Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!

I Sverige serverar daghemmen och skolorna lättmjölk och margarin till barnen efter Livsmedelsverkets rekommendationer trots protester från många föräldrar, trots att vetenskapen har visat att de feta mejeriprodukterna är nyttiga och trots att en överkonsumtion av margarinets fleromättade fetter kan ha allvarliga hälsoeffekter.

Förra året påpekade vi i Dagens Medicin att Livsmedelsverkets varningar mot animaliskt och mättat fett saknade vetenskapligt stöd. Talrika studier har visat, att hjärtpatienter inte har ätit mera mättat fett än andra och att strokepatienter har ätit mindre. Risken för hjärtinfarkt är i själva verket minst hos människor, som frossar i feta mejeriprodukter. Inga korrekt utförda experiment har heller lyckats förlänga livet för hjärtpatienter genom att minska på deras intag av animaliskt fett, och svenska studier har visat, att barn som äter minst mättat fett är fetare och har sämre skelett än andra. Fortsätt läsa ”Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!”

Dramatisk ökning av slaganfall hos gravida i USA

Artikel i DN.se: Dramatisk ökning av slaganfall hos gravida i USA.
Stroke har alltså ökat dramatiskt hos gravida i USA. Forskarna sätter det i samband med ökad fetma och diabetes. En vanlig kost för de som utvecklar fetma och diabetes är en kost med lite fett (bestående av margariner och omega-6-oljor) och hög andel kolhydrater, lightprodukter och tillsatser. Kanske strokerisken också stiger med den kosten?

Fortsätt läsa ”Dramatisk ökning av slaganfall hos gravida i USA”

Ingen vetenskapligt stöd för att mättat fett orsakar ohälsa.

I aprilnumret av American journal of clinical nutrition (AJCN) sammanfattas ett symposium om fettets roll för att minska hjärt-kärlsjukdom. Bland författarna finns svenske kostideologen Ulf Riserius.

Redan i första meningen börjar försvarstalet: ”Current dietary recommendations advise reducing the intake of saturated fatty acids (SFAs) to reduce coronary heart disease (CHD) risk, but recent findings question the role of SFAs.”

Jo, så är det, ”recent findings”, dvs de senaste 5 årens koststudier ifrågasätter att det är det mättade fettet som är viktigast. Bland annat så finns flera observationsstudier, ex Malmö Kost-Cancer där deltagarna själv rapporterat hur mycket fett de äter. Man ser där inga associationer till ökad sjuklighet hos dem som äter mest fett. För ett år sedan publicerades också en metaanalys som kom till slutsatsen att mättat fett inte är associerat med ökad sjuklighet.

Författarna i AJCN erkänner att studier där patienterna bytt fett till kolhydrater inte minskat utan snarast ökat risken för hjärtsjukdom.

Källa: OM DIABETES.DOC

– ◊ –

Vår kommentar:

Hela Livsmedelsverkets argumentation bygger på att mättat fett orsakar hjärtproblem, vilket det saknas vetenskaplig grund för att påstå. Detta vet margarinindustrin, varför de numera också använder oljor med hög andel mättat fett (men det talar de inte högt om).

Livsmedelsverket har således inget vetenskapligt stöd för att rekommendera lättmjölk och lättmargarin!

Intressent att notera är att Finland (se diagram ovan), som nästan helt har ersatt smör med margarin, ligger i topp inom EU när det gäller utveckling av  barndiabetes (diabetes typ 1). Sverige som också är högkonsument av margarin kommer som god tvåa och vi har t.ex. dubbelt så många fall av barndiabetes per capita som Tyskland.

Dock börjar nu vinden vända även i Finland, till förmån för riktig smör.

Låt barnen välja smör!

Publicerad 3 februari 2010.

Det är hög tid för valfrihet i skolorna. Sedan länge har Livsmedelsverket hävdat att mättat fett är farligt varför både vuxna och de små ska välja lättmargariner och lättmjölk framför betydligt mer naturliga produkter som smör och standardmjölk. Kostcheferna runt om i landet har börjat känna sig trängda av upplysta föräldrar till skolbarn varför Livsmedelsverket nyligen var ute på en riksomfattande turné för att gjuta kraft i kostcheferna. Tydligen hade argumenten för lättprodukter tagit slut.

Fortsätt läsa ”Låt barnen välja smör!”