Sverige leder resten av världen mot hälsa och välstånd (!) (?)

Sverige tar ledningen!?

– ♣ –

.
Sverige leder fortfarande,

men den framtida utvecklingen

hindras och hotas av mäktiga ”elefanter”.

 

 

Företrädare för riktig mat – LCHF

.

Runt år 2005 tog resan fart, som inte längre kan stoppas, mot hälsa och välstånd. En av pionjärerna var doktor Annika Dahlqvist, som särintressen inte lyckades stoppa.

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt startade sin blogg på samma tema, mat som man mår bra av, och snabbt blev Kostdoktorn Sveriges största hälsoblogg – det fungerar ju.

Margareta Lundström startade ”Kolhydrater i Fokus” som snabbt passerade 10.000 medlemmar. Tidningen LCHF magasinet publicerades, ett måste för de som bryr sig.

År 2011 års viktigaste bok var kanske Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” – en bok om en industri som har en hel armé av lobbyister och tjänstemän i sin tjänst, på nyckelpositioner i samhället.

”Business as usual”

Utvecklingen bromsas av ekonomiska särintressenter, som vill att ”business as usual” skall råda, men de har inte förstått att det aldrig mer blir som förr.

Konsekvensen av senfärdigheten och motståndet inom sjukvården, inom våra myndigheter (Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, SBU, m.fl.) är att utvecklingen håller på att springa om oss, köra över oss. Det duger inte i dagens samhälle.

Norge, med doktor Sofie Hexeberg, håller på att ta initiativet. Doktor Sofie Hexebergs klinik i Oslo producerar resultat på löpande band, medan den svenska sjukvården backar in i framtiden, en plågsamt långsam utveckling som bromsas upp av särintressen.

Sofie Hexebergs bok har sålts i mer än 110.000 exemplar och till våren kommer nästa bok med ännu fler patientfall. Det fungerar ju för i stort sett alla patienter! Norge har också kommit längre än Sverige, när det gäller att organisera sig.

Förutom att initiativet håller på att gå förlorat så undergrävs folkhälsan och samhällsekonomin i Sverige. Under 2011 gick 18 av 21 landsting back, med totalt 2.157.000.000 kronor (läs mer…). Sjukvården går redan på knän, trots att den demografiska effekten ännu inte fått genomslag (läs mer…).

Om inget görs står vi inför en snar kollaps! Läs mer…

Elisabet Rothenberg

Under efterdebatten i TV1 i torsdags vidhöll dock dietisten Elisabet Rothenberg att de kostråd som tredubblat diabetes och fördubblat övervikt/fetma på bara tjugo år (sedan nyckelhålsmärkningen introducerades av Livsmedelsverket 1989) fortsatt skall gälla.

Är det inte tillräckligt med att vi på bara tjugo år fått ytterligare en kvarts miljon diabetiker, ytterligare en kvarts miljon pre-diabetiker och att vi fått ytterligare drygt två miljoner överviktiga/feta medborgare, som tillsammans överbelastar sjukvården?

Efterdebatt i SVT-studion

Under efterdebatten vidhöll Elisabet Rothenberg att det fanns 200.000 studier som visade att bland annat mättat fett är farligt (skall vara max 10 E%), men hon kunde inte nämna en enda studie. Kostdoktorn hade däremot i sin hand 16 nya tunga signifikanta studier som visade på motsatsen och att LCHF ger bäst viktkontroll och en god hälsa.

Även WHO har gått ut och deklarerat att det inte finns studier som stödjer hypotesen att mättat fett är farligt, tvärtom. Men Dietistförbundet vägrar att lyssna på det örat. Har de förlänats immunitet mot vetenskap och beprövad erfarenhet?

Hela Livsmedelsverket kost-filosofi bygger på det mättade fettets farlighet, vilket lärs ut till alla dietister, som sedan bestämmer menyn i skolan, på sjukhus och inom äldreomsorgen. Många medborgare följer också råden i det egna hushållet, i tron att råden är bra för hälsan, att de är grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Oj, vad grundlurade svenska medborgare blir!

[”Grundlurad hon också, var vad jag tänkte…” krönika]

Hur det startade och varför det fortsätter

År 1968 anställdes journalisten Nick Mottern av McGovern-kommittén i USA för hans förmåga att skriva väl, en man som visade sig vara närmast en militant vegetarian.

När U.S. Dietary Goals utarbetades 1977 valde Nick Mottern siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett, på måfå. Inga vetenskapliga studier har vare sig förr eller senare kunnat motivera varför den skall 10, och inte 5, 20, 30 eller 40.

Nick Mottern hade ingen medicinsk skolning och inga studier stödde hans hypotes. De forskare som protesterade tystades effektivt genom att deras anslag drogs in.

Än idag används denna siffra för att i påtvinga barnen lättmjölk och lättmargarin – i Sverige. Den påhittade siffran utgör grunden för tallriksmodellen som gjort oss både sjuka och feta, vars yttersta konsekvensen är viktoperationer, ett brott mot mänskligheten.

Läs mer om hur U.S. Dietary Goals kom till, på sidan 150 i docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket”.

Påhittade siffror som idag sakta, men säkert, sänker hela nationer.

En myt som sprids och bevakas av ”experter” som borde begripa bättre, men vars samhällsposition och lönecheck bygger på att de inte förstår. Dessa auktoriteter är uppbackade av kost- och läkemedelsindustrin, som skulle förlora en lukrativ marknad om alla medborgare började äta riktig mat som inte gjorde dem sjuka och feta.

Dagens kostråd supportas av den sämre halvan av livsmedelsindustrin och skapar en marknad för världens mest lönsamma industri, alla kategorier, nämligen läkemedelsindustrin.

Vad denna ohälsoutvecklingen betyder för Sveriges konkurrensförmåga på den globala jobbmarknaden är inte svårt att inse. Vårt välstånd håller på att erodera bort.

 • Informativ kortfilm på 2 1/2 minut … Big Fat Lies (en bluff som avslöjades redan på 50-talet – men som lever kvar som underlag för kost- och läkemedelsråd, i Sverige).

Dietisterna Riksförbund (DRF)

Elisabet Rothenberg är inte vilken dietist som helst, hon är också dietistförbundets ordförande, och styr således 1200 dietister, som alla hålls i strama tyglar och de flesta rättar in sig i ledet [1]. DRF är ett förbund som har valt att upphöja Nick Motterns påhittade siffra till helig siffra, som skall styra samhället (det brukar kallas religion).

Lena Ljungkrona-Falk, vice ordf DRF

Arbetet stöds av vice ordförande Lena Ljungkrona-Falk, som förklarade för vår projektgrupp i Skaraborg att om de skulle tvingas att införa Bregott och helmjölk i skolan, så skulle de bli de tvungna att laga mat med margarin, för att mättat fett inte skulle överstiga 10 E% (!?). Lena Ljungkrona-Falk upplyste vår projektgrupp om att:

 • En ”Snickers” (choklad bit) inte alls höjde blodsockret särskilt mycket.
 • ”Skolupproret mot lightprodukter” handlade om petitesser, ett onödigt projekt, fettfrågan var liten och inte värd någon uppmärksamhet.
 • Lenas uppträdande uppfattades av projektgruppen som nedvärderande, hon undrade t.ex. ”vad gör en förälder där som inte vet något”.

Lena Ljungkrona-Falk är fanatisk motståndare till LCHF och i brist på vetenskap och beprövad erfarenhet tager man vad man haver. Läs mer…

LCHF är ingen absolut garanti mot sjukdom och om man letar så blir finner man att även de som äter riktig mat kan bli sjuka, men inte lika ofta och oftast lindrigare.

Riktig mat höjer vår prestationsförmåga, aktiverar vår automatiska viktkontroll, är den bästa medicinen och verkar också förebyggande mot framtida sjukdomar och demens. Detta visste redan de gamla grekerna.

– ◊ –

”Låt maten bli Din medicin
och
Medicinen Din mat”

Hippokrates 460 – 377  f.kr.

– ◊ –

Elisabet Rothenberg (M) är också förste vice ordförande i Kommunfullmäktige i Göteborg för Moderaterna. Hur väl stämmer den ohälsopolitik som DRF företräder överens med Moderaternas uttalade arbetslinje?

Ont i magen, diabetes, övervikt och metabola syndromet gör oss inte mer produktiva. Att påtvinga skolbarnen kolhydratrika lightprodukter inverkar hämmande på undervisning och skolar in barnen på en väg mot ohälsa. Dyrare blir det också.

Vems ärenden går DRF?

Kan man sitta på två diametrala stolar och ändå ha kvar sin trovärdighet? Vill partiet öka belastningen på Försäkringskassan? Har Elisabet Rothenberg partiets välsignelse att bedriva en egen politik?

Socialstyrelsen senaste utgåva ”Kost vid diabetes” vittnar om en senfärdighet vi inte längre har råd med. Folket börjar tröttna på myndigheter som inte gör sitt jobb, tröttna på företrädare och tjänstemän, avlönade via skattemedel, som agerar mot folkhälsan.

Sverige har chansen att bli ledande inom kost- och hälsa, vilket skulle öppna upp för många jobb inom FoU, inom kunskapsindustrin och inom tjänsteindustrin, på samma gång som vi skulle göra gott. Kostnaderna inom landstingen skulle minska radikalt.

Skall vi låta ett fåtal offentligt avlönade tjänstemän med särintressen stå i vägen för hälsa, ett blomstrande näringsliv och ett välstånd som skulle räcka åt alla?

Team KOSTDEMOKRATI

appendix

[1] Dietistförbundets hot mot avvikare

Jonas Coltings blogg om en insändare i BT av DRF-dietisterna Ingrid Larsson och Therese Lindh. Saxat ur deras inlägg: ”… följer gällande riktlinjer. Legitimerade yrkesutövare som avviker från detta riskerar att skada patienten och därmed att fråntas sin legitimation.”

Dietister som är skeptiska till det rådande paradigmet om att mättat fett är farligt och kolhydrater är bra hotas alltså att fråntas sin legitimation.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar och drar in legitimationer. 2008 godkände Socialstyrelsen LCHF som behandlingsmetod mot diabetes och övervikt. Skulle då SoS dra in legitimationen för en dietist som förespråkar den kosten?

Det enda Dietistförbundet kan göra är att utesluta dietister, som inte följer de centrala påbuden, ur förbundet. Och det enda den uteslutna dietisten då ”lider” av är att slippa betala medlemskap i förbundet.

Således fritt fram att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, att främja patienternas och samhällets intressen.

Källa: A.Dahlqvist

Ett svar på ”Sverige leder resten av världen mot hälsa och välstånd (!) (?)”

 1. Lena Ljungkrona-Falk, vice ordf DRF säger:

  ”En ”Snickers” (choklad bit) inte alls höjde blodsockret särskilt mycket.”

  Nej, det höjer inte blodglukoset, det vi kan mäta med blodglukosmätare, särskilt mycket. Men hon ”glömde” att berätta att socker/sirap innehåller lika mycket fruktos, fruktsocker, som glukos. Och fruktos kan vi inte mäta med en glukosmätare.

  Jordnötssmöret liksom sockret jobbar båda hårt med att förlångsamma tarmpassagehastigheten så att det inte tas upp så mycket glukos per tidsenhet, därav den ”låga” glukoshalten, men att insulinnivån ligger högt under längre tid i stället. Dessa grundfakta ”glömmer” dietisten.

  Så Snickers är ett utmärkt sätt att lura konsumenterna, men du lurar inte kroppen.

  Kroppen håller reda på att hälften av sockret är fruktsocker som måste avgiftas i levern och byggas om till fett samtidigt som glukosen och insulinet jobbar hårt på att bygga om glukos till fett samtidigt som man äter mycket fett som måste lagras också. Så det mesta av sockret blir till lagrat fett och fettet i Snickers måste också lagras.

  Det blir en tredubbling av fettlagringseffekten i Snickers.

  Trouble whammy as they say over there

Kommentera