”Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)”

”Föregående regering gjorde det och nuvarande Alliansregering gör det, förlitar sig på statliga Livsmedelsverket och statliga Folkhälsoinstitutet när det gäller att lösa allvarliga folkhälsoproblem” skriver Leif Lundberg i sitt inlägg om våra hälsovårdande institutioner och passiva politiker.

När jag läste detta tänkte jag på en skrift från Folkhälsoinstitutet. Jag skickade efter den efter att ha läst att Folkhälsoinstitutet tog åt sig äran för att deras råd om mer frukt och grönt har haft effekt på överviktskurvans nedåtgående trend.

I förordet för Folkhälsoinstitutets skrift benämnd S.M.A.R.T. skriver man så här:

”Den här skriften visar hur man kan äta för en bättre hälsa och miljö. Den visar också hur fem personer med olika matvanor kan spara pengar genom att äta mer hållbart – även den som har en låg matbudget från början”.

Tilltalet i skriften var sådant att jag uppfattade den som om den riktade sig till barn på grundskolenivå. Käckt och skojfriskt illustrerat! Men enligt baksidestexten vänder den sig till:

beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting/regioner som kommer i kontakt med frågor inom mat- och miljöområdet, till kostchefer, folkhälsoplanerare, Agenda 21-samordnare, dietister, lärare i hem- och konsumentkunskap, konsumentvägledare och hållbarhetsstrateger.” SIC

Det är en 21 sidig skrift som bygger på något som kallas S.M.A.R.T.-modellen som bygger på en rapport från Samhällsmedicin och Stockholms läns landsting. Vetenskapligt granskad av Pia Lindeskog, Dr med vet och med förord av självaste generaldirektören.

På omslaget åskådliggörs det näringspolitiskt korrekta människofodret dvs. bara frukter och grönsaker i vackra färger. Samma foder som man matar de exotiska fåglarna i Slottsskogen i Göteborg med.

På de 21 sidorna tar man ett helhetsgrepp om kosten ur hälso- ekologi- ekonomiaspekt. Men även ur moralaspekt – bönor i stället för kött.

Några citat:

”I S.M.A.R.T.-maten har 25 procent av köttet bytts ut mot spannmål och baljväxter (linser, bönor och ärter) som också ger proteiner.”

”Ändå finns det många guldkanter kvar – en liten godispåse, ett par glas vin eller några bullar i veckan ryms – men inte varje dag och i rimliga mängder.”

”Ersätts en del av dagens gris- och kycklingkonsumtion med baljväxter minskar fossilenergianvändningen.”

”Matkostnaderna kan bli upp cirka 20 procent lägre per år för en vuxen person med en genomsnittskonsumtion.”

”Garnera smörgåsen med groddar, äpple, päron strimlad morot”.  (Vi har hört det förut)

Så beskriver man fördomsfullt några olika personer och deras matvanor och rekommenderar vad de skall ändra på i sin kost. Smör, grädde och ost nämns bara som sådant som man bör dra ner på. Ägg nämns inte i något sammanhang. Dessa födoämnen existerar tydligen inte i Folkhälsoinstitutets värld.

Eila

Eila är en person som jag känner starkt för och som jag kan identifiera mig med.

Eila är änka, 75 år och med höftproblem. Hon skall äta mer rotfrukter, frukt och bär. Hon skall dra ner på kött, fläskkött, kaffe och grädde. Hon skall även tänka på att minska lite på kött- och fiskportionerna och blanda i lite mer lättuggade grönsaker i maten och varför inte införa en vegetarisk dag i veckan. De dagar Eila är fikasugen får det bli en smörgås med pålägg eller en skorpa till kaffet i stället för kaffebröd. I fortsättningen får kaffebrödet vara till helgerna.

Hon får gå långsam stavgång 30 min för att förbränna de 100 kcal som de två småkakorna innehöll som hon så oförståndigt petade i sig. Men efterföljer hon S.M.A.R.T.- råden får hon kanske råd att köpa sig en ny kappa som hon drömmer om.

Detta är en snusförnuftig, ovederhäftig, fördomsfull, pretentiös skrift som jag har svårt att tänka mig någon professionell person läser. En skrift som ges ut för våra skattepengar och som distribueras ut i offentlig förvaltning.

Den kommer att läggas i en bokhylla och nästa gång man städar bokhyllan slängs den.

ML

 

532 svar på ””Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)””

 1. TVÄRTOM

  23 % av Sveriges befolkning gör tvärtom vad statens Livsmedelsverk (SLV) och statens Folkhälsoinstitut (FHI) rekommenderar, enligt en demoskopundersökning. Vilket ger hälsa och viktkontroll.

  smör-övervikt

  Vi har genom att göra tvärtom, som första industrialiserade land, lyckats stoppa ökningen av övervikt och fetma. Vi har börjat äta smör istället för lättmargariner och alltfler äter riktig mat som ger mättnad, istället för lightprodukter – tvärtemot vad SLV och FHI rekommenderar. Observera att nyckelhålsmärkning introducerades av SLV 1989, vilket satte fart på fetma utvecklingen.

  Nyligen importerade Norge och Danmark vår nyckelhålsmärkning. Är de inte feta nog?

  Den faktiska orsaken hindrar dock inte Folkhälsoinstitutets generaldirektör att ta åt sig äran för att övervikt och fetmautveckling stagnerat i Sverige och de lyckas åtminstone missleda flera av våra förtroendevalda politiker.

  Lyckligtvis har en fjärdedel av befolkningen på egen hand upptäckt vad som fungerar, vad som ger viktkontroll och hälsa, utan hunger. Med nuvarande takt har snart majoriteten förstått det våra statliga myndigheter och våra förtroendevalda politiker har svårigheter med.

  Läs Folkhälsoinstitutets debattartikel här. Sic!

  Det är inte lite fräckt av FHI att ta åt sig äran för det resultat som uppkommer när medborgarna gör tvärtom vad FHI rekommenderar! Det är också synd att våra förtroendevalda politiker inte lyfter blicken och ser verkligheten som den är, då skulle vi besparas ett onödigt lidande och samhället skulle spara stora (skatte)pengar.

  TÄNK OM VÅRA STATLIGA MYNDIGHETER OCH VÅRA FÖRTROENDEVALDA POLITIKER SÅG VERKLIGHETEN SOM DEN VAR – TÄNK VILKA RESULTAT VI SKULLE KUNNA UPPNÅ DÅ! TANKEN ÄR SVINDLANDE.

Kommentera