”Den gröna revolutionen”

.
↓ ↓
.

Monsanto kontrollerar ett massförstörelsevapen

Jag kommer ihåg ”den gröna revolutionen” som påbörjades på 1960-talet. Då hade vi länge sett indiska barn med svullna magar, tiggare och svältande människor. Vissa år förvärrades situationen av torka och epidemier. Det är klart att man tyckte att det vore fantastiskt om man kunde få ett slut på världssvälten genom växtförädling (läs genmanipulation) och med moderna jordbruksmetoder, konstbevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter.

Inte oviktigt var att det vid tiden fanns ett stort antal friställda kemister till förfogande. Nämligen de som under andra världskriget var upptagna med tillverkning kemiska vapen. Norman Borlaug den ledande vetenskapsmannen bakom den gröna revolutionen erhöll Nobels fredspris 1970. Ett välförkänt pris ansåg nog många människor då.

När han dog 2009 hade vi nog omvärderat värdet av hans insatser. Hans största kritiker är Vandana Shiva.

Det var när jag läste om henne som jag hittade denna youtube filmen för ett par år sedan. Tanken på den har inte lämnat mig sedan. Titta på den!

Idag har Indien facit. Sjunkande och förorenat grundvatten, biologisk utarmning, monokulturer, jorderosion, minskande skördar. Undernäringen är heller inte utrotad, om än inte så uttalad som för 60 år sedan. Cancerfrekvensen tycks stigande. Bekämpningsmedel används för självmord av skuldsatta familjefäder. Självständiga bönder har blivit livegna under växtförädlingsföretag. Gynnat är bara växtförädlingsföretag som Monsanto.

Monsanto, ett företag utan vare sig etik eller moral,
har kontroll över ett massförstörelse vapen.

1 020 svar på ””Den gröna revolutionen””

Kommentera