SKÅL FÖR HÄLSAN!

Jag köper i bland FAKTUM, de hemlösas tidning i Göteborg.

Den har bra artiklar och är snygg och fräck.

Jag klippte ur denna SKRÖNIKA förra året och lade den i en hög med annat läs- och tänkbart. Så hittade jag den häromdagen och insåg att här finns kunskaper och klokhet som man önskade fanns bland dem som utger sig för att vara experter på kost.

”Vem minns inte Socialsty-
relsens rekommendation
att äta 6-8 brödskovor om
dagen? Idag är den idén ute.
Rentav livsfarlig.”

Anställ Lenarto på Livsmedelsverket!

PS. Artikeln finns även på nätet.

 

 

”Chaplins pojke” i ny tappning

Det är klart att man vill bli av med sin övervikt en gång för alla, om man genomlidit den ena bantningskuren efter den andra utan resultat. När det känns hopplöst är det lätt att falla för den förrädiska reklamen från ett ökat antal kliniker som erbjuder en operation som lovar att lösa problemet.

Jag funderade lite över hur mycket ansvar dessa kliniker tar för komplikationer som uppstår efter en tid efter en magstympningsoperationen. Komplikationer som jag har jag förstått kan uppkomma både i anslutning till operationen och en lång tid efter. Jag beslöt att fråga. Fortsätt läsa ””Chaplins pojke” i ny tappning”