Vacciner för allt: forskarna nu om gränsen till att utveckla vaccin mot salmonella.

Googleöversatt

Originalartikel:  Vaccines for everything: Researchers now on brink of developing salmonella jab.

 ◊

(NaturalNews) Vaccinet branschen är för närvarande hårt på jobbet att försöka pressa fram ett vaccin för salmonella, en typisk livsmedelsburen patogen som trivs på fabriks-gårdar och andra ohälsosamma inställningar. CBS 13 Nyheter i Sacramento rapporterar att forskare från University of California, Davis, har fått i uppdrag att utveckla ett vaccin som förmodligen hindrar salmonella, som dessa forskare säger att de är på väg att fullborda inom en mycket snar framtid.

Snarare än att försöka ta itu med de underliggande orsakerna till salmonella, som omfattar smutsiga djurhälsovillkor levande på industriprodukter gårdar och överanvändning av syntetiska antibiotika i konventionell boskap, bara för att nämna några, mainstream vetenskapen är upptagen koka ihop nya sätt att överösa personer med giftiga kemiska cocktails som permanent kan skada dem.

Finansierat av ett bidrag från National Institutes of Health, Stephen McSorley och hans team av internationella forskare tror att genom att noga studera immunsvaret mot infektion hos möss, kommer de att kunna komma fram till en solid vaccin protokoll för ”härdning” salmonella. Och deras resultat hittills som nyligen publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, tyder på att projektet går framåt som planerat.

Inte helt överraskande, är Big Pharma bakom detta löjliga strävan att utveckla ett vaccin för en sjukdom som till stor del förebyggas genom bättre hygien, småskaligt jordbruk, och naturligt ökat mänskligt immunitet. Drug jätte GlaxoSmithKline (GSK) och Novartis Vaccines Institutet för Global Health är både medarbetare på projektet, vilket förväntas att snart flytta in i kliniska prövningar ( http://www.foodsafetynews.com/2012/02/a-vaccine- mot-salmonella / ).

Utvecklingen av denna nya salmonella vaccinet verkar även rikta direkt med visionen av en grupp forskare i Storbritannien som förra sommaren kallade för utveckling av 20 nya vacciner i det kommande decenniet. Deras papper, som publicerades i tidskriften Lancet, söker finansiering för utveckling av vaccin ”bortom klassiska infektioner,” även för saker som diabetes, degenerativa sjukdomar, och även cancer ( http://www.bbc.co.uk/news / hälso-13.714.224 ).

Så genom att det ser ut, kan det snart bli vacciner för nästan allt – en huvudvärk, magbesvär, ett papper snitt, you name it. Allt vanliga läkemedel kan identifiera som är en konsekvens av en underliggande tillstånd snarare än en orsak till den är öppen spelet för utvecklingen av vaccin eftersom det finns en hel del pengar att tjäna utnyttja denna inställning till så kallade medicin.

Källor för denna artikel är:  http://sacramento.cbslocal.com

 ◊

Kommentar:

GMO och experimentvacciner har en gemensam faktor och det är att de går förbi naturens filter och barriärer mot skadlig manipulation av livets mest fundamentala grundstenar.

GMO- och vaccinationsproducenterna är dock medvetna om riskerna, eftersom de bara levererar med friskrivningsklausul. De tar inget som helst ansvar för sina experimentprodukter.

Våra förtroendevalda har själva oftast inga medicinska kunskaper och de litar på ”auktoriteter” – som tyvärr alltför ofta är partiska och det är inte heller ovanligt med ekonomiska bindningar till industrin.

Närmast på tur står nu våra unga flickor. Läs mer och bedöm själv:

.

.

Konsekvenserna av detta okontrollerade manipulerande kan i värsta fall bli att mänskligheten utrotar sig själv. Att hamstrar kan bli sterila på tre generationer genom att äta GMO-soja är en väckarklocka. Läs mer…

Forskarna har i uppdrag att söka en effekt och verkar vara fullständigt omedvetna om vilka hundratusentals andra effekter som åstadkoms. Det blir mindre bieffekter, kanske bara en liten nedsättning av vår funktion, eller större bieffekter som narkolepsi. Det kan bli senare effekter som t.ex. demens eller cancer (som kanske inte sätts i samband med vaccinationen tjugo år tidigare). Det kan också bli omedelbara effekter för gravida i form av plötsligt missfall eller missbildade barn, men det sambandet kan svårligen bevisas då andra faktorer också spelar in. Om vi sedan beaktar cocktaileffekten, när flera faktorer samverkar, t.ex. flera vaccinet i kombination med olämplig toxisk föda eller en infektion, då kan vad som helst hända och det är inte alltid vi sätter det i samband med vaccinationen heller. Vi vet helt enkelt väldigt lite om konsekvenserna.

Försiktighetsprincipen bör gälla och vi bör undvika att passera de barriärer och skydd som evolutionen utvecklat under årmiljoner. Att äta skvalen (hajleverolja) är t.ex. ofarligt, men att injicera det in i blodbanan skapar en kraftig reaktion från vårt immunförsvar, som kan gå snett (vi har således passerat kroppens egen skyddsbarriär).

Vi bör åtgärda grundorsakerna istället för att bara dämpa symptom. En bra småskalig djurhållning är en bra början och sjölva kan vi se till att ha ett bra immunförsvar genom att äta bra mat, röra på oss och t.ex. äta D-vitamin under vinterhalvåret.

Haken är att då säljs ju mindre läkemedel och mindre sjukvård efterfrågas.

Team KOSTDEMOKRATI

.

 

 

Kommentera