Länk mellan autism och diabetes? (och om UC/Crohns)

Paleofriend om autism, diabetes och ADHD:

Jag (paleofriend) följer området autism med ett särskilt intresse för jag har länge trott att det är något skumt med det. I vissa länder som USA och UK är det nu ca 1% av alla barn som får diagnosen autism spectrum disorders (ASD), från att ha varit okänt och mycket ovanligt för några decennier sedan. Utvecklingen har skett parallellt med andra välfärdssjukdomar och sammanfaller med både skrämselpropagandan mot solljus (vitamin D) och med införandet av kostråden. Det sammanfaller också med att antalet vacciner för små barn har ökat (och vissa tror att autism är det direkta resultatet av det).

Fortsätt läsa ”Länk mellan autism och diabetes? (och om UC/Crohns)”

Livsmedelsverkets råd visar att vi behöver oberoende forskning

Om författaren Lars Bern:
Jag är forskarutbildad, har varit vOrdf i Cancerfonden,
är huvudman i Hjärt&Lungfonden och jag har 40 års
erfarenhet av miljöfrågor och miljöforskning.

Lars Bern om Livsmedelsverket och kosten

SVT-programmet Vetenskapens Världs inslag om Fettupproret avslöjar att de kostråd som samhället gett i decennier och fortfarande ger via sjukvården och Livsmedelsverket kan vara en bidragande orsak till att hundratusentals svenskar blivit allvarligt sjuka. Vem bär i så fall ansvaret och vem skall ersätta dem som drabbats? Det skriver Lars Bern. Fortsätt läsa ”Livsmedelsverkets råd visar att vi behöver oberoende forskning”

Kostdebatten visar nätets makt

 

Om författaren Lars Bern

Jag är forskarutbildad, har varit
vOrdf i Cancerfonden, är huvudman
i Hjärt&Lungfonden och jag har
40 års erfarenhet av miljöfrågor
och miljöforskning.

 

Vanliga människor har i Internet fått en egen kanal till kunskap och det ger dem ökad makt. Den nya tekniken kommer att skapa en friare och mycket annorlunda värld. Räkna dock med att vänsterkrafterna lurar som gäddor i vassen. De kommer att göra upprepade försök att skaffa sig kontroll över webben för att kunna sy in oss i sina auktoritära tvångströjor, skriver Lars Bern, vOrdf i Cancerfonden och huvudman i Hjärt&Lungfonden.

Fortsätt läsa ”Kostdebatten visar nätets makt”

Livsmedelsverket: Matråden bygger på forskning

Läs mer hos Kostdoktorn…

Under 40 års tid har ansvariga departement och statsråd via ämbetsverk som Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet sanktionerat en verksamhet som kraftigt underminerat folkhälsan. Resultatet är tydligt och entydigt.

Vad är det som är så svårt att förstå?
När skall våra förtroendevalda reagera?

Det är en politisk fråga – inte en nutritionsfråga!


Våra barn far illa!
Våra vuxna far illa!
Våra äldre far illa!
Undervisningen och studieresultatet far illa!
Vår hälso- och sjukvård far illa!
Vårt välstånd far illa!

Enbart skräpmats- och läkemedelsindustrin mår väl!

Vad måste mer till?

Räcker det inte med en fördubbling av fetma på 20 år*?
Räcker det inte med en tre-dubbling av diabetes på 20 år*?
Räcker det inte med epidemisk utveckling av kostrelaterade sjukdomar?

*) Nyckelhålsmärkning, rådet att äta fettsnålt kom 1989, när fetma och diabetes tog fart.

Måste det till ett folkuppror mot livsfarliga kostråd?

Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!

I Sverige serverar daghemmen och skolorna lättmjölk och margarin till barnen efter Livsmedelsverkets rekommendationer trots protester från många föräldrar, trots att vetenskapen har visat att de feta mejeriprodukterna är nyttiga och trots att en överkonsumtion av margarinets fleromättade fetter kan ha allvarliga hälsoeffekter.

Förra året påpekade vi i Dagens Medicin att Livsmedelsverkets varningar mot animaliskt och mättat fett saknade vetenskapligt stöd. Talrika studier har visat, att hjärtpatienter inte har ätit mera mättat fett än andra och att strokepatienter har ätit mindre. Risken för hjärtinfarkt är i själva verket minst hos människor, som frossar i feta mejeriprodukter. Inga korrekt utförda experiment har heller lyckats förlänga livet för hjärtpatienter genom att minska på deras intag av animaliskt fett, och svenska studier har visat, att barn som äter minst mättat fett är fetare och har sämre skelett än andra. Fortsätt läsa ”Rekommenderad skol- och daghemskost är en hälsofara!”

Livsmedelsverket är korrupt

Det svenska livsmedelsverket är korrumperat, det är bara att konstatera. Det hjälper föga att två industriavlönade personer avgått ur deras kostrådskommitté, bl a professor Bengt Vessby vars tjänst bekostades av margarinindustrin. Det är samma elände fortfarande.

Gång på gång tar de ställning för produkter som industrin behöver – fast de bevisligen innehåller giftiga ämnen (som benspyren i becel eller akrylamid i mat) eller är sjukdomsframkallande för oss (som omestrade fetter och industritransfetter). Hur länge ska de få hålla på med det?

Fortsätt läsa ”Livsmedelsverket är korrupt”

D-vitamin, hormonet som kan förebygga cancer.

What if a cure for cancer has been right here all along?
What if the very agency charged with protecting your
health is the one keeping you from that cure?

Dr. Joseph Mercola

– ◊ –

Tänk om det hela tiden har funnits ett botemedel mot cancer?
Tänk om de organisationer som är till för att skydda din hälsa,
är de som håller dig ovetande om, borta från, detta botemedel?

Dr. Joseph Mercola

Fortsätt läsa ”D-vitamin, hormonet som kan förebygga cancer.”