”Du och jag vill göra skillnad: LCHF har nått fas 3 (bekämpningsfasen) i USA” (?)

You Are A Radical, And So Am I: Paleo Reaches The Ominous “Stage 3″

.
I USA pågår en liknande kostdebatt som i Sverige, fast den har inte kommit lika långt. Detta blogginlägg menar att processen befinner sig i steg 3 (de bekämpar dig), även i USA.

Meningsmotståndarna  utkämpar ett fördröjningskrig de aldrig kan vinna, eftersom de har vetenskapen mot sig. Det är bara en fråga om tid innan verkligheten kommer ikapp.

”First they ignore you,

Först ignorerar de dig

then they ridicule you,

sedan förlöjligar de dig

then they fight you,

sedan bekämpar de dig

then you win.”

sedan vinner du.

-Mahatma Gandhi

Läs blogginlägget här…  (Googleöversatt)

Intressant är vinstmarginalerna på skräpmat, som förklarar varför livsmedelsindustrin vill att vi skall fortsätta äta industriellt processade kolhydrater. Riktig mat är svårt att tjäna stora pengar på och dessutom minskar ju då marknaden för läkemedelsindustrin.

Observera att vi på KOSTDEMOKRATI står för oberoende information baserat på fakta och att det är Du som skall bestämma hur Du vill leva dit liv. Vi står för den valfriheten.

Vi menar att upplysta medborgare själva kommer att välja bort livsmedel som gör dem sjuka och feta. De kommer inte heller att via sjukvården välja metoder som spolierar deras liv.

Kunskaper ger större möjligheter att styra sitt eget liv. Att enbart förlita sig på ”auktoriteter” kan leda helt fel, då de alltför ofta agerar i eget intresse (det som Dalai Lama kallar ”ego business”).

Vi kallar vårt koncept för ”egenkontroll”.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera