”Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)”

”Föregående regering gjorde det och nuvarande Alliansregering gör det, förlitar sig på statliga Livsmedelsverket och statliga Folkhälsoinstitutet när det gäller att lösa allvarliga folkhälsoproblem” skriver Leif Lundberg i sitt inlägg om våra hälsovårdande institutioner och passiva politiker.

När jag läste detta tänkte jag på en skrift från Folkhälsoinstitutet. Jag skickade efter den efter att ha läst att Folkhälsoinstitutet tog åt sig äran för att deras råd om mer frukt och grönt har haft effekt på överviktskurvans nedåtgående trend.

Fortsätt läsa ””Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)””