens rekommendation
att äta 6-8 brödskovor om
dagen? Idag är den idén ute.
Rentav livsfarlig.”

Anställ Lenarto på Livsmedelsverket!

PS. Artikeln finns även på nätet.

 

 

Kommentera