Alkohol

Sverkers stora strid – SVT1 – Del 1 av 3

Visste du att i Sverige:

 • 300.000 super så mycket att de blivit alkoholberoende – alkoholister
 • 700.000 dricker så mycket att de är i riskzonen att bli alkoholister.
   = Summa en miljon svenskar, nästan var tionde svensk, super!
 • 400.000 barn skadas indirekt av alkoholism
 • Alkoholism kostar samhället 20 miljarder kronor per år
 • Män dricker mer än kvinnor, men antalet kvinnor ökar.
 • 10 % står för 50 % av all alkoholkonsumtion
 • Alkoholism är en arbetsmiljöfråga, ett arbetsgivaransvar, också med ansvar för rehabilitering.
 • Den högsta alkoholkonsumtionen finns i Stockholms län där konsumtionen uppgår till 10 liter per invånare 15 år och äldre, knappt 10 procent över medelkonsumtionen för riket. Lägst konsumtion har Norrland med 7,5 liter medan övriga regioner ligger mellan 8,5 och 9,6 liter. Andelen riskkonsumenter är också högst i Stockholm bland både män och kvinnor med 19 respektive 12 procent. Motsvarande andelar i det län med lägst riskkonsumtion, Norrbotten, var 10 respektive 4 procent. Läs mer…

– ◊ –

Fakta

10 liter 100 % alkohol innebär 25 liter 40 % sprit vilket motsvarar drygt 33 helflaskor (75:or) per år i snitt.

Cirka 20 % är nykterister, vilket innebär att genomsnittlig förbrukningen bland övriga hamnar på cirka 42 helflaskor per år (3 1/2 per månad), vilket är ohälsosamt mycket.

Översatt till starkvin (15 %) blir det 84 liter eller 44 boxar per år (7 boxar per månad).
.
Översatt till starköl (5 %) blir det 250 liter eller 760 stycken 33cl-burkar (32 flak) – 15 burkar starköl per vecka i snitt.

– ◊ –

Om 10 % (alkoholister) konsumerar 50 % av all sprit får vi följande siffror:

 • En miljon alkoholister konsumerar i genomsnitt 50 liter ren sprit om året, vilket motsvarar 125 liter 40 % sprit, vilket blir 167 helflaskor per år, drygt tre i veckan.
  .
  Omvandlat till starkvin blir det 320 liter (160 boxar) eller tre boxar i veckan.
  .
  Omvandlat till 5 % starköl blir det 960 liter per år (2.900 stycken 33cl-burkar), dvs. 56 burkar starköl per vecka (drygt två flak á 24 burkar).
 • Övriga 6 1/2 miljon medborgare (exklusive nykterister) dricker i snitt sju liter ren sprit per år, vilket motsvarar 17 1/2 liter 40 % sprit (52 halvflaskor per år).
  .
  Omvandlat till 15 % starkvin blir det 47 liter eller 23 boxar per år (2 boxar per månad).
  .
  Omvandlat till 5 % starköl blir det 140 liter per år (424 stycken 33cl-burkar), dvs. 35 burkar per månad.

– ◊ –

Ett flak starköl kan kosta hundra spänn

Den höga alkoholskatten och rättsmyndigheternas flathet gör att smugglingen har ökat dramatiskt, vilket gör att underåriga ungdomar nu lätt kommer över smuggelsprit.

 • Läs mer… ALKOHOLSKATTEN | Främjar brottsligheten (sedan år 2008 har problemet eskalerat).
  .
 • Förde in 1300 liter alkohol – frias från smuggling. Polisen bryr sig inte heller särskilt mycket om den efterföljande försäljningen, som sker mer eller mindre öppet.
  .
 • Läs t.ex. ett skolarbete om smuggling. Skolungdomar verkar ha bättre koll på verkligheten än våra statliga myndigheter vars ”lösning” är mer förbud, fler inskränkningar och ännu högre skatter.
  .
  Att myndigheterna därigenom gynnar den organiserade brottsligheten och underlättar för ungdomen att skaffa billig sprit, det förstår de inte.
  .
  DET BEHÖVS ANDRA TYPER AV ÅTGÄRDER!

Bild: En genomsnittskonsumtion under ett år

Se filmen som visas t.o.m. fredagen 3 februari … Sverkers stora strid del 1

[vin i box innebär också att man inte behöver dricka upp en hel flaska]

– ◊ –

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen är en extremkost med 50 – 60 E% kolhydrater/socker som orsakar ett sockerberoende hos många ungdomar, som banar väg för nikotin och alkohol.

Är det en klok politik att skola in skolbarn på en väg som leder mot ökat missbruk? [förutom diabetes och fetma]

Kan det vara så enkelt?

861 svar på ”Alkohol”

Kommentera