Varför sån masshysteri runt svininfluensan?

Bakom all statistik finns det verkliga människor

När han börjar skratta förlamas ansiktet, nackmusklerna blir alldeles lealösa och huvudet faller ner. En annan gång blir han arg eller överraskad, och han faller ihop. Han somnar under lektionerna, kan inte cykla och får inte köra bil. Det är svårt att ens ta bussen, för han somnar och hamnar på fel ställe.

Han är 19 år gammal och bor i Malmö. Allt i livet ska egentligen börja nu. Men han kommer inte att få uppleva spänning och spontanitet. Han kommer aldrig att få leva ett normalt socialt liv. Han måste stänga ute starka känslor, då de får honom att kollapsa.

Hans enda misstag var att följa myndigheternas anvisningar och pliktskyldigt vaccinera sig mot svininfluensan. Han är en av kanske 177 unga som har drabbats av narkolepsi efter massvaccineringen hösten 2009. Då var Sverige på krigsfot. Alla skulle vaccineras.

Läkemedelsbolag hetsade fram ett vaccin som de begärde och fick ansvarsfrihet för. Det utgick nästan påbud om att vi skulle vaccineras. Föräldrar som inte vaccinerade sina barn fick stränga brev om att infinna sig.

Läs mer … Metro

– ◊ –

Tidigare inlägg i Metro – 2009:

Amerikanska cheerleadern Desiree Jennings i Washington vaccinerades mot influensan den 23 augusti 2009. Tio dagar senare fick hon influensaliknande symptom som feber, illamående och trötthet. Men läkarna förbryllades av att hon också fick stora problem med talet och spasmiska ryckningar i kroppen. Desiree kunde inte längre ta sig fram normalt om hon inte går baklänges.

Dygnet runt lever hon nu med ofrivilliga ryckningar i musklerna. Enda sättet för henne att kunna röra sig normalt är genom att gå baklänges. Hon kan också springa obehindrat och kan då också tala utan problem, något som läkarna just nu har svårigheter att förklara.

Fallet har fått stor uppmärksamhet i USA. Enligt amerikanska tv-kanalen NBC har Jenkins nu av läkare vid Johns Hopkins-sjukhuset fått diagnosen dystoni: en ovanlig neurologisk sjukdom som orsakar spasmiska muskelsammandragningar i kroppen och svårigheter med motoriken. Läkarna tror att sjukdomen kommit av en svår reaktion på vaccinet hon tagit mot influensa.

– Jag skulle hellre köpt en lott än vaccinerat mig om jag hade vetat om riskerna, säger Jenkins till NBC och vill nu varna andra människor som funderar på att vaccinera sig.

Samtidigt säger läkare till NBC att reaktionen är extremt ovanlig och att Desiree är en på miljonen att drabbas så här.

Länk … Metro 2009

– ◊ –

Kommentar:

År 2009 fanns erfarenheten att influensa vaccin kunde orsaka svåra neurologiska skador och en på miljonen skulle innebära 5 svenskar (!), om 5 miljoner vaccinerar sig.

Andra ungdomar i USA drabbades av andra neurologiska problem. Ingen vet vilken totalskada som vaccinet orsakade, skador kan uppkomma senare och smärre neurologiska skador märks inte lika tydligt. Hur påverkas immunförsvaret, har risken för cancer och demens ökat? Vad händer om tio, tjugo, trettio år? Ingen vet, detta är ju ett experimentvaccin!

Ansvariga i Sverige valde att inte lyssna, att blunda och att inte informera allmänheten om att det fanns en biverkningsrisk som inte var ringa med vaccinet mot svininfluensan.

Det fanns både pressmeddelanden, en JO-anmälan, en KU-anmälan (innebar att alla partier var informerade) och en JK-anmälan (som inte utredes). Med anmälan följde också en omfattande dokumentation om risker som alla läskunniga kunde ta del av.

Denna information borde ansvariga myndigheter också ha införskaffat via andra kanaler, innan de fattade sitt beslut. Annars är ju ärendet häpnadsväckande amatörmässigt skött.

Men media, politiker (samtliga partier), myndigheter (främst då Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) och vårdens ansvariga valde att negligera denna alarmerade varning om biverkningar. Medborgarna fick ingen information och fördes således bakom ljuset.

I värsta fall skulle ju miljoner svenskar kunnat slagit ut av vaccinet, en miljon skulle kunnat utveckla ALS, en miljon Alzheimers, ….. . Varför beaktades inte denna risk?

Ingen vet ju vad som kan hända när experimentvaccin sprutas in i blodbanan.

Läs … Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!

HPV

Nu har vaccinationskampanjen mot HPV-virus dragit igång och det kan vara klokt att läsa på innan man fattar sitt beslut, t.ex. på denna webbplats.

På startsidan, vänster kolumn under blogginläggen, finns en sökruta. Skriv in sökordet ”HPV” så visas alla blogginlägg med ordet HPV. T.ex. visas då blogginlägget;

  • Vaccin mot HPV  – läs här…

Rekommendationen är att söka information från flera oberoende källor.

Team KOSTDEMOKRATI

– ◊ –

Kommentera