Livsmedelsverket kvar i skräcken för mättat fett

Maximalt 10 energiprocent mättat fett (!)

Detta är sannolikt en av vår tids mest seglivade myter.

Hur myntades den?

År 1968 anställdes journalisten Nick Mottern av McGovern-kommittén i USA för hans förmåga att skriva väl, en man som visade sig vara närmast en militant vegetarian.

När U.S. Dietary Goals utarbetades 1977 valde Nick Mottern siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett, på måfå. Inga vetenskapliga studier har vare sig förr eller senare kunnat motivera varför den skall 10, och inte 5, 20, 30 eller 40 E%.

Tvärtom visar alla senare forskning att naturligt mättat fett inte är skadligt.

Nick Mottern hade ingen medicinsk skolning och inga studier stödde hans hypotes. De forskare som protesterade tystades effektivt genom att deras anslag drogs in.

Än idag används denna siffra för att i påtvinga barnen lättmjölk och lättmargarin – i Sverige. Den påhittade siffran utgör grunden för tallriksmodellen som gjort oss både sjuka och feta, vars yttersta konsekvensen är viktoperationer, ett brott mot mänskligheten.

Läs mer om hur U.S. Dietary Goals kom till, på sidan 150 i docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket”.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är alltjämt ”helig” för Livsmedelsverkets tjänstemän (och för Dietistförbundets ledamöter). Skall Livsmedelsverket och Dietistförbundet framöver betraktas som religiösa inrättningar, där trossatser har ersatt vetenskap och beprövad erfarenhet?

Även WHO har nu gått ut och deklarerat att det saknas vetenskap och studier som visar att naturligt mättat fett skulle vara farligt, tvärtom visar studierna. Läs mer…

Varför Livsmedelsverket rekommenderar industrifett (margarin) framför naturligt smör kan de inte förklara, men i kraft av sin auktoritet så kan de rekommendera det ändå.

Livsmedelsverket (SLV) gör skäl för sitt smeknamn ”SvarsLösa Verket” (SLV).

Ibland överträffar verkligheten dikten. Att år 2012 basera sina kostråd på en siffra som en arbetsmarknadsjournalist, en militant vegetarian, hittade på 1977 i USA, är ganska fantastiskt.

Läs mer … Doktor Dahlqvist

Livsmedelsverket kan i kraft av sitt ämbete strunta i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta är fenomen som bara tillåts i diktaturer och i herrelösa hierarkier (läs mer…), som lider brist på ledarskap, kontroll och uppföljning.

Vilket i klartext är det samma som att våra förtroendevalda politiker inte gör sitt jobb, de har överlåtit rodret till särintressen och står vid sidan om och tittar på.

Våra politiker har ännu inte förstått att de själva måste sätta sig in i sakfrågan, de har ännu inte förstått att det lätt blir fel när de överlåter beslutsfattandet till ”auktoriteter” inom den herrelösa hierarkin. Lyckligtvis börjar folket förstå att allt inte står rätt till.

Inkvisitionen

Under inkvisitionen fängslades och avrättades människor på löpande band för att de hade en avvikande mening (sanningen), som t.ex. att jorden roterade runt solen (och inte tvärtom som alla ”lärde” då trodde).

Idag är vi mer humana. Professorer, läkare och dietister som inte följer ”regelverket” riskerar bara sin legitimation, sin karriär, sina forskningsanslag och riskerar bara att bli utfrusna av kollegor. De riskerar dock fortfarande att bli utsatta för en häxjakt utförd av rädda (alternativt okunniga) människor som fruktar att själva bli avslöjade (det såg vi nyligen exempel på i Dagens Medicin).

Sedan Livsmedelsverkets tjänstemän införde sin påhittade nyckelhålsmärkning 1989 har ytterligare en kvarts miljon människor fått sockersjuka och ytterligare två miljoner svenskar har blivit feta. Ett tydligt och talande resultat!

En uppskattning är att det dör en diabetiker i förtid varje timma (läs mer…) som en konsekvens av sin diabetes och kombinationen diabetes/fetma banar väg för hjärt- och kärlsjukdomar. Och varje timma Gastric Bypassopereras i snitt en gravt överviktig svensk, dygnet runt, 168 i veckan eller 10.000 per år. Magen och tarmarna skärs sönder så att patienten går ner i vikt (de flesta går dock sedan upp i vikt igen). En operation som dramatiskt sänker livskvalitén för de drabbade och som kostar samhället miljardbelopp varje år. En operationsmetod som gör mer skada än nytta. Läs mer…

Så vansinnet under inkvisitionen på 1200-talet och 1500-talet har inte upphört, det har bara funnit nya utlopp. Fortfarande plågas och dör människor i förtid, helt i onödan.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera