Tio giftrester i en jordgubbe!

jordgubbar

ζ

jordgubbar-gift

ζ

Nedan ett klipp från Rune Lanestrands Facebooksida

rune-lanestrand-ror

Industrijordgubbar

För att ingen ska missa denna bekräftelse på att min varning för industrijordgubbarna inte är överdriva så gör jag ett nytt inlägg med tv4 väst som bilaga.

Det är t o m värre än jag kunde föreställa mig.

Lars_BarregardLars Barregård, professor i
miljömedicin och överläkare
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det är så typiskt att en professor (Lars Barregård) så oansvarigt och ovetenskapligt kan påstå att en cocktail blandad med tio olika växtgifter är helt ofarlig.

För små barn då?

Det är en skam för både honom och den akademiska världen som i många olika sammanhang försvarar gift- och kemisamhällets farligheter.

ζ

doktorshatt2Jag är verkligen besviken på experter, ofta högutbildade, som med sitt stora inflytande bidrar till att förgiftningen av jord, djur och människor kan få fortsätta.

Folk är ju fortfarande imponerade av titlar.

ζ

I går ringde tv4 väst som har redaktion i Trollhättan. De hade läst min blogg och efter ett längre samtal blev det detta intressanta inslag i morgonens nyhetssändning. 30 sek in kommer inslaget som bekräftar att det i 83 procent av de prov på jordgubbar som Livsmedelsverket tagit innehåller restgifter. I något fall upp till 10 olika växt- mögel- och insektsgifter.

Rune Lanestrand

ζ

Rune-Lanestrand-småbrukare

Om författaren, småbrukaren Rune Lanestrand (hans egna ord):

Välkommen till min nya blogg som inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt.

T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.

Jag säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister;

”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

ζ

jordgubbe

.
Vad göra när det gäller jordgubbar?

Efterfråga och köp helst ekologiska jordgubbar. Då stödjer vi de producenter som odlar giftfritt på samma gång som vi minskar marknaden för de som besprutar.

Affärer som är rädda om sina kunder ser då till att det finns ekologiska jordgubbar att köpa, annars är ju risken stor att kunderna handlar någon annanstans. Denna effekt uppnås om bara några procent av kunderna börjar efterfråga ekologiska jordgubbar.

ζ

APPENDIX

Rune Lanestrands tidigare inlägg om jordgubbar

Den förgiftade jordgubben.

Inför jordgubbssäsongen vill jag uppdatera mig och beställer från Jordbruksverket information om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som tycker om jordgubbar. För jordgubben är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade.

För att bekämpa svampangrepp finns 13 olika preparat, 9 olika insektsmedel, 8 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 44 preparat varav 33 är, p.g.a. sin giftighet, förbjudna att användas i ekologisk, KRAV-godkänd jordgubbsodling.

Lantbruksuniversitet tycks främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag och gifttillverkare sponsrar utbildningen. Agronomerna ser bara hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i naturen och som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen.

Odling av jordgubbar har tyvärr antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används. I Jordbruksverkets förteckning över skadegörare räknar experterna / agronomerna upp inte mindre än 23 hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort.

För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget. Det är inga ofarliga preparat.

Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador. Gifterna kan också bidra till ökad allergi, astma och cancer.

Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Så här beskriver fabrikanten själv ett av sina farliga preparat, Betanal, under Riskupplysningar:

”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.”

Regn och skurar som sköljer bort giftet innebär extra mycket besprutning. Dessutom har LRF som lägger miljoner på att framställa sig som miljövänligt begärt och fått dispens av KEMI (Kemikalieinspektionen) för det i jordgubbar förbjudna starka växtgiftet Betanal.

Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter. Det är LRF som har märket Svenskt Sigill som vill ge intryck av att deras produkter är ekologiska, men tillåter både konstgödsel och växtgifter så många luras säkert tro att det är något slags Kravmärke.

Rune Lanestrand – 15 juni 2013