Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar

Läs hela debattinlägget här...

– ◊ –

Region Skåne vill dock inte vänta:

  • Region Skåne köper Gardasil. Region Skåne har bestämt sig för att inte vänta på den nationella upphandlingen av HPV-vaccin. Nu har man beslutat köpa in Gardasil för flickor födda 1993. Läs mer…
  • Skåne upphandlar HPV-vaccin. Region Skåne går runt den nationella upphandlingen av HPV-vaccin och direktupphandlar nu på egen hand Gardasil.  Därmed kan regionen komma igång med vaccineringen i höst, rapporterar TT. Även om regionen riskerar att åka på skadestånd för brott mot lagen om offentlig upphandling, så tar man den risken med motiveringen att man vill fånga upp de äldsta flickorna innan de slutar skolan. Läs mer…

– ◊ –

Vår kommentar:

Vi förutsätter att Region Skåne även informerar om de risker en vaccinering innebär, så att var och en själv kan göra en egen riskbedömning. Informationsmisstaget som skedde vid vaccinering mot A(H1N1), som visade sig kunna orsaka narkolepsi, bör inte upprepas.

Tidigare inlägg: Vaccin mot HPV.