SENIORBLOGGEN – Kost och övervikt

Ett utdrag från … SENIORBLOGGEN.SE – ”Kost och övervikt” av professor Stephan Rössner

Läs gärna hela inlägget och glöm inte kommentarerna.

Citat:

”Fetman har ökat dramatiskt i Sverige under de sista 30 åren. Denna ökning har skett i alla åldersgrupper och i båda kön, hos såväl välutbildade som lågutbildade, i glesbygd, tätort, bland invandrare och infödda. Mest markant är dock viktökningen i glesbygder, bland lågutbildade och invandrare.”

”Oroande är viktutvecklingen för barn. I Sverige saknas än så länge tillräckligt tillförlitliga och nationella data, även om sådana är på väg. Rent allmänt brukar man dock ange att 20 % av svenska barn är överviktiga. Dessvärre blir de flesta överviktiga barn – överviktiga vuxna.”

”Det spelar egentligen inte någon större roll vilken diet man väljer, så länge energiintaget understiger utgifterna. För att man ska stå ut med en sådan kost och använda sig av den livet ut gäller dock att den ska vara smaklig och tilltalande utöver näringsriktigheten.”

– ◊ –

Kommentar:

Den diet man väljer är helt avgörande för metabolism, för näringsintag, för hungern, för fettinlagring, för blodsockernivå, för insulinutsöndring, för immunförsvar, etc. Dvs. den mat vi äter bestämmer vår hälsa, vårt välbefinnande, vår prestationsförmåga och vår vikt.

För att en kost inte skall överges måste den vara tilltalande och man måste bli mätt!

Detta borde en senior professor inom ämnet veta, det är elementär kunskap. Det är denna kunskapsbrist som ligger bakom ”25 års professionellt misslyckande” som Stephan Rössner själv uttryckt sig. Varför upprepa de metoder vi vet inte fungerar?

Resultatet sedan 1989, när nyckelhålsmärkning introducerades:

  • Fördubbling av övervikt till 4 1/2 miljoner medborgare.
  • Trefaldigande av diabetes till 400.000 medborgare.
  • Tio tusen medborgare viktopereras varje år (en per timma), där större delen av magsäcken, tolvfingertarmen och en del av tunntarmen offras. Även ”lyckade” operationer ger livslånga besvär och de flesta går upp i vikt igen inom tio år.

Bra jobbat Stephan. Men har vi råd med ett sådant resultat?

Riktig mat däremot, njutmetoden (LCHF),  får de allra flesta att må bra, prestera bra och automatisk viktkontroll fås på köpet. Självklart äter man sig mätt på god mat. Haken? Kanske för enkelt.

 

560 svar på ”SENIORBLOGGEN – Kost och övervikt”

Kommentera