Motion är hälsosamt – men har mindre med viktnedgång att göra.

Motionera bör man man, minst en halvtimmas pulshöjande aktivitet per dag. Men den som försöker gå ner i vikt genom att motionera mera, blir sannolikt besviken.

I en färsk undersökning, tog forskarna en grupp av stillasittande, överviktiga män och kvinnor och under 18 månader  tränades de för att springa ett maraton. Männen förlorade bara något kilo och kvinnorna i studien i genomsnitt ingen förändring alls av deras vikt. En orsak kan vara att människor tenderar att öka sitt kaloriintag då de ökar sin träning.

Men motion i sig har många andra fördelar:

  • Ökar dina energi nivåer: Ju mer energi du använder, desto mer får du.
  • Förbättrar kvaliteten på din sömn: Motion hjälper dig att somna snabbare och förbättrar din sömnkvalitet.
  • Hjälper mot kronisk sjukdom: Motion bidrar till att förbättra ditt blodtryck och kolesterol, och har samband med fördröjd debut av demens.
  • Förbättrar ditt humör: Motion främjar en positiv hjärnkemi.
  • Enligt en 2000 studie som publicerades i British Medical Journal, som forskat i sambandet mellan motion och cancer, påverkar motion flera biologiska funktioner som kan reducera din cancerrisk.

Motion kan hjälpa till att bekämpa så gott som alla kroniska sjukdomar. Men hur?

Svaret ligger i dess förmåga att normalisera din insulin nivå. Insulinresistens är ett tillstånd där kroppen förlorar sin känslighet för insulin, vilket resulterar i överskott blodsocker. Detta i sin tur har länge kopplats samman med en mängd sjukdomar, däribland diabetes, högt kolesterol, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och cancer. Insulinresistens är också en kraftfull faktor i den stora majoriteten av alla kroniska sjukdomar.

Ökningen av insulin sjukdomar beror till stor del av överdriven konsumtion av fruktos och kolhydrater i den kost statens Livsmedelsverk rekommenderar, kombinerat med en brist på motion.

Träning saktar ner ditt åldrande

Ett flertal studier har visat att regelbunden, måttlig till intensiv motion kan förhindra eller fördröja uppkomsten av hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma och benskörhet, som alla är vanliga åkommor i samband med stigande ålder.

Men ännu mer spännande är den senaste forskningen kring telomerer , och hur de påverkar åldrandeprocessen.

En anti-åldrande teori är att om du kan kontrollera åldringsprocessen inuti cellerna, bör du kunna kontrollera din hastighet av åldrande. Telomererna sitter på toppen av varje ”arm” av dina kromosomer, som är inne i kärnan av varje av kroppens celler. Forskare har upptäckt att varje gång dina celler delar sig så förkortas dessa telomerer. När dina telomerer har reducerats till ca 5000 baser, kommer du förmodligen att dö av ålderdom (och inte av sjukdom).

Nu kan detta telomerförkortning process inte påverkas eller stoppas av motion. Däremot kan processen påskyndas av en ohälsosam livsstil. Fetma, brist på motion, psykisk stress och rökning ger t.ex. en produktion av fria radikaler som påskyndar cellulära omsättning och telomerförkortning. Därför är det förståeligt att motion spelar en viktig roll i förebyggandet av åldrande, särskilt för att förebygga för tidigt åldrande!

Läs mer … Dr Mercola

Vår slutsats

Genom att äta sig ner i vikt reduceras risken för många sjukdomar och lusten och förmågan att röra sig ökar, vilket ytterligare ökar hälsan och välmående. En positiv spiral, där dock viktnedgången kommer först genom att äta rätt. Härvid är det klokt att notera att Livsmedelsverkets kostråd är kontraproduktiva, den höga andelen kolhydrater de rekommenderar gör att kosten är både fettbildande och sjukdomsframkallande. Ät riktig mat och inte lightprodukter!

Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater

Paleofriend har skrivit ett inlägg om en artikel i European Journal of Internal Medicin: Nutrition and Alzheimer’s disease: The detrimental role of a high carbohydrate diet.
Paleofriend gjorde en fri översättning av Abstract:

I den här publikationen belyser vi hur kolhydrater i kosten, speciellt fruktos, tillsammans med en viss brist på fetter och kolesterol, kan leda till utvecklandet av Alzheimers. Ett första steg i fysiologin av sjukdomen motsvaras av Advanced Glycation End-products (AGE) i viktiga blodproteiner, som är inblandade i transporten av fett, kolesterol och syre. Detta leder till brist på kolesterol i neuronerna, vilket allvarligt försämrar deras förmåga att fungera.

Fortsätt läsa ”Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater”