Allt du velat veta om D-vitamin

– Googleöversatt –

Varför är vitamin D viktigt?

Den huvudsakliga effekten av D-vitamin är att hjälpa kalcium och fosfor – avgörande för strukturen och styrkan i våra ben – i vår kost att absorberas från tarmen. Forskarna har funnit att D-vitamin kan bidra till att förebygga sjukdomar som cancer, diabetes och sjukdomar i hjärta och kärl.

Vitamin D är en fettlöslig vitamin. Det faktum att det löser sig i fett är viktigt, eftersom det innebär att kroppen kan lagra den för framtida bruk. Ultraviolett B (UVB) i solljus strålar omvandlar kolesterol i huden till vitamin D.

Vilka är symtomen av vitamin D-brist?

Många har inga symptom eller bara vaga sådana som trötthet eller allmän värk. Eftersom symptom på vitamin D-brist ofta är mycket ospecifika, är det problem som ofta missas. Diagnosen är lättare att ställa när allvarliga brister uppstår med några av de klassiska (typiskt) symptom och missbildningar ben. Symtom hos vuxna:

 • Allmän vag värk and smärta.
 • Med en mer grav brist, kan det finnas mer allvarlig smärta och även svaghet. Detta kan leda till svårigheter att stå upp eller gå i trappor, eller kan leda till person som går med en ”vaggande” mönster. Detta är känt som osteomalaci.
 • Smärta i revbenen, höfter, bäcken och lår och fötter.

Hur mycket vitamin D behöver jag?

Vårt dagliga krav på att ökas beroende på nyare forskning. För några år sedan var 400 IE tänkt att vara allt vi behövde, men nu för vuxna cirka 2000 enheter anses bra för hälsan.

Vilka livsmedel innehåller D-vitamin?

Förvånansvärt få livsmedel innehåller vitamin D. Detta beror på den mänskliga kroppen är byggd för att få D-vitamin genom huden (från solljus).

Det finns tre D-vitamin super mat: lax, makrill, champinjoner som utsätts för ultraviolett ljus. Övriga livsmedel källor till vitamin D är: fiskleverolja, tonfisk på burk i vatten, sardiner burk i olja, mjölk eller yoghurt – oavsett om det är helfet, icke-fett, eller mindre fett – berikade med vitamin D, nötkött eller kalvlever , äggulor, ost.

Vem får D-vitaminbrist?

En betydande andel av oss får D-vitamin brist. Detta beror främst på vår inomhus livsstil, våra klänningar, användning av burka i muslimska kvinnor, vår hudfärg.

Särskilt utsatta är växande barn, gravida och ammande kvinnor, de som på sjukhus under lång tid, eller hemmabundna personer, personer som använder en hel del solskyddsmedel (sun skyddsfaktor – 15 eller högre), äldre (på grund av tunnare hud än yngre människor) och personer med vissa medicinska tillstånd som Crohns sjukdom, celiaki, lever och njursjukdomar.

Hur diagnostiseras D-vitaminbrist?

Det kan misstänkas från din sjukdomshistoria, symtom eller livsstil. Ett enkelt blodprov för vitamin-D-nivå kan göra diagnosen. Blodprov avseende på kalcium och fosfat nivåer kan också visa förändringar i samband med en låg nivå av vitamin D.

Dr Swaraj W, Dr Shaila B och Dr Arpandev Bhattacharyya, Institutionen för Diabetes och Endokrinologi, Manipal sjukhus, Bangalore

Källa: DAILY NEWS & ANALYSIS

Kommentar:

Praktiskt taget alla nordbor som inte regelbundet åker på solsemester har brist på D-vitamin, som på våra breddgrader bara fås når solen står högt på himlen, på eftermiddagen under sommarmånaderna. En halvtimmas sol mitt på dagen under sommaren ger cirka 10.000 IE D-vitamin (längre tids solning ger inte mer). Mörkhyade behöver sola längre tid.

Senare forskning rekommendera 2000 – 4000 IE per dag för vuxna och kanske hälften för mindre barn. I Sverige kan man köpa kapslar med D3-vitamin som innehåller 2000 IE (en till två per dag) eller kapslar med 5000 IE.

Livsmedelsverket rekommenderar fortfarande 300 – 400 IE per dag och denna dos finns oftast på apoteken. Hälsokosten säljer kapslar med 2000 – 5000 IE.

Brist på D-vitamin sänker immunförsvaret så att man blir mer mottaglig för förkylningar, influensa och lättare får t.ex. en vår-depression. Senare forskning visar också att risken för bröst- och prostatacancer ökar vid brist på D-vitamin.

D-vitamin är troligen det viktigaste kosttillskottet och det billigaste, som alla behöver under höst, vinter och vår.

2 svar på ”Allt du velat veta om D-vitamin”


 1. Våren är officiellt här – men än behöver du D-vitamin!

  Allmänt 20 mars, 2017

  Våren börjar officiellt den 20 mars för oss på norra halvklotet – det vill säga i och med vårdagjämningen idag.
  Faktum är att mars även utgör den första månaden då det går att få vitamin D från solexponering – dock i alldeles för låga nivåer för att det skulle vara tillräckligt. Så än gör du rätt i att äta tillskott.

  Här får du veta mer … Kurera

 2. Klipp från Facebook

  Hej vänner! ✌❤

  16 viktiga forskningsfakta om D-vitamin

  Solen är vår viktigaste källa till D-vitamin. Här är 16 fakta hämtade från artiklar på kurera.se som förklarar varför du ska vara ute i solen minst 15 minuter per dag – och gärna komplettera kosten med D-vitamintillskott.

  Samtliga texter är hämtade från artiklar på Kurera.se där de finns att läsa i sin helhet.

  Solning
  Om vi solar i bikini, utan solskyddsfaktor under 15 minuter producerar kroppen själv 375-500 µg D-vitamin och reglerar själv upptaget och användning. D-vitaminupptaget försvåras av att solstrålarnas vinkel mot jorden inte ger lika bra tillskott när du kommer norr om Paris och under vinterhalvåret minskas din D-vitamin produktion med minst 80 procent. Använder du dessutom solskydd tar det längre tid för kroppen att ta upp D-vitamin. SPF 15 innebär att du måste du sola 7,5 timmar för att uppnå samma produktion av D-vitamin i huden som under 30 minuter oskyddat.

  Brist

  Antalet som diagnostiseras med D-vitaminbrist har ökat dramatiskt de senaste tio åren. Likaså antalet som får D-vitamin utskrivet på recept från sin läkare. Det visar statistik från Socialstyrelsen. År 2004 var det endast nio personer som fick D-vitaminbrist som sin huvuddiagnos inom öppenvården. År 2014, tio år senare, hade den siffran stigit till 1 030 fall. En studie av förskolebarn i Västerbotten visade att många barn hade D-vitaminbrist redan i slutet av sommaren och att bristen förvärrades under vinterhalvåret. Det trots att deras D-vitaminintag var enligt rekommendationerna.

  Schizofreni
  Studier har visat att patienter med schizofreni har lägre D-vitaminnivåer jämfört med friska personer. En studie publicerad i tidskriften Early Prevention in Psychiatry försökte att fastställa förhållandet mellan D-vitaminstatus och symtomens svårighetsgrad hos schizofrena patienter. Forskarna upptäckte att låg D-vitaminnivå ökade svårighetsgraden av symptomen vid schizofreni och hypotesen är att ökad nivå av D-vitamin hos personer med sjukdomen skulle kunna minska vissa av symtomen.

  Bröstcancer
  Cancer är en sjukdom orsakad av okontrollerad delning av onormala celler. Forskare har länge haft en teori att vitamin D spelar en roll vid cancerutveckling på grund av sin förmåga reglera celltillväxt. Vitamin D-receptorer finns på ytan av en cell där den får signaler. Genom att fästa sig till en receptor signalerar dessa till cellen att den ska agera exempelvis dela sig eller dö. En studie jämförde D-vitaminnivåerna på 3634 koreanska bröstcancerpatienter med 17133 friska kontrollpersoner. Forskarna fann att kvinnor med brist på vitamin D hade 27 procent ökad risk att utveckla bröstcancer jämfört med de kvinnor som hade tillräckliga nivåer. Studien publicerades i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment.

  Starka barn
  Trots att gravida kvinnor rekommenderas att äta tillskott av folsyra, järn och D-vitamin så är det vanligt med D-vitaminbrist gravida kvinnor i norra Europa. Att se till att nivåerna är normala är viktigt, forskare har upptäckt att gravida med höga nivåer av vitamin D får starka barn. I studien ingick nästan 700 engelska mödrar och deras barn. Forskarna mätte nivåerna av vitamin D i slutet av graviditeten och fann att höga nivåer av vitaminet i kvinnornas blod under graviditeten innebar att barnet sedan hade ett starkare handgrepp vid en ålder av fyra år. En ökningen av muskelstyrkan som observerades vid fyra års ålder kan eventuellt bidra till att minska andelen sjukdomar som är förknippade med förlust av muskelmassa i ålderdomen.

  PMS
  Forskare har upptäckt att nivåerna av kalcium och D-vitamin varierar under menstruationscykeln. En italiensk studie publicerad i Journal of Pediatric och Adolescent Gynecology visar att tillskott med D-vitamin kan minska känslor som ångest och irritabilitet hos unga kvinnor med humörstörningar som är kopplade till PMS. Tidigare studier har visat att låga D-vitaminnivåer är relaterade till ångest och depression. Baserat på detta ville man forska i hurvida tillskott av vitamin D kunde minska svårighetsgraden av humörstörningar i samband med PMS. Den gruppen som i studien fick D-vitamin och uppnådde tillräckligt höga nivåer (35-60 ng /ml)minskade sin ångest, irritabilitet samt depression. Däremot sågs inte några väsentliga förändringar när det gällde förekomsten av fysiska PMS-symtom.

  Tarmcancer
  En studie gjord av forskare från University of Foggia i Italien har genomförts för att bekräfta, eller avvisa, resultaten från tidigare studier som visat att en hög D-vitaminstatus förknippas med bättre överlevnadsresultat hos patienter med kolorektalcancer (koloncancer och rektalcancer). Forskarna mätte D-vitaminstatusen hos 143 kolorektalcancerpatienter efter att tumören avlägsnats. Forskarna ville bedöma D-vitaminets inverkan på total överlevnad och den tid som gick till ett eventuellt återfall. Genomsnittsöverlevnadstiden var 65 månader om patientens D-vitaminnivå var över 20 ng/ml jämfört med 34 månader om patientens D-vitaminnivå var 20 ng/ml eller lägre. Mediantiden till återfall var 50 månader för patienter med D-vitaminnivåer över 20 ng/ml och 24 månader för D-vitaminnivåer på 20 ng/ml eller lägre. Studien publicerades i tidskriften Journal of Gastroenterology and Hepatology.

  Livmoderhalscancer
  En amerikansk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Infectious Diseases visade på en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin och HPV-virus hos kvinnor i USA. Studien fann att varje 10 ng/ml (nanogram per milliliter) minskning av D-vitaminnivåerna (av typen 25-hydroxyvitamin D, även kallat kalcidiol) innebar en 14 procents ökad risk att utveckla HPV-infektion bland sexuellt aktiva kvinnor. Risken att utveckla någon av de tumörframkallande HPV-typer var fördubblad för dem som hade en låg nivå av D-vitamin och nästan tredubblad hos kvinnor med svår D-vitaminbrist.

  Höst- och vårdepression

  Mörker påverkar människan både psykiskt och fysiskt. Ljusbristen gör att många känner sig deppiga och trötta. Årstidsbunden depression förkortas SAD efter den engelska benämningen ”seasonal affective disorder”. Tillståndet drabbar 10 procent av världens befolkning och innebär att man får av depressiva besvär i samband med årstidernas växlingar. En studie gjord vid universitet i Georgia, USA, visar att det finns ett nära samband mellan för låga halter D-vitamin och säsongsbunden depression.

  Luftvägsinfektioner

  En studie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge visar att D-vitamin har effekter på både det naturliga och det adaptiva immunförsvaret. En forskargrupp vid sjukhuset har studerat om vitamin D3 kan reducera antalet luftvägsinfektioner hos personer som ofta är drabbade. Studien visade att tillskott av vitamin D3 minskar symptom och antibiotikaförbrukning bland personer som ofta drabbas av luftvägsinfektioner. 140 personer ingick i studien och mängden D-vitamin som gavs per dag var 4 000 IE, baserat på andra studier som visar att denna mängd behövs för att få effekter på immunförsvaret. Läs mer: D-vitamin kan bromsa luftvägsinfektioner

  Demens
  En studie, publicerad i tidskriften Neurology, visar att D-vitamin har stor inverkan på hur kroppen, och inte minst hjärnan, fungerar. Forskarna såg att personer över 60 år som har låga nivåer D-vitamin i blodet upplever ett tre gånger så snabbt mentalt förfall som de med tillräckliga nivåer D-vitamin. Studien, som omfattar 382 människor, ägde rum under en åttaårsperiod mellan 2002 och 2010. Deltagarnas ålder varierade från 60 år upp till 90 plus och inkluderade personer med normal kognition, med mild nedsatt mental funktion samt med redan utvecklat demens. 61 procent av deltagarna uppvisade låga nivåer D-vitamin i blodet. Läs mer: Larmet! D-vitaminbrist kan leda till demens och flera andra sjukdomar

  MS
  Jonatan Salzer och kollegan Peter Sundström från Umeå Universitet har publicerat en stor studie om sambandet mellan D-vitamin och MS. Resultatet visade att optimala nivåer D-vitamin kan minska risken för MS med 61 procent. Studien visar att skyddseffekten mot MS grundläggs tidigt i livet. Om man är ung verkar den skyddande effekten av D-vitamin vara som störst. Det finns ett mycket starkt samband med underexponering av solljus eller intag av D-vitamin, och utveckling av MS. Ju längre man bor från ekvatorn och ju mindre solljus man utsätts för, desto fler fall MS. Samma mönster gäller för utvecklingen av många andra autoimmuna sjukdomar samt olika kroniska sjukdomar. Gällande skyddet mot MS ligger brytpunkten sannolikt vid 75 nmol/l.

  Immunförsvaret

  Alla celler i kroppen har receptorer för D-vitamin vilket gör det speciellt viktigt för reglering av immunförsvarets beteende, balans och styrka. D-vitamin är ett av de viktigaste näringsämnena i kampen mot förkylningar och influensa. Förutom att det stärker ett trött immunförsvar, så fungerar det även lugnande när immunförsvaret är överaktivt. Ett hyperaktiverat immunförsvar kan leda till autoimmuna sjukdomar.

  Hjärt-kärlsjukdom

  D-vitaminbrist kopplas till allvarliga hjärtproblem som kranskärlsproblem, hjärtinfarkt och stroke. En stor studie på närmare 20 000 medelålders män utförd vid Harvard school of public health har visat att för låga nivåer av D-vitamin är en potentiell förklaring till fler drabbas av hjärtinfarkt under det mörka vinterhalvåret. En fördubbling av halten D-vitamin i blodet halverar risken för hjärtinfarkt, visade Harvard-studien bland annat. Analyser av blodprover indikerade att risken var mer än fördubblad för de med minst D-vitamin i blodet, men även de med genomsnittliga halter löpte 60 procent ökad risk.

  Benskörhet
  Vitamin D ihop med kalcium är en kraftfull duo för benhälsa och förebyggande av osteoporos, benskörhet. D-vitamin hjälper dessutom att absorbera kalcium. Nu visar en studie som publicerats i Osteoporosis International att tillskott med vitamin K2 ihop med D-vitamin samt kalcium sannolikt kan minska risken för frakturer. D-vitamin hjälper kroppen att absorbera kalcium, medan vitamin K2 riktar kalciumet till där i skelettet det behövs. Läs mer: K- och D-vitamin i kombo minskar benskörhet och främjar hjärthälsan

  Astmaattacker

  Genom att regelbundet ta tillskott med D-vitamin kan man minska risken för svåra astmaanfall med upp till hälften, enligt en ny studie. Forskarna har även upptäckt att D-vitamin minskar behovet av kortison efter en attack. Det är sedan tidigare känt en låg nivå av D-vitamin i blodet är kopplat till en ökad risk för astmaattack hos astmadrabbade. Forskning har även att funnit D-vitamin kan spela en viktig roll för personer med astma, genom sin förmåga att minska övre luftvägsinfektioner, som till exempel förkylningar som kan leda till att astman förvärras. Nu visar en ny studie att D-vitamintillskott kan halvera risken för svåra astmaattacker. Den nya studien, en omfattande så kallad Cochrane Review publicerad i Cochrane Library, har undersökt sju studier med 435 barn och två studier med 658 vuxna, från hela världen. Forskarna fann att man genom att ta tillskott med D-vitamin minskade risken för svåra astmaattacker som krävde besök på akuten eller sjukhusinläggning från sex till omkring tre procent.

  Ta hand om er vänner! ✌❤

  Kurera … http://kurera.se

Kommentera